Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Adopția. Consimțământul la adopție

Noul Cod Civil (55)

Adopția. Consimțământul la adopție

Pentru încheierea unei adopții este necesar consimțământul următoarelor persoane: a) părinții firești sau, după caz, tutorele copilului ai cărui părinți firești sunt decedați, necunoscuți, declarați morți sau dispăruți ori puși sub interdicție, în condițiile legii;

b) adoptatul care a împlinit 10 ani;
c) adoptatorul sau, după caz, soții din familia adoptatoare, când aceștia adoptă împreună;
d) soțul celui care adoptă, cu excepția cazului în care lipsa discernământului îl pune în imposibilitatea de a-și manifesta voința.
Nu este valabil consimțământul dat în considerarea promisiunii sau obținerii efective a unor foloase, indiferent de natura acestora.
Date fiind efectele adopției, chiar dacă părintele sau părinții sunt decăzuți din exercițiul drepturilor părintești ori li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părintești, aceștia păstrează dreptul de a consimți la adopția copilului.
Părinții firești ai copilului sau, după caz, tutorele trebuie să consimtă la adopție în mod liber, necondiționat și numai după ce au fost informați în mod corespunzător asupra consecințelor adopției, în special asupra încetării legăturilor de rudenie ale copilului cu familia sa de origine.
Consimțământul la adopție al părinților firești sau, după caz, al tutorelui poate fi dat numai după trecerea unui termen de 60 de zile de la data nașterii copilului. Consimțământul dat în aceste condiții poate fi revocat în termen de 30 de zile de la data exprimării lui.
În mod excepțional, instanța de tutelă poate trece peste refuzul părinților firești sau, după caz, al tutorelui de a consimți la adopție, dacă se dovedește, cu orice mijloc de probă, că refuzul este abuziv și instanța apreciază că adopția este în interesul superior al copilului, ținând seama și de opinia acestuia, dată în condițiile legii, cu motivarea expresă a hotărârii în această privință. 
Notar public,
Cornel Gârba

Trimite email

sâmbătă, 15 august 2020