Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Prima vizită pe continentul african

În cadrul proiectului Comenius ACTIVE

Prima vizită pe continentul african

Colegiul Tehnic „Andrei Șaguna” desfășoară proiectul școlar multilateral Comenius ACTIVE (Active Communication Training in Vocational Education), cel de al treilea din seria de programe sectoriale Comenius câștigate de instituția școlară cu profil tehnologic și vocațional.

Comenius este prima componentă a Programului de Învățare pe Tot Parcursul Vieții derulat prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și se adresează instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat și private, precum și tuturor membrilor comunității educaționale care își desfășoară activitatea în acest sector.
Multilateralul „ACTIVE” se desfășoară pe o durată de 2 ani, în intervalul de timp 2013-2015 și are ca scop echiparea elevilor cu competențele necesare comunicării în vederea unei integrări de succes pe piața muncii. Preocuparea de bază a parteneriatului școlar cu 7 țări din UE este aceea de a oferi o înțelegere și întrebuințare corectă a comportamentului de comunicare nonverbală, un element crucial în formarea unor modele de conduită exemplară în situații generate de mediul vocațional. În acest parteneriat european, România s-a alăturat altor șase țări europene, și anume: Bulgaria, Italia, Turcia, Croația, Polonia și La Réunion, teritoriu de peste mări al Franței, țări est și central europene, mediteraneene și un tărâm tropical paradisiac din inima Oceanului Indian. Varietatea din componența echipei constituie o premisă esențială pentru cunoașterea și înțelegerea diversității culturale și lingvistice europene în rândul profesorilor și elevilor, a spiritului și practicii antreprenoriale din diferite societăți ale statelor UE. De asemenea, elevii vor avea prilejul de a dobândi competențe și abilități personale și de comunicare pentru integrarea profesională și de cetățenie europeană activă.
Proiectul s-a conturat în februarie 2013, în cadrul unei vizite pregătitoare în Polonia, și urmărește un sistem de vizite de lucru tandemic, așa încât în aceeași perioadă două țări desfășoară paralel activități subscrise aceleiași teme, urmărind realizarea acelorași produse finale. Elevii și profesorii echipei Comenius ACTIVE de la C. T. „Andrei Șaguna”, reprezentați prin dl director, prof. ec. dr. Răzvan Vonea și dna prof. metodist Anca Curpaș, vor participa la mobilități în La Réunion, Croația și Polonia.
Prima vizită de lucru va avea loc chiar în zilele acestea, din 6-14 noiembrie și îi va purta pe cei patru membri ai echipei în insula vulcanică La Réunion, alături de parteneri din Bulgaria și Croația. Obiectivul vizitei este acela de a realiza un studiu comparativ asupra comportamentului nonverbal în inițierea contactelor personale și profesionale în culturile reprezentate de cele patru școli partenere prezente la gazdele de la Lycée Général et Technique Antoine Roussin din Saint-Louis, o localitate situată în sud-vestul insulei. Toate activitățile de proiect, pe care echipa franceză coordonată de profesorul de științele naturii Jerome Vallot le-au pregătit, își propun să asigure contextul cunoașterii reciproce a membrilor din echipajele prezente, a culturii țărilor, zonelor administrative, sistemelor educaționale și spațiului instructiv-educativ din școlile partenere.
Activitățile propuse în proiect sunt variate și antrenante, integrate în curriculum și interdisciplinare. Pe lângă demersurile de analiză comprehensivă a chestionarelor inițiale aplicate grupurilor țintă de către toate instituțiile partenere, elevii și profesorii vor participa la ateliere de lucru de dramă centrate asupra asemănărilor și deosebirilor culturale de comportament verbal și nonverbal în inițierea relațiilor interumane, pentru ca în urma unei competiții să se genereze propunerea unui logo a proiectului ACTIVE.
Pentru că proiectul este centrat pe elevi, aceștia sunt implicați în toate etapele de realizare, de la planificarea acestuia, până la evaluare și diseminarea rezultatelor. Totodată, acest proiect va permite echipelor de profesori și directori de școli din țările partenere să împărtășească experiențe și informații, să testeze și să pună în practică noi abordări pedagogice și manageriale.
Urăm mult succes echipei de proiect a Colegiului Tehnic „Andrei Șaguna” în prima sa vizită din cadrul acestui proiect, într-o țară aflată în inima Oceanului Indian, în emisfera sudică, precum și în derularea acestui ambițios proiect ce va contribui semnificativ la modernizarea și europenizarea comunității educaționale din instituția de învățământ și va crea punți pentru viitoare parteneriate cu statele Europei.
Director,
prof. ec. dr. Vonea Răzvan

Trimite email

mari, 18 decembrie 2018

Poza zilei

Drumul bihorenilor la Alba Iulia

Revista ,,OviDan" nr. 197 cuprinde însemnări, gânduri, impresii, versuri și fotoreportaje despre Drumul bihorenilor la Alba Iulia, în 24 și 25 noiembrie 2018, acțiune organizată de Uniunea ,,Vatra Românească", Filiala Bihor, din inițiativa prim-vicepreședintelui Ioan Chivari.
Revista a ieșit pentru prima oară în 20 de pagini, din care patru pagini color.