Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

„Centrele de interes vor fi lecția, evaluarea și examenele naționale”

La conferința de presă de vineri

„Centrele de interes vor fi lecția, evaluarea și examenele naționale”

La conferința de presă de vineri (13 septembrie 2013), inspectorul școlar general, dl prof. Daniel Negrean, a abordat trei subiecte: Situația unităților de învățământ înainte de începutul anului școlar 2013-2014; numiri de directori, directori adjuncți și inspectori școlari, respectiv tema anului școlar 2013-2014.

Pentru început, ne-a fost prezentată rețeaua școlară. În anul școlar 2013-2014, în județul Bihor, vor funcționa 182 de unități cu personalitate juridică, cu 652 de structuri arondate, având în total 972 de corpuri de clădire. Rețeaua școlară este formată din 20 de grădinițe cu personalitate juridică, două școli primare, 103 școli gimnaziale, cinci școli primare și gimnaziale speciale, 12 licee tehnologice, șase licee teologice, un liceu de artă, și unul sportiv, un liceu vocațional pedagogic (cel de la Beiuș), 12 licee teoretice, 10 colegii tehnice, un colegiu economic, șapte colegii naționale, un palat al copiilor, care funcționează cu cinci cluburi ale copiilor, care și-au pierdut personalitatea juridică (în Ștei, Beiuș, Salonta, Marghita și Aleșd) și un centru județean de resurse și asistență educațională. Cu acesta sunt 183; practic, sunt 182 de unități de învățământ.
În aceste unități de învățământ vor învăța
97.183 de preșcolari și elevi în unități de învățământ de stat, iar în 31 de unități de învățământ particulare vor studia 3.200 de elevi. În total, populație școlară numără 100.383 de suflete, „situând județul Bihor între primele 10, ba chiar și mai sus, pe VI, înainte de Cluj”, după cum avea să ne asigure generalul Inspectoratului Școlar.
Din cele 972 de corpuri de clădire, 62 la sută sunt autorizate. Unele însă nu au obținut autorizație din varii motive: lipsa apei potabile, toalete în curte sau în interior, dar în stare necorespunzătoare, elemente de siguranță necorespunzătoare: pardoseaua defectă, tavane crăpate, fosă septică nesecurizată sau nevidanjată, lipsă împrejmuire sau deficiențe în împrejmuirea cu gard. „Aici cred că ar trebui o mai mare responsabilitate din partea autorităților locale, pentru că există și situații în care unele deficiențe se pot rezolva cu fonduri mici”.
În legătură cu rețeaua școlară, dl inspector școlar general a ținut să sublinieze faptul că doar într-o singură comună, la Buntești, rețeaua școală va funcționa așa cum a fost aprobată în 2011, întrucât în 2013, comuna neavând Consiliu local nu a putut fi aprobată o nouă rețea școlară.
Cinci inspectori școlari, 14 directori și 18 directori adjuncți noi
Din 2008 nu s-au mai susținut concursuri pentru ocuparea funcției de director sau director adjunct. După 16 august, Inspectoratul Școlar Județean Bihor a înaintat ministerului de resort propuneri pentru neprelungirea detașării în interesul învățământului în funcții de îndrumare și control pentru anul școlar 2013-2014 în cazul a cinci inspectori școlari, 14 directori și 18 directori adjuncți.
Motivele schimbării acestora au fost de ordin medical, personal, relații deficitare de comunicare, pensionări, promovare la C.C.D. sau pur și simplu ( o „rocadă”) schimb de funcții între directorul și directorul adjunct ai aceleiași școli (ca la Școala din Ciumeghiu și Liceul „Emanuel” din Oradea). Inspectorul general neagă că ar fi vorba de „epurări politice”, cum s-au exprimat unii în presă.
Noii inspectori școlari (5) sunt: Alina Luncan (la informatică), Anca Mile (la limbi moderne), Traian Călin Hoțupan (la educație fizică), Simona Martin (implementare, descentralizare instituțională) și Sele Tunde (insp. șc. pt. dezv. resursei umane).
Noii directori de școli (14) sunt: Farkas Tunde (la Grădinița „Orsolya”), Sorin Cuc (la „Nicolae Bolcaș” Beiuș), Adriana Savu („Iosif Vulcan” Oradea), Iosif Curta (la „Emanuel” Oradea), Răzvan Vonea (la „Andrei Șaguna”), Vad Marta (la „Petofi Sandor” Săcuieni), Kun Attila (la Școala Gimnazială Buduslău), Delia Borza (Șc. Căpâlna), Denisa Moldovan (Șc. Ciumeghiu), Ioana Gudiu (Șc. „Viorel Horj” Drăgănești), Elena Moza (Șc. Hidișelu de Sus), Liana Bako („Emanuil Gojdu”), Ioana Codrean („Mihai Eminescu”) și Omer Ismet (la C.T. „Traian Vuia”).         
 Noii directori adjuncți (18) sunt: Aurica Manci Capriș (Șc. Borod), Gyulai Edina (Lic. „Tamasi Aron” Borș), Doina Nicoleta Pop (Șc. Brusturi), Floare Buhaș (Șc. Ceica), Floare Simuț (Șc. Ciumeghiu), Elena Bibarț (Șc. Curtuișeni), Ionuț Milian (Lic. Dobrești), Fekete Ștefan (Șc. Finiș), Traian Timar („Horea” Marghita), Debreteni Attila (Șc. Nr. 16  Oradea), Maria Bauman (Șc. „Dimitrie Cantemir”), Anca Piscoi („Onisifor Ghibu”), Constantin Buleandră („Emanuel” Oradea),  Nicoleta Fărăianu (Grădinița Nr. 31, structura Lic. „Fr. Schiller”), Biro Ildiko („Andrei Șaguna”), Adriana Ficuț (C.S.E.I. „Orizont”), Sorin Mudura (Vadu Crișului) și Nicoleta Beltechi („Iosif Vulcan”Oradea).     
Preocuparea profesorilor de a-i învăța pe elevi să învețe
„Pentru noul an școlar, tema vizează calitatea procesului instructiv-educativ: Ce se întâmplă în clasă? Dacă se țin ore, și cum se țin acestea. Pentru că avem semnale că nu se intră la ore la fix, se iese mai devreme, iar unii profesori își povestesc viața personală, alții povestesc aspecte din societate. Din această cauză trebuie să ne îndreptăm atenția spre clasa de elevi; centrele de interes vor fi lecția, evaluarea și examenele naționale”, a precizat generalul I.S.J. Prin urmare, se cere de la cadrele didactice profesionalism, punctualitate și seriozitate; de asemenea s-au făcut câteva recomandări pentru îmbunătățirea activității didactice: respectarea programelor școlare, parcurgerea integrală a materiei, intensificarea activității catedrelor și comisiilor, eficientizarea ședințelor de catedră și evitarea formalismului acestora, realizarea unor teste de evaluare standard la nivelul comisiilor și catedrelor, notarea ritmică, realizarea echilibrului între evaluarea orală și cea scrisă, pregătirea elevilor pentru recuperare și performanță; asistența la lecții să fie în atenția directorilor, consilierea profesorilor debutanți pentru o mai bună integrare în comisie sau catedră și parteneriatul cu Univ. Oradea; asigurarea conținutului științific al lecției, utilizarea metodelor activ participative, și foarte importantă:
preocuparea profesorilor de a-i învăța pe elevi să învețe.
La capitolul aprecieri pozitive, generalul a evidențiat liceele care au reușit să se situeze în frunte la Bacalaureat:1.Betel 2.Emanuel 3.Gojdu, 4.I.Vulcan 5.Goga Marghita 6.Av. Iancu Ștei 7. Ghibu…
Iarăși Betel, care în patru ani de zile a ajuns de la 400-500 de elevi la 1.500, și care oferă condiții foarte bune, iar C.T. „Andrei Șaguna” a reușit două clase de școală profesională, deși nu a fost cuprins în proiect cu primăria…
Ovidiu DAN

Trimite email

mari, 18 iunie 2019