Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Ziua Curãþeniei Naþionale la Sudrigiu

Cu mic cu mare pentru salvarea Planetei

Ziua Curãþeniei Naþionale la Sudrigiu

„Nu te îndoi niciodatã cã un grup mic de oameni care gândesc ºi sunt dedicaþi pot schimba lumea. Adevãrul e cã, e singurul lucru ce a salvat lumea pânã acum” - Margaret Mead

Vineri, 27 septembrie 2013, elevii ºi preºcolarii de la Sudrigiu s-au  alãturat acelora, care nu au rãmas indiferenþi la apelul campaniei „Let's Do It, Romania! întrucât ºcolii îi revine sarcina de a le forma copiilor o atitudine conºtientã ºi responsabilã faþã de mediu, de a cãrui sãnãtate, depinde ºi sãnãtatea noastrã a tuturor.
Cu entuziasmul ºi energia specificã, copiii s-au implicat, atunci când au sesizat un comportament neconform cu regulile de protecþie a mediului cunoscute de ei, reuºind sã cureþe împrejurimile ºcolii ºi câteva strãduþe din sat. În acþiunea lor, copiii au fost coordonaþi de doamna educatoare Mirela Fâºie ºi prof. Ioana Chiorean.
(Ioana & Mirela)

Trimite email

duminic, 16 iunie 2019