Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Adopția. Persoanele care pot adopta

Noul Cod Civil (54)

Adopția. Persoanele care pot adopta

Nu pot adopta persoanele care nu au dobândit capacitatea deplină de exercițiu, precum și persoanele cu boli psihice și handicap mintal.

Adoptatorul trebuie să fie cu cel puțin 18 ani mai în vârstă decât adoptatul.
Pentru motive temeinice, instanța de tutelă poate încuviința adopția chiar dacă diferența de vârstă  dintre adoptat și adoptator este mai mică decât 18 ani, dar nu mai puțin de 16 ani.
Adoptatorul sau familia adoptatoare trebuie să îndeplinească garanțiile morale și condițiile materiale necesare creșterii, educării și dezvoltării armonioase a copilului. Îndeplinirea acestor condiții se atestă de către autoritățile competente ale statului (autoritatea tutelară), potrivit legii speciale.
Două persoane nu pot adopta împreună, nici simultan și nici succesiv, cu excepția cazului în care sunt soț și soție.
Cu toate acestea, o nouă adopție poate fi încuvințată atunci când:
*adoptatorul sau soții adoptatori au decedat; în acest caz, adopția anterioară se consideră desfăcută pe data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de încuviințare a noii adopții;
*adopția anterioară a încetat din orice alt motiv;
Două persoane de același sex nu pot adopta împreună.
Notar public,
Gârba Cornel

Trimite email

marţi, 4 august 2020