Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Proiectul „Educatori pentru societatea cunoașterii” – conferința finală

Sâmbătă și duminică, la Hotel Continental

Proiectul „Educatori pentru societatea cunoașterii” – conferința finală

„Proiectul „Educatori pentru societatea cunoașterii” se finalizează cu rezultate remarcabile, între care formarea, dezvoltarea competențelor profesionale și certificarea unui număr de 100 de formatori și 4.300 de cadre didactice din cele două regiuni de dezvoltare Nord-Vest, Vest și București- Ilfov”... este concluzia la care a ajuns managerul de proiect, dl inspector școlar general Daniel Negrean.

Sâmbătă și duminică (21-22 septembrie 2013), la Hotel Continental din Oradea, s-a desfășurat conferința finală a proiectului „Educatori pentru societatea cunoașterii”, derulat pe parcursul a 36 de luni. În prezidiul conferinței au luat loc managerul de proiect, inspectorul școlar general al ISJ Bihor, dl prof. Daniel Negrean, avându-i alături pe inspectorul general Cătălin Pîslaru și doamna inspector Ana Naghi, din cadrul Ministerului Educației Naționale, inspectorul școlar general al ISJ Timiș - dl prof. dr. Cornel Petroman, dl Vasile Miclăuș – manager proiect ISJ Timiș, reprezentantul SIVECO România - dl Iulian Octavian Drăghici, asistenți manageri ai ISJ Bihor și Timiș – dl prof. Florin Negruțiu, respectiv dna prof. Ramona Vasilescu, precum și directorii CCD Bihor și Timiș – dna prof. drd. Carmen Bodiu, respectiv dl prof. Cristian Vlad.
În calitatea sa de manager de proiect, dl inspector școlar general Daniel Negrean a prezentat programele de formare și rezultatele proiectului.
Proiectul „Educatori pentru societatea cunoașterii” a fost implementat de ISJ Bihor, în parteneriat cu ISJ Timiș, CCD Bihor și CCD Timiș, SIVECO România și s-a derulat la nivelul regiunilor de dezvoltare Nord-Vest, Vest și București – Ilfov. Obiectivul general a urmărit dezvoltarea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar, prin intermediul unui program multiregional inovativ de formare bazat pe domenii prioritare MECTS și resurse digitale, în scopul abilitării curriculare durabile a acestora și îmbunătățirea capitalului uman din educație. Dintre programele de formare vom aminti: Managementul clasei de elevi (70 ore - 18 credite); Proiectarea curriculumului bazat pe competențe (65 ore – 17 credite); Metode interactive de predare-învățare (65 ore – 17 credite); Formarea competențelor IT (89 ore – 25 credite); Conducerea, îndrumarea și controlul în procesul instructiv-educativ (65 ore – 20 credite).
Să mai spunem că în cele două zile de conferință, în cadrul  activităților în plen și pe secțiuni s-au prezentat: Exemple de bune practici în activitatea de formare; Impactul programului de formare a cadrelor didactice din perspectiva procesului instructiv-educativ; Formarea continuă și eficiența ei socială, culturală și profesională; Prezentarea produselor realizate în activitatea pe secțiuni – Sustenabilitatea programelor de formare, precum și Mijloace de promovare și diseminare a activității proiectului.
Ovidiu Dan
P.S. Pentru mai multe poze, accesați Galeria foto: Proiectul „Educatori pentru societatea cunoașterii” – conferința finală.    

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

luni, 24 iunie 2019