Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Bacalaureatul diferențiat a fost un succes!

Consiliul Național al Elevilor consideră

Bacalaureatul diferențiat a fost un succes!

Consiliul Național al Elevilor consideră modul de organizare al examenului desfășurat anul acesta ca fiind unul tratat cu profesionalism de către instituțiile responsabile, respectiv Ministerul Educației Naționale și inspectoratele școlare județene care au stabilit o colaborare continuă între reprezentanții instituțiilor, reprezentanții consiliilor elevilor, sindicatelor și părinților.

Consiliul Național al Elevilor consideră
Bacalaureatul diferențiat a fost un succes!
Consiliul Național al Elevilor consideră modul de organizare al examenului desfășurat anul acesta ca fiind unul tratat cu profesionalism de către instituțiile responsabile, respectiv Ministerul Educației Naționale și inspectoratele școlare județene care au stabilit o colaborare continuă între reprezentanții instituțiilor, reprezentanții consiliilor elevilor, sindicatelor și părinților.
De asemenea, au fost luate măsurile de securitate necesare desfășurării acestuia în condiții optime, existând însă, și de această dată încercări de fraudare a examenului, sancționate corespunzător.
Rezultatele din acest an au înregistrat o creștere a promovabilității examenului, justificată, în principal, de desfășurarea unui Bacalaureat diferențiat, ceea ce a reprezentat o schimbare în sistemul educațional, susținută și de Consiliul Național al Elevilor. A fost un prim pas spre eficientizarea ultimei etape din ciclul preuniversitar.
Cu toate acestea, procentul de promovabilitate nu reflectă o creștere a calității actului didactic sau o îmbunătățire a responsabilității elevilor față de propria lor educație. Rezultatele de anul acesta transmit, în continuare, un semnal de alarmă pentru viitorii absolvenți, în legătură cu responsabilitatea pe care aceștia o au față de promovarea examenului, pregătirea lor de către cadrele didactice și implicarea părinților în acest proces.
Iulia-Flavia MIRON, președintele Consiliului Național al Elevilor declară: „Având în vedere condițiile în care s-a desfășurat anul acesta Bacalaureatul și rezultatele înregistrate, instituțiile responsabile, în colaborare cu ONG-uri de specialitate și structuri reprezentative ale elevilor, părinților și studenților au posibilitatea de a adopta politici educaționale și strategii de eficientizare a sistemului educațional preuniversitar în baza unei analize corecte. Unul dintre factorii care au produs o creștere a procentului de promovabilitate este desfășurarea Bacalaureatului diferențiat, care a respectat programa și materia predată corespunzător fiecărei filiere. Cu toate acestea, procentul de promovabilitate trebuie să fie în continuare unul real, în creștere, fapt care necesită o implicare sistematică, mult mai mare din partea elevilor, dar și a cadrelor didactice și a părinților. Consideram a fi benefică și solicităm în acest sens, organizarea unei dezbateri cu reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale, elevilor, profesorilor și ai părinților pentru a identifica soluții la problemele actuale ale sistemului educațional preuniversitar”.
Cristian Gîrneață
 
Despre Consiliul Național al Elevilor
Consiliul Național al Elevilor din România a fost înființat în baza OMECT nr. 2782/2007. În prezent, Consiliul Elevilor funcționează în baza Regulamentului de organizare și funcționare aprobat prin ordin de ministru nr.4247 din 26.06.2010.
Consiliile elevilor sunt singurele structuri care apără interesele elevilor la nivel local și național, promotori ai dezvoltării climatului școlar, dar și un cadru de dezvoltare, de educație civică autentică și de formare a unor cetățeni responsabili.
Consiliul Național al Elevilor este structura care reprezintă în prezent peste 3.200.000 de elevi din România, fiind un factor important al democratizării școlii și încurajării relației de parteneriat profesor-elev. Prin intermediul acestui cadru de organizare, elevii își pot alege reprezentanții pe baza principiului legitimității, pot formula puncte de vedere specifice lor și pot elabora propuneri pentru îmbunătățirea calității vieții școlare.

Trimite email

vineri, 5 iunie 2020