Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Transferări, titularizări, detașări, angajări…

Bilanțul perioadei

Transferări, titularizări, detașări, angajări…

Discutând cu inspectorii școlari pentru managementul resurselor umane Horea Abrudan și Alin Novac-Iuhas la ședința publică din 13 septembrie 2013, am promis să revenim cu un bilanț complet la sfârșitul perioadei.

Înainte de toate trebuie spus că activitatea compartimentului RESURSE UMANE (din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Bihor) s-a desfășurat conform Legii nr. 1/2011 – Legea Educației Naționale, și Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014, aprobate prin O.M.E.C.T.S. nr. 6239/2012, cu modificările și completările ulterioare.
În urma etapelor de mobilitate a personalului didactic pentru anul școlar 2013-2014, au fost emise nenumărate decizii:
*3 transferări conform art. 48 alin. 2 din  Metodologia-cadru;
*15 întregiri de normă;
*103 titularizări conform art. 253 din Legea 1/2011 - Legea Educației Naționale;
*70 completări de normă didactică;
*24 transferuri pentru soluționarea restrângerii de activitate;
*7 transferuri prin schimb de post;
*174 pretransferări cu consimțământul unităților de învățământ;
*44 detașări pentru nesoluționarea restrângerii de activitate;
*13 mențineri în activitate în funcția didactică peste vârsta de pensionare;
*139 angajări pe perioadă nedeterminată în urma Concursului 2013;
*153 detașări în interesul învățământului;
*148 de repartizări în regim de plata cu ora;
*1.600 de repartizări pe perioadă determinată.
În funcție de tipul de mobilitate, repartizările pe posturi au fost realizate în ședințe publice, în urma acordurilor primite de către cadrele didactice și în urma avizelor favorabile primite din partea Comisiei paritare sau a Consiliului de administrație de la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Bihor.
Menționăm că la nivelul județului Bihor, au fost înregistrate 2.773 de posturi/catedre complete sau incomplete vacante/rezervate. Posturile rămase neocupate în urma ședințelor de repartizare au fost atribuite în regim de plata cu ora titularilor sau prin concurs organizat la nivelul unităților de învățământ.
Cu privire la examenul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar 2013, la nivelul județului Bihor au avut loc 1.665 de înscrieri ale candidaților din care 284 absolvenți din anul 2013, au fost realizate 1.591 de  inspecții la clasă și/sau susțineri de probă practică, iar la examenul din 30 iulie au obținut notă 1.306 candidați, a precizat dl inspector școlar,  prof. dr. Horea Abrudan.
Ovidiu Dan

Trimite email

mari, 16 iulie 2019