Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Lichidarea regimului matrimonial al comunității legale de bunuri

Noul Cod Civil (39)

Lichidarea regimului matrimonial al comunității legale de bunuri

Comunitatea de bunuri se lichidează prin hotărâre judecătorească sau prin act autentic notarial.

Când comunitatea încetează prin decesul unuia dintre soți, lichidarea se face, între soțul supraviețuitor și ceilalți moștenitori ai soțului decedat. În acest, caz, obligațiile soțului decedat se divid între moștenitori proporțional cu cotele ce le revin din moștenire. Dacă regimul comunității de bunuri încetează prin desfacerea căsătoriei, foștii soți rămân coproprietari în devălmășie asupra bunurilor comune până la stabilirea cotei – părți ce revine fiecăruia.
În cadrul lichidării comunității, fiecare dintre soți preia bunurile sale proprii, după care se va proceda la partajul (împărțeala) bunurilor comune și la regularizarea datoriilor. În acest scop, se determină mai întâi cota - parte ce revine fiecărui soț, pe baza contribuției sale atât la dobândirea bunurilor comune, cât și la îndeplinirea obligațiilor comune. Până la proba contrară, se prezumă că soții au avut o contribuție egală, având astfel cotă - parte egală din proprietatea bunurilor comune.
În timpul regimului comunității, bunurile comune pot fi împărțite între soți, în tot sau în parte, prin act încheiat în formă autentică notarială, în caz de bună învoială, ori pe cale judecătorească, în caz de neînțelegere. Este o noutate adusă de Noul Cod Civil, deoarece în legislația precedentă, partajul nu era posibil între soți, decât la încetarea sau desfacerea căsătoriei. Potrivit Noului Cod Civil, partajul bunurilor comune ale soților poate fi realizat și în timpul căsătoriei, regimul comunității legale putând subzista acestei operațiuni.
Bunurile atribuite fiecărui soț, prin partaj, devin bunuri proprii, iar bunurile neîmpărțite rămân bunuri comune.
Notar public,
Gârba Cornel

Trimite email

vineri, 7 august 2020