Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Programul de burse HMC - Projects in Central and Eastern Europe Junior

Oportunitatea de a studia în Marea Britanie

Programul de burse HMC - Projects in Central and Eastern Europe Junior

Achievement România, împreunã cu Headmasters' & Headmistresses' Conference, organizeazã în România o nouã ediþie a programului de burse HMC - Projects in Central and Eastern Europe.

Anual, prin participarea la program, 50 de elevi din 13 þãri din Europa Centralã ºi de Est (Bosnia-Hertegovina, Bulgaria, Croaþia, Republica Ceha, Estonia, Georgia, Republica Moldova, Muntenegru, Polonia, România, Serbia, Slovacia ºi Ucraina) au oportunitatea de a studia în Marea Britanie. 
Din 2009 pânã în 2013, 35 de elevi români au beneficiat pentru un an de o bursã de studiu (care acoperã taxele ºcolare, cazarea ºi cheltuielile de masã), pentru a studia în clasa a XI-a într-o ºcoalã independentã din Marea Britanie.
Bursierii au ºansa de a se familiariza cu sistemul educaþional britanic, precum ºi de a-ºi dezvolta abilitãþi diverse, dincolo de spaþiul academic, prin participarea la activitãþi extracurriculare din domeniul artei, sportului ºi culturii.
Programul se adreseazã elevilor talentaþi de clasa a X-a, independenþi, buni cunoscãtori ai limbii engleze, cu performanþe academice deosebite ºi recomandãri din partea profesorilor coordonatori, implicaþi activ în activitãþi extracurriculare ºi de voluntariat. De asemenea, un criteriu important este capacitatea potenþialã a elevului de a se adapta într-o altã þarã ºi de a contribui prin propriile sale interese ºi rezultate la viaþa ºcolii britanice.
În România, procesul de evaluare implicã mai multe etape de selecþie a candidaþilor potriviþi pentru program: trimiterea unui formular de aplicaþie electronic (preselecþie), participarea la un test de limba englezã ºi la un interviu cu reprezentanþii HMC din Marea Britanie (selecþie finalã).
Pãrinþii elevilor care sunt aleºi ca bursieri plãtesc cãtre HMC Projects, înainte de plecarea elevului în Marea Britanie, o taxã administrativã de 1.500 de lire.
Elevii români pot aplica la program pânã pe 15 noiembrie 2013, dacã îndeplinesc urmãtoare criterii de eligibilitate: 
- sã fie înscriºi în clasa a X-a ºi sã aibã la 1 septembrie 2014 între 16 ºi 17 ani ºi 6 luni;
- sã nu ocupe deja un loc într-o ºcoalã din Marea Britanie;
- venitul pãrinþilor (brut, combinat) pe anul 2013 sã nu depãºeascã echivalentul în lei a 25.000 lire;
Informaþii complete despre procesul de aplicare ºi ce presupune experienþa educaþionalã la o ºcoalã independentã din Marea Britanie pot fi consultate pe site-ul www.burselehmc.jaromania.org
Alice Duþu
e-mail: alice.dutu@jaromania.org
 
Despre Junior Achievement Romania
Junior Achievement Romania, organizaþie non-profit, a fost fondatã în anul 1993 ºi este parte a Junior Achievement Worldwide®, USA ºi a Junior Achievement-Young Enterprise, Europe.
JA este cea mai mare ºi cea mai dinamicã organizaþie internaþionalã de educaþie economicã ºi antreprenorialã. În România, programele JA de tip learning by doing sunt urmate anual de peste 153.000 de elevi din 1.000 de instituþii de învãþãmânt ºi se desfãºoarã local în parteneriat cu Ministerul Educaþiei Naþionale, instituþiile de învãþãmânt ºi comunitatea de afaceri. Website:  www.jaromania.org

Trimite email

miercuri, 30 septembrie 2020

Poza zilei

Câștigă o tabletă Smart!

La împlinirea a 20 de ani de activitate,
Universitatea Agora din Oradea organizează un concurs pentru elevii claselor a XII-a
Dacă ești elev în clasa a XII-a și dorești să câștigi o tabletă Smart, urmează cei trei pași:
1. Cere o recomandare dirigintelui tău.
2. Redactează un eseu-prezentare cu titlul ,,Dăruiește învățătură"!
3. Scanează sau fotografiază recomandarea și eseul și trimite-le pe adresa de email: agora20@univagora.ro.
Fii conectat! Fii învățat!
Și tu ai dreptul la educație!