Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Proiectele POSDRU derulate de ISJ Bihor

La Conferința de presă de luni, despre

Proiectele POSDRU derulate de ISJ Bihor

La Conferința de presă de luni (30 septembrie 2013), generalul Inspectoratului Școlar Județean Bihor, dl profesor Daniel Negrean și inspectorii școlari Elisaveta Roșu și Florin Negruțiu (asistenți manageri ai celor două proiecte) au adus în atenția presei cele două mari proiectele POSDRU derulate de ISJ Bihor: „Formarea profesorilor de matematică și științe în societatea cunoașterii”, respectiv „Educatori pentru societatea cunoașterii” (despre care doar noi am scris, cu prilejul Conferinței finale, desfășurate în perioada 20-22 septembrie la Hotel Continental).

„Aceste proiecte au debutat în 2010 și se vor finaliza la sfârșitul acestei luni. Noi suntem cu activitățile din cadrul acestor proiecte finalizate, mai avem doar partea de arhivare. La intrarea în Inspectoratul Școlar au fost postate bannere pentru informare; de asemenea, avem o sală alăturată în care au lucrat echipele de proiect și un lucru foarte greu: a trebuit să refacem arhiva, ca să putem arhiva toate materialele care rezultă în urma derulării celor două proiecte”, a precizat inspectorul școlar general.
Proiectul „Formarea profesorilor de matematică și științe în societatea cunoașterii” a fost implementat de ISJ Bihor în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, SIVECO România și TEHNE România. Proiectul s-a derulat la nivelul regiunilor de dezvoltare Nord-Vest, București-Ilfov, Vest (județul Hunedoara) și Sud Muntenia (județul Argeș) pe perioada a 36 de luni, în perioada 1 sept. 2010 – 30 septembrie 2013, valoarea proiectului – 20.898.635 lei. Obiectivul general al proiectului a fost formarea și dezvoltarea competențelor cadrelor didactice din aria curriculară Matematică și Științe de a elabora și implementa un curriculum integrat  la decizia școlii, acreditat și dezvoltarea profesională continuă a acestora pe componenta instruirii diferențiate a elevilor. Obiective specifice: Elaborarea unui curriculum interdisciplinar, pornind de la nevoile existente la nivelul unităților de învățământ, raportat la standardele curriculare. Dezvoltarea celor două module de curs și conversia lor în format digital A; Abilitarea pe curriculum B: Dezvoltarea profesională continuă pe componenta instruirii diferențiate a elevilor. Formarea cadrelor didactice din grupul țintă pe cele două module de curs. Asigurarea calității programului acreditat de formare continuă și a curriculumului interdisciplinar integrat la decizia școlii…
Grupul țintă al proiectului a fost alcătuit din 5.000 de cadre didactice din învățământul preuniversitar care predau disciplinele din aria curriculară Matematică și Științe, selectate din cele două regiuni de dezvoltare. Dar pe ambele proiecte au fost formate aproximativ 9.500 de cadre didactice. Principalele activități ale proiectului: Activitatea A1: Elaborarea curriculumului interdisciplinar integrat la decizia școlii; A2: Elaborarea și dezvoltarea celor două cursuri de formare propuse în proiect; A3: Conceperea, dezvoltarea și administrarea instrumentelor informatice; A4: Formarea și certificarea cadrelor didactice; A5: Evaluarea de impact; A6: Acțiuni de promovare a importanței formării continue pentru cadrele didactice; B1: Managementul de proiect. Dintre rezultatele proiectului: Un curriculum interdisciplinar integrat la decizia școlii, național acreditat prin ordin de ministru; un curriculum de curs acreditat: Abilitarea pe curriculum la decizia școlii la nivel interdisciplinar (25 de credite); un curriculum de curs acreditat: Dezvoltarea profesională continuă pe componenta instruirii diferențiate a elevilor (25 de credite); 100 de centre de formare acreditate la nivel național; Un pachet software cu variantele digitale ale celor două module de curs; 5.100 de manuale și 5.100 de CD-uri distribuite cursanților cuprinși în programul de formare; un suport de curs online; portalul profesorilor de matematică și științe…
Ovidiu Dan

Trimite email

joi, 27 iunie 2019