Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Nulitatea căsătoriei

Noul Cod Civil (34)

Nulitatea căsătoriei

Căsătoria este lovită de nulitate absolută (nulă de drept) atunci când s-a încheiat astfel:

*între două persoane de același sex
*între persoane care erau deja căsătorite (bigamia)
*între persoane care se aflau într-un grad de rudenie prohibit (până la gradul al IV-lea)
*între persoane care suferă de alienație mintală sau debilitate mintală
*căsătoria n-a fost încheiată în fața ofițerului de stare civilă și în prezența a doi martori
*căsătoria s-a încheiat de către un minor care nu a împlinit vârsta de 16 ani
*căsătoria s-a încheiat în alte scopuri decât acela de a întemeia o familie.
În ultimele două cazuri, nulitatea căsătoriei poate fi acoperită dacă survin unele circumstanțe care ar justifica menținerea căsătoriei (împlinirea majoratului, surveniența de copii, conviețuirea soților etc.).
În cazul în care soțul unei persoane declarate moarte s-a recăsătorit și, după aceea, reapare cel declarat mort, noua căsătorie rămâne valabilă, dacă soțul celui declarat mort a fost de bună-credință. Prima căsătorie se consideră desfăcută pe data încheierii noii căsătorii.
Căsătoria poate fi anulată (lovită de nulitate relativă), la cererea unuia dintre soți, în cazul în care nu s-au obținut, în prealabil, încuviințările sau autorizațiile impuse de lege, dacă consimțământul a fost viciat prin eroare, dol sau violență, dacă s-a încheiat între tutore și persoana minoră aflată sub tutela sa. În aceste cazuri anularea căsătoriei poate fi cerută în termen de 6 luni, cu mențiunea că, în anumite circumstanțe care survin ulterior și această nulitate poate fi acoperită.
Este de reținut faptul că nulitatea căsătoriei nu are niciun efect în privința copiilor rezultați, aceștia păstrându-și situația de copii din căsătorie și nu dinafara acesteia.
Notar public,
Gârba Cornel

Trimite email

miercuri, 11 decembrie 2019