Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
18 ianuarie 2023

Scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice către Președinte, Parlament și Ministerul Educației să nu desființeze specializarea de învățător de la aceste școli

O scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice este adresată președintelui României, Parlamentului și Ministerului Educației, astfel încât să nu se deființeze specializarea de învățător. Săptămâna trecută, Edupedu.ro a scris că liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege a învățământului preuniversitar.
„Având în vedere informațiile apărute în mass-media legate de proiectul de Lege al învățământului preuniversitar, conform cărora liceele și colegiile pedagogice nu vor mai avea specializarea de învățător, cadrele didactice din întregul sistem de învățământ pedagogic își exprimă dezaprobarea față de această decizie, care afectează grav baza formării dascălilor din România”, se arată în textul scrisorii.
În document sunt menționate rezultatele deosebite pe care le-au obținut la titularizare absolvenții liceelor pedagogice: „Absolvenții liceelor pedagogice au obținut rezultate deosebite la examenul național de titularizare în învățământul preșcolar și primar, iar în instituțiile de învățământ unde au fost încadrați au primit aprecieri prin care se confirmă temeinicia pregătirii psihopedagogice”.

Citiți în continuare ...Stirea din 13 ianuarie!!!

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
13 ianuarie 2023
Să te crucești!!!

Liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege al învățământului preuniversitar – surse

Liceele pedagogice nu vor mai avea specializarea de educator-învățător, ci doar pe cea de educator-puericultor, potrivit proiectului Legii învățământului preuniversitar obținut pe surse de Edupedu.ro. Acest lucru înseamnă că liceenii formați în liceele pedagogice vor putea preda doar copiilor din creșe și grădinițe. Până acum, liceele pedagogice aveau și specializarea de educator-învățător.
Amintim că proiectele de legi ale educației în varianta ministrului Ligia Deca, obținute pe surse de EduPedu.ro, nu au fost încă făcute publice, dar sunt finalizate de Ministerul Educației (ME), după ce au fost verificate amendamentele primite în perioada de dezbatere publică, de la lansarea variantelor Cîmpeanu, în iulie 2022.
Urmează ca experții din partidele din coaliția de guvernământ să lucreze cu ME la noile legi până la 1 februarie 2023. Apoi, proiectele ar urma să treacă prin Guvern până la 15 februarie, iar Parlamentul să aprobe legile Educației Deca până pe 15 martie. Toate noutățile pe care le aduc acestea pot fi citite aici.
La articolul 52, alin. (2) stabilește că liceele pedagogice vor avea specializările de educator-puericultor și instructor de educație extrașcolară: „(2) Unităţile de învăţământ în care se organizează învăţământ pedagogic preuniversitar sunt unităţi de învăţământ liceal, care au capacitatea de a organiza procesul de predare-învăţare-evaluare şi practica pedagogică, pentru specializările din cadrul filierei vocaţionale: educator-puericultor, instructor de educaţie extraşcolară”.
La alin. 3 de la articolul de mai sus apare că „prin absolvirea cu diplomă a specializării educator-puericultor din cadrul filierei vocaţionale, profil pedagogic, se consideră îndeplinite condiţiile de formare psihopedagogică şi de calificare necesare ocupării funcţiei didactice de educator-puericultor, educator educaţie timpurie, educatoare/educator”.
De menționat este că, potrivit proiectului de lege Deca, elevii care la data adoptării proiectului de lege erau înscriși în licee pedagogice și aveau specializarea de învățători vor putea fi încadrați pe postul de învățător/învățătoare în învățământul primar.
Art. 244 alin. (25) din proiectul Deca: „Elevii care la data adoptării prezentei legi erau înscrişi în cadrul liceelor pedagogice, specializarea învăţător/învăţătoare precum şi absolvenţii acestei specializări prin excepţie de la prevederile art. 171, alin. (1), litera e) pot fi încadraţi pe postul de învăţător/învăţătoare în învăţământul primar”.
La capitolul formarea inițială a personalului didactic de predare apare că în liceele pedagogice pot fi formați atât educatori-puericultori pentru creșe, cât și educatori pentru grădinițe. Tot aici este menționat învățământul primar pentru educator/educatoare, dar probabil este o greșeală.
„Prin excepţie de la prevederile alin. (6), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator se realizează prin unităţi de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic, iar a maiştrilor-instructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I”, conform art. 165. alin. (10).
Condițiile de ocupare pentru funcțiile didactice
Absolvenții liceului pedagogic, cu specializarea învățător, vor putea fi angajați în școli. Pentru funcțiile de educator-puericultor, educator/educatoare și învățător/învățătoare trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții, potrivit art. 171 alin. (1) din proiectul de lege consultat de EduPedu.ro:
„a) pentru ocuparea funcţiilor didactice de educator-puericultor, educator/educatoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea corespunzătoare fiecărei funcţii didactice;” – vezi mai jos, în articol, ce excepții au fost introduse până în 2025;
„d) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ preşcolar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „educatoare” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
„e) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ primar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „învăţător” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
j) pentru ocuparea funcţiilor didactice de învăţător/învăţătoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea învăţător sau învăţătoare.”
La creșă vor putea fi angajați pe funcția de educator-puericultor și absolvenţi ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente, cu specializarea educatoare sau învăţătoare, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educaţie timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei cu terţi, precum și absolvenţi cu diplomă de licenţă, specializarea pedagogia învăţământului preşcolar şi primar, având aceeași condiție.
În proiectul fostului ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, învățătorii puteau fi formați în liceele pedagogice, conform art. 130 alin. (4): „Prin excepţie de la prevederile alin. (2), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator şi învăţătoare/învăţător se realizează prin liceele pedagogice, iar a maiştrilorinstructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar.”...

De Ziua Oradiei, ni s-au oferit lecții de istorie

Sâmbătă,

De Ziua Oradiei, ni s-au oferit lecții de istorie

Sâmbătă, 12 octombrie 2013, în sala „Traian Moșoiu” a Primăriei Oradea, cei mai mulți dintre consilierii locali (nu toți) au participat la ședința festivă a Consiliului Local; alături de ei au fost prezenți: conducerea Primăriei, invitați, cadre militare, profesori și elevi, cetățeni ai urbei...

Cel dintâi a vorbit dl primar Ilie Bolojan, care a subliniat dubla semnificație a zilei de 12 octombrie.
„Marcăm în această zi două evenimente importante din istoria Municipiului Oradea: pe de o parte în 12 octombrie 1918, semnarea Declarației de la Oradea, în casa avocatului Aurel Lazăr, declarație care, citită în Parlamentul de la Budapesta, a stat la baza convocării Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia din 1 Decembrie, și, de asemenea, ziua de 12 octombrie, când la sfârșitul Celui de-al doilea război mondial, orașul Oradea a fost eliberat de trupele române și ruse… Dar astăzi avem și o dublă sărbătoare pentru că în acest an, marcăm 900 de ani de la atestarea documentară a orașului Oradea… Sper ca despre această epocă, această perioadă pe care noi o trăim să se discute la nivelul lucrurilor bune care mi-aș dori să se întâmple și în anii următori. Mă gândesc la lucruri care țin de dezvoltarea acestui oraș și la prosperitatea lui”. Mulțumind tuturor prietenilor orașului Oradea, pentru felul în care au sprijinit orașul, dl primar l-a invitat la microfon pe dl prorector Sorin Șipoș care a vorbit despre istoria orașului, de la începuturi, de la întemeierea orașului și despre dezvoltarea sa socio-politică; în continuare, dl prof. univ. dr. Ion Zainea s-a referit la însemnătatea și semnificațiile zilei de 12 octombrie.
La finalul ședinței, pe platoul din fața Primăriei, am asistat la un  moment medieval de tras cu arcul.
Festivitatea de la statuia Ostașului Român
De la ora 13, în Parcul 1 Decembrie, în fața statuii Ostașului Român, s-au  desfășurat o festivitate militară și un moment artistic, susținut de Corul „General Traian Moșoiu”, urmate de depuneri de coroane și jerbe de flori la statuie, iar mai apoi și la Casa memorială Aurel Lazăr și la statuia lui Aurel Lazăr.
În fața statuii Ostașului Român au cuvântat primarul Oradiei, dl ing. Ilie Bolojan și dl col. în rezervă Grigore Bartoș. Dl primar s-a referit, ca și în cadrul ședinței festive a CL, atât la dubla semnificație a zilei de 12 octombrie, cât și la împlinirea a 900 de ani de la atestarea documentară a orașului Oradea.
„Dacă-am plecat Ardealule din tine, nu-i vina noastră!”
Domnul colonel în rezervă Grigore Bartoș ne-a sensibilizat cu câteva fapte de arme ale bravilor eroi români care s-au jertfit pentru țară… Profund marcat emoțional, distinsul colonel ne-a relatat episoade dramatice, oferind lux de amănunte, detalii ce țin de arta militară, într-o transmisiune „directă”, ca de pe front, din zilele de 13, 27 și 28 septembrie, 12 octombrie…
„Aceștia sunt toți morții noștri”
„Eu am făcut inventarul tuturor eroilor noștri. Am schița cu fiecare unde este înmormântat în Cimitirul Municipal. Ce m-a frapat o dată de 1 noiembrie. Un tătic cu un copilaș aprindea o lumânare la căpătâiul unui soldat. Și copilul îl întreabă: „Tată, pe cine avem noi aici mort?” Și ce a răspuns omul, îmi pare rău că nu i-am strâns mâna: „Aceștia sunt toți morții noștri”…
Poate cel mai frumos omagiu acestei jertfe l-a adus cel plecat în lume de la Hobița, cel mai mare sculptor al lumii, adică Brâncuși…” Distinsul colonel ne-a oferit sâmbătă o magistrală lecție de istorie, înaintea momentului depunerilor de coroane și jerbe la statuia Ostașului Român și mai apoi la Casa memorială a lui Aurel Lazăr și la statuia lui Aurel Lazăr.
Ovidiu Dan
P.S. Pentru mai multe poze (100 de poze), accesați Galeria foto: De Ziua Oradiei, ni s-au oferit lecții de istorie.

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

marți, 31 ianuarie 2023