Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Condițiile de fond ale adopției.

Noul Cod Civil (53)

Condițiile de fond ale adopției.

Persoanele care pot fi adoptate.
Copilul poate fi adoptat până la dobândirea capacității depline de exercițiu, deci până la împlinirea vârstei de 18 ani sau, în cazul capacității de exercițiu anticipate, până la împlinirea vârstei de 16 sau 17 ani.

Cu toate acestea, poate fi adoptată, în condițiile legii, și o persoană care a dobândit capacitatea deplină de exercițiu, dacă a fost crescută în timpul minorității de către cel care dorește să o adopte.
Adopția fraților, indiferent de sex, de către persoane sau familii diferite, se poate face numai dacă acest lucru este în interesul lor superior. Restricția aceasta are în vedere interesul societății de-a cultiva și de-a nu distruge relațiile de familie dintre indivizi.
Adopția a doi soți sau foști soți de către același adoptator sau familie adoptatoare, precum și adopția între soți sunt interzise. Interdicția aceasta decurge din faptul că, prin adopție s-ar crea între cei adoptați legături de rudenie similare legăturii dintre frați.
Notar public,
Gârba Cornel

Trimite email

marţi, 11 august 2020