Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Regimul matrimonial al comunității legale de bunuri

Noul Cod Civil (37)

Regimul matrimonial al comunității legale de bunuri

Acesta este regimul matrimonial cel mai des întâlnit în cadrul căsătoriei și singurul regim care era recunoscut înainte de apariția Noului Cod Civil.

Potrivit acestui regim, bunurile dobândite în timpul căsătoriei de către oricare dintre soți sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune în devălmășie ale soților. Devălmășia înseamnă că nu este stabilită cota de proprietate a fiecărui soț la momentul dobândirii bunului.
Unele bunuri însă, deși sunt dobândite în timpul căsătoriei își păstrează însușirea de bunuri proprii ale fiecărui soț. Aceste bunuri sunt: *bunurile dobândite prin moștenire legală, legat testamentar sau donație, cu excepția cazului când transmițătorul a prevăzut, în mod expres, că ele vor fi comune *bunurile de uz personal *bunurile destinate exercitării profesiei unuia dintre soți, dacă nu sunt elemente ale unui fond de comerț care face parte din comunitatea de bunuri *drepturile patrimoniale de proprietate intelectuală asupra creațiilor sale și asupra semnelor distinctive pe care le-a înregistrat *bunurile dobândite cu titlu de premiu sau recompensă, manuscrisele științifice sau literare, schițele și proiectele artistice, proiectele de invenții și alte asemenea bunuri *indemnizația de asigurare și despăgubirile pentru orice prejudiciu material sau moral adus unuia dintre soți *bunurile, sumele de bani sau orice alte  valori care înlocuiesc un bun propriu, precum și bunul dobândit în schimbul acestora *fructele (veniturile) bunurilor proprii.
Calitatea de bun comun nu trebuie să fie dovedită, simplul fapt al dobândirii acestuia, în timpul căsătoriei creează prezumția că bunul este comun. Soții pot face însă dovada, prin orice mijloc de probă, că un anumit bun, deși dobândit în timpul căsătoriei, este un bun propriu pe care îl poate folosi și chiar să dispună de el în mod liber.
notar public,
Gârba Cornel

Trimite email

marţi, 4 august 2020