Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Regimul matrimonial al separației de bunuri

Noul Cod Civil (40)

Regimul matrimonial al separației de bunuri

Prin acest regim matrimonial soții au o mai mare independență, realizându-se o separare cvasicompletă a intereselor patrimoniale ale acestora, astfel:

-fiecare dintre soți este proprietar exclusiv în privința bunurilor dobândite înainte de căsătorie, precum și a celor pe care le dobândește în nume propriu  după această dată;
-la adoptarea acestui regim, notarul public întocmește un inventar al bunurilor mobile proprii ale fiecăruia dintre soți; se poate întocmi un inventar ulterior și pentru bunurile mobile dobândite de soți în timpul regimului matrimonial al separației de bunuri;
-bunurile dobândite împreună de către soți aparțin acestora în proprietate  comună, dar nu în devălmășie ca și în regimul comunității legale de bunuri, ci pe cote - părți, ceea ce presupune că încă din momentul dobândirii  este stabilită fracțiunea de proprietate a fiecărui soț;
-fiecare dintre soți sub condiția de a contribui la cheltuielile căsătoriei, folosește, administrează și dispune liber de bunurile sale;
-soții răspund însă solidar pentru obligațiile asumate de oricare dintre ei pentru cheltuielile obișnuite al căsătoriei și pentru cele legate de creșterea și educarea copiilor;
-la lichidarea acestui regim matrimonial soții își partajează bunurile pe care le-au dobândit în proprietate comună pe cote – părți.
Notar public,
GÂRBA CORNEL

Trimite email

joi, 6 august 2020

Poza zilei

La mulți ani, Alexandru!

Astăzi, joi, 6 august 2020, Alexandru împlinește 8 ani.
La mulți ani, Alexandru!
Poza e făcută într-un loc care îți va stârni amintiri frumoase, cu siguranță.
Noi, toți, te iubim și te îmbrățișăm de la distanță...
de la mii de kilometri, de peste mări și țări!