Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Reguli comune celor trei tipuri de regim matrimonial

Noul Cod Civil (42)

Reguli comune celor trei tipuri de regim matrimonial

Indiferent de regimul matrimonial ales, soții nu pot deroga de la următoarele reguli:
-Între soți regimul matrimonial ales produce efecte numai din ziua încheierii căsătoriei

-Un soț poate să dea împuternicire celuilalt soț să îl reprezinte pentru exercitarea drepturilor pe care le are potrivit regimului matrimonial
-Dacă prin lege nu se prevede altfel, fiecare soț poate să încheie orice acte juridice cu celălalt soț sau cu terțe persoane (inclusiv contracte de vânzare-cumpărare)
-Fiecare soț poate să îi ceară celuilalt soț să îl informeze cu privire la bunurile, veniturile și datoriile sale, iar în caz de refuz nejustificat se poate adresa instanței de tutelă
-Locuința familiei este locuința comună a soților sau, în lipsă, locuința soțului la care se află copiii. Oricare dintre soți poate cere notarea în cartea funciară a faptului că un imobil reprezintă locuința familiei chiar dacă cel care solicită aceasta nu este proprietarul imobilului, ci celălalt soț. Niciunul dintre soți, chiar dacă este proprietar exclusiv (îl deține ca bun propriu) nu poate dispune de imobilul – locuința familiei, fără consimțământul celuilalt soț. Niciunul dintre soți nu poate lua din locuință bunuri ce mobilează sau decorează locuința de familie și nu poate dispune de acestea fără consimțământul celuilalt soț
-Soții sunt obligați să își acorde sprijin material reciproc și să contribuie la suportarea cheltuielilor de familie. Munca oricăruia dintre soți în gospodărie și pentru creșterea copiilor reprezintă o contribuție la cheltuielile căsătoriei.
-După cel puțin un an de la încheierea căsătoriei, soții pot să înlocuiască regimul matrimonial existent cu un alt regim matrimonial ori să îl modifice pe cel care l-au ales.
Notar public,
Gârba Cornel

Trimite email

marţi, 22 septembrie 2020

Poza zilei

Câștigă o tabletă Smart!

La împlinirea a 20 de ani de activitate,
Universitatea Agora din Oradea organizează un concurs pentru elevii claselor a XII-a
Dacă ești elev în clasa a XII-a și dorești să câștigi o tabletă Smart, urmează cei trei pași:
1. Cere o recomandare dirigintelui tău.
2. Redactează un eseu-prezentare cu titlul ,,Dăruiește învățătură"!
3. Scanează sau fotografiază recomandarea și eseul și trimite-le pe adresa de email: agora20@univagora.ro.
Fii conectat! Fii învățat!
Și tu ai dreptul la educație!