Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Căsătoria. Drepturile și îndatoririle personale ale soților

Noul Cod Civil (35)

Căsătoria. Drepturile și îndatoririle personale ale soților

Codul civil prevede că soții hotărăsc de comun acord în tot ce privește căsătoria. Aceasta înseamnă că deciziile privind derularea căsătoriei se iau de către ambii soți, în sensul că sunt rezultatul acordului lor de voință.

Soții au următoarele îndatoriri personale:
*Își datorează reciproc respect, fidelitate și sprijin moral
*Au îndatorirea de a locui împreună; pentru motive temeinice ei pot hotărî să locuiască separat
*Un soț nu are dreptul să cenzureze corespondența, relațiile sociale și alegerea profesiunii celuilalt soț
*Soții sunt obligați să poarte numele declarat la încheierea căsătoriei; dacă soții au convenit să poarte în timpul căsătoriei un nume comun, declarat astfel la încheierea căsătoriei, unul dintre soți nu poate obține schimbarea acestui nume pe cale administrativă decât cu consimțământul celuilalt soț.
Drepturile patrimoniale ale soților. Regimul matrimonial.
Spre deosebire de legislația precedentă, care stabilea un singur regim matrimonial al soților, respectiv cel al comunității legale de bunuri (bunurile dobândite în timpul căsătoriei sunt bunuri comune ale ambilor soți), noul cod civil lărgește aria acestui regim, admițând trei variante distincte lăsate la alegerea liberă a soților:
*Regimul matrimonial al comunității legale de bunuri
*Regimul matrimonial al separației de bunuri
*Regimul matrimonial al comunității convenționale de bunuri
În numerele următoare vom trata distinct fiecare regim matrimonial.
Notar public,
Gârba Cornel

Trimite email

joi, 12 decembrie 2019