Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Trei persoane vor reprezenta Universitatea Agora la Moodle Moot România

Educație pentru și prin internet: Educație netățenească (26)

Trei persoane vor reprezenta Universitatea Agora la Moodle Moot România

Moodle Moot România 2013, după cum am pomenit deja în episodul 16, este un eveniment anual, aflat la a patra ediție, având ca principal obiectiv schimbul de experiență între moodleri, adică între utilizatorii, dezvoltatorii și administratorii platformei de e-learning Moodle.

În acest an evenimentul va avea loc la Brașov, în perioada 19-24 august, gazda evenimentului fiind Universitatea „Transilvania” din Brașov. [1]
La Moodle Moot 2013 vor prezenta lecturi invitate și demonstrații practice [2]:
Florin Colceag, prof.univ.dr. - România, IRSCA Gifted Education
Adrian Adăscăliței, prof.univ.dr. - România, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași
Mihai Jalobeanu, prof.univ.dr. - România, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad
Ioan Dzițac, prof.univ.dr. - Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad și Universitatea Agora din Oradea
Radu Dumbrăveanu, lect.univ.dr. - Republica Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
Rishi Kapoor - Australia
Mihaela Bostan, prof. - România, EDU Moodle România
Ștefan Poka, prof. - România, EDU Moodle România
Carles Aguilo - Spania, WIRIS, Maths for More S.L.
Sandra Pana, conf.univ.dr. - Spania, WIRIS, Maths for More S.L.
Nilza Costa, prof.univ.dr. - Portugalia, Universidade Aveiro
Isabel Huet, prof.univ.dr. - Portugalia, Universidade Aveiro
Gavin Henrick - Irlanda, Learning Technology Services
Anca Mustea, lect.univ.dr. - România, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad
George Vâju, prof. - România, EDU Moodle România Mark Harnor - UK, Turnitin
Adriana Petrovici, prof. România, Liceul Teoretic „Vasile Sav”
Adrian Sărmaș - România, eLearning & Software SRL
Cosmin Herman, ing. - România, eLearning & Software SRL
Prof.univ.dr. Ioan Dzițac - membru în Comitetul științific; prelegere invitată și demonstrație practică la Moodle Moot România 2013;
Conf.univ.dr. Dan Bența –participant la cursul de Dezvoltator de elearning (COR 235905);
Ec. Roberto Riccio – participant la cursul Administrator platforma de elearning Moodle (inginer de sistem software, COR 251205).
Ioan Dzițac [2]. A obținut diploma de licență în matematică și doctoratul în informatică la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj - Napoca. În prezent este profesor de informatică la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad (UAV) și rector al Universității Agora din Oradea (UAO). Predă cursuri la nivel de licență (Inteligență artificială, Logică computațională, Sisteme distribuite, Didactica informaticii) și master (Sisteme distribuite în Internet, Sisteme informatice integrate de tip ERP). În 2009 a coordonat realizarea site-ului UAV [3], ca aplicație practică a lucrărilor de licență a gemenilor Marius și Mihai Șucan [4], iar în 2012 a coordonat relizarea site-ului UAO [5], ca aplicație practică la disertația lui Mihai Șucan.
În 2011 a configurat platforma Moodle la UAV [6], iar în 2012 la UAO [7].
În 2006 a fondat International Conference on Computers, Communications and Control, aflată în prezent la a 5-a ediție [8], la Băile Felix, sub președinția sa: Conferința s-a bucurat de prezența unor informaticieni și oameni de știință celebri din țară: Acad. Florin Gheorghe Filip, Acad. Solomon Marcus, Acad. Horia Nicolai Teodorescu, Acad. Gheorghe Păun, Acad. Paul Dan Cristea, Acad. Dan Tufiș, Prof. Gabriel Ciobanu, Prof. Gheorghe Ștefănescu, Prof. Dan Dumitrescu, Prof. Vasile Baltac și mulți alții, precum și din străinătate: Prof. Kaoru Hirota – Japonia, Prof. Mario Jimenez-Perez –Spania, Prof. Janos Fodor – Ungaria, Prof. Antonio Di Nola – Italia, Prof. Lotfi A. Zadeh –SUA (celebrul părinte al logicii fuzzy), Prof. Pierre Borne – Franța, Prof. Stephan Olariu – SUA, Prof. Răzvan Andonie –SUA, Prof. Drăgan Radojevic – Serbia, Prof. Atanasios Styliadis - Grecia, Prof. Gaston Lefranc – Chile, Prof. Omer Egecioglu – SUA, Prof. Gang Kou- China, Prof. Yong Shi China și SUA și mulți alții din Germania, Macedonia, Anglia, India, Iran, Columbia etc.
Tot în 2006 a fondată la Universitatea Agora din Oradea, alături de Acad. Florin Gheorghe Filip și Prof. Mișu-Jan Manolescu, publicația științifică Internatianal Journal of Computers, Communications & Control [9], care este indexată ISI Web of Science începând cu ultimul număr din 2006 și are factor de impact JCR din 2009.
A publicat o carte în limba română și una în limba engleză, 12 suporturi de curs și materiale pentru studenți și peste 60 de articole științifice, din care 18 indexate ISI. Figurează cu peste 120 de citări în Google Academic [10] și cu peste 50 de citări în ISI Web of Science [11].
În perioada 1996-2011 a fost vicepreședinte al Societății Române de Matematică Aplicată și Industrială, iar din 2011 este membru IEEE Computer Society și IEEE Senior Member.
Dan Bența [12]. A obținut diploma de licență, diploma de master și cea de doctor în informatică economică la „Babeș-Bolyai” din Cluj - Napoca. A ocupat prin concurs, în 2013, un post de conferențiar la Universitatea Agora din Oradea. A avut buse de studii și cercetare în Finlanda și Germania.
Predă disciplinele Informatică și Baze de date în economie. A publicat 8 cărți sau capitole în cărți și peste 20 de articole științifice indexate în baze de date internaționale, precum și mai multe manuale de utilizare a platformei de e-learning la nivel de profesor, cursant și administrator. Are o bună experiență în proiecte naționale și internaționale.
Roberto Riccio. A obținut diploma de licență în informatică economică la Universitatea de Vest din Timișoara, iar în acest an va absolvi masterul „Informatică aplicată în științe, tehnologie și economie” la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad. În cadrul Universității Agora are funcția de director al Departamentului de comunicare, imagine și asigurare a transparenței și administrator al platformei de e-learning. Are abilități în proiectarea, realizarea și administrarea paginilor web, precum și o bună experiență în proiecte naționale și internaționale.
Ioan Dzițac
Bibliografie
[1] http://www.moodle.ro/moot2013/
[2] http://www.moodle.ro/moot2013/mod/page/view.php?id=35 
[3]  www.uav.ro
[4]  www.robodesign.ro
[5]  www.univagora.ro
[6] http://online.uav.ro
[7]  http://moodle.univagora.ro
[8] http://univagora.ro/en/icccc2014/
[9] http://univagora.ro/jour/index.php/ijccc/
[10] http://scholar.google.com/citations?user=lyZnORoAAAAJ&hl=en
[11]
http://www.researcherid.com/rid/A-6169-2010
[12]
http://univagora.ro/en/people/benta/

Trimite email

joi, 14 noiembrie 2019