Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Ore speciale de limba englezã, pregãtite ºi prezentate de elevi

Joi, 14 februarie, la Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul” din Oradea

Ore speciale de limba englezã, pregãtite ºi prezentate de elevi

La orele de englezã desfãºurate, astãzi, joi, 14 februarie, elevii claselor a X-a C, a XI-a E, a XI-a C ºi a XI-a F au avut de pregãtit individual sau pe grupe, la alegere, o temã cu specific de Valentine’s Day, profesoara lor de englezã, Delia Mela, trecând în bancã, a devenit pur ºi simplu spectatoare, bucurându-se de reuºitele elevilor sãi.

 „Am experienþa anilor anteriori când totul a ieºit extraordinar, ca ºi acum. Elevii sunt încântaþi sã pregãteascã asemenea momente. Le place nespus sã se implice, sã joace teatru, dar ºi sã-ºi facã daruri, aceasta fiind, de fapt,  nota caracteristicã a acestui eveniment. Fiecare s-a strãduit sã creeze ceva în limba englezã, ceea ce nu este puþin lucru. Fiind rodul muncii lor, al imaginaþiei, inteligenþei ºi sensibilitãþii lor, ºi rezultatele sunt altele decât dacã le-aº fi prezentat eu. Totul este pânã la urmã un minunat prilej de a gândi, a crea ºi a conversa în limba englezã”, conchide prof. Delia Mela.
Dupã-amiazã, elevi din cele patru clase, însoþiþi de profesoara lor, urmeazã sã meargã la cinema sã vizioneze un film despre regina Angliei.
Scenete ºi prezentãri în power point
Meritã sã-i cunoaºteþi ºi pe protagoniºtii numeroaselor proiecte (prezentãri în power point) ºi scenete hazlii, bine interpretate ºi primite cu aplauze de colegi.
La prezentarea evenimentului (Valentine’s Day), la nivelul clasei a XI-a E, au colaborat douã echipe, alcãtuite din Ramona Blaga ºi Crina Rus, Sorin Erdei, Alexandra Albiter, Teodora Murariu, Norbert Boroº ºi Roxana Rotaru. Cele douã scenete principale care ne-au reþinut atenþia i-au avut drept protagoniºti pe elevii: Alexandra Negru, Sapojnicov Eduard, Marius Râncan, Marius Ruje, Nyiri Anita ºi Dãnuþ Sas (în cazul scenetei „ Pimp my bride”), Adrian Nan, Diana Tudor, Adina Dume, Adelina Fericel ºi Denisa Pop (în sceneta”Boby and his Love”).
În derularea activitaþii de la clasa a XI-a C, s-au implicat: Tabita Lucaci, Monica ªandor, George Ghiurãu, Ioana Þirtea (cu un recital de poeme), Florina Venter, Melania Popuº, Alin Bronz, ºi Daniel Bodea (luând o cinã romanticã), Ramona Maghiar, Rãzvan ªinca, Mihaela Morgoº, Cãtãlin Fãrcaº ºi Anamaria Ghitea (sceneta „True Love”), Oana Petriºor, Adrian Mudura, Alexandra Baciu ºi Balasz Ricard („A love story from Romania”), Oana Blaj, Bogdan Pop ºi Amalia Teºan (A Valentine’s Day).
Cei din a XI-a F au fãcut-o latã de tot, cu un final cât se poate de dulce, în care fiecare îndrãgostit a avut parte de un pahar cu suc ºi câte o felie de  tort (a la „Scala”). La petrecerea lor a ajuns ºi dl director, Ruben Filimon.
Dincolo de faptul cã aproape toþi elevii clasei s-au implicat într-un fel sau altul, dorim sã nominalizãm personajele importante ale celor douã momente artistice: „Cununia” (cu Anamaria Moane, Radu Onicaº ºi Liana Pater) ºi „Party la restaurant”(Camelia Diþiu, Nyeºte Consuela, Rãzvan Bara, Beniamin Pal, Marius Uivaroºan ºi Daniel Boc). (Adina & Ovi)   
P.S. Pentru mai multe poze, accesaþi Galeria foto: Ore speciale de limba englezã, pregãtite ºi prezentate de elevi.

Trimite email

marţi, 22 octombrie 2019