Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Vizitați www.univagora.ro

Educație pentru și prin internet: Educație netățenească (24)

Vizitați www.univagora.ro

MESAJUL RECTORULUI
Universitatea Agora [1] este o instituție de învățământ superior de drept privat și utilitate publică, fondată în anul 2000, acreditată de ARACIS în 2010 și validată de Parlamentul României prin Legea 59/2012.

La data de 24.04.2012, am fost ales, de către cadrele didactice și studenții Universității Agora, rector pentru legislatura 2012-2016. Prin Ordinul de Ministru nr. 3887 din 02.05.2012, am fost confirmat în funcția de rector, calitate prin care am fost îndrituit să girez legalitatea și recunoașterea diplomelor emise de Universitatea Agora sub egida Ministerul Educației Naționale.
Dacă vă doriți o educație de calitate, prin tehnologii didactice moderne [2], în deplină transparență și legalitate, veniți cu cea mai mare încredere la Universitatea Agora.
Succes la acces!
Rector,
Prof.univ.dr. Ioan Dzițac
rector@univagora.ro
 OFERTA EDUCAÞIONALĂ  2013-2014
Universitatea Agora din Oradea
Facultatea de Drept și Științe Economice
I. STUDII UNIVERSITARE DE LICENÞĂ
1.Științe juridice (Diplomă de jurist)
Drept, specializare acreditată, 4 ani IF (zi), 240 credite transferabile – 100 de locuri.
2. Științe administrative (Diplomă de funcționar public)
Poliție locală, specializare autorizată, 3 ani IF (zi), 180 credite transferabile – 100 de locuri.
3. Științe economice (Diplomă de economist)
Contabilitate și informatică de gestiune, specializare acreditată, 3 ani IF (zi), 180 credite transferabile – 100 de locuri.
Management, specializare acreditată, 3 ani IF (zi), 180 credite transferabile – 50 de locuri.
Economia comerțului, turismului și serviciilor, specializare propusă pentru autorizare, 3 ani IF (zi), 180 credite transferabile – 100 de locuri solicitate.
II. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
1. Drept
Științe penale și criminalistică, 2 ani, 120 credite transferabile, program propus pentru autorizare – 50 de locuri.
2. Management
Managementul resurselor umane, 2 ani, 120 credite transferabile, program propus pentru autorizare – 50 de locuri.
III. PROGRAME POSTUNIVERSITARE
1.Drept
Instituții de dreptul muncii, 224 ore, 30 credite transferabile, aprobat de MEN – 50 de locuri.
Instituții de drept privat, 224 ore, 30 credite transferabile, aprobat de MEN – 50 de locuri.
Științe penale și criminalistică, 224 ore, 30 credite transferabile, aprobat de MEN – 50 de locuri.
2. Management
Managementul resurselor umane, 210 ore,
Managementul resurselor umane, 210 ore, 30 credite transferabile – 50 de locuri.
3. Contabilitate
Audit financiar contabil, 224 ore, 30 credite transferabile, aprobat de MEN – 50 de locuri.
[1] http://univagora.ro
[2] http://moodle.univagora.ro

Trimite email

miercuri, 19 februarie 2020