Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
18 ianuarie 2023

Scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice către Președinte, Parlament și Ministerul Educației să nu desființeze specializarea de învățător de la aceste școli

O scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice este adresată președintelui României, Parlamentului și Ministerului Educației, astfel încât să nu se deființeze specializarea de învățător. Săptămâna trecută, Edupedu.ro a scris că liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege a învățământului preuniversitar.
„Având în vedere informațiile apărute în mass-media legate de proiectul de Lege al învățământului preuniversitar, conform cărora liceele și colegiile pedagogice nu vor mai avea specializarea de învățător, cadrele didactice din întregul sistem de învățământ pedagogic își exprimă dezaprobarea față de această decizie, care afectează grav baza formării dascălilor din România”, se arată în textul scrisorii.
În document sunt menționate rezultatele deosebite pe care le-au obținut la titularizare absolvenții liceelor pedagogice: „Absolvenții liceelor pedagogice au obținut rezultate deosebite la examenul național de titularizare în învățământul preșcolar și primar, iar în instituțiile de învățământ unde au fost încadrați au primit aprecieri prin care se confirmă temeinicia pregătirii psihopedagogice”.

Citiți în continuare ...Stirea din 13 ianuarie!!!

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
13 ianuarie 2023
Să te crucești!!!

Liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege al învățământului preuniversitar – surse

Liceele pedagogice nu vor mai avea specializarea de educator-învățător, ci doar pe cea de educator-puericultor, potrivit proiectului Legii învățământului preuniversitar obținut pe surse de Edupedu.ro. Acest lucru înseamnă că liceenii formați în liceele pedagogice vor putea preda doar copiilor din creșe și grădinițe. Până acum, liceele pedagogice aveau și specializarea de educator-învățător.
Amintim că proiectele de legi ale educației în varianta ministrului Ligia Deca, obținute pe surse de EduPedu.ro, nu au fost încă făcute publice, dar sunt finalizate de Ministerul Educației (ME), după ce au fost verificate amendamentele primite în perioada de dezbatere publică, de la lansarea variantelor Cîmpeanu, în iulie 2022.
Urmează ca experții din partidele din coaliția de guvernământ să lucreze cu ME la noile legi până la 1 februarie 2023. Apoi, proiectele ar urma să treacă prin Guvern până la 15 februarie, iar Parlamentul să aprobe legile Educației Deca până pe 15 martie. Toate noutățile pe care le aduc acestea pot fi citite aici.
La articolul 52, alin. (2) stabilește că liceele pedagogice vor avea specializările de educator-puericultor și instructor de educație extrașcolară: „(2) Unităţile de învăţământ în care se organizează învăţământ pedagogic preuniversitar sunt unităţi de învăţământ liceal, care au capacitatea de a organiza procesul de predare-învăţare-evaluare şi practica pedagogică, pentru specializările din cadrul filierei vocaţionale: educator-puericultor, instructor de educaţie extraşcolară”.
La alin. 3 de la articolul de mai sus apare că „prin absolvirea cu diplomă a specializării educator-puericultor din cadrul filierei vocaţionale, profil pedagogic, se consideră îndeplinite condiţiile de formare psihopedagogică şi de calificare necesare ocupării funcţiei didactice de educator-puericultor, educator educaţie timpurie, educatoare/educator”.
De menționat este că, potrivit proiectului de lege Deca, elevii care la data adoptării proiectului de lege erau înscriși în licee pedagogice și aveau specializarea de învățători vor putea fi încadrați pe postul de învățător/învățătoare în învățământul primar.
Art. 244 alin. (25) din proiectul Deca: „Elevii care la data adoptării prezentei legi erau înscrişi în cadrul liceelor pedagogice, specializarea învăţător/învăţătoare precum şi absolvenţii acestei specializări prin excepţie de la prevederile art. 171, alin. (1), litera e) pot fi încadraţi pe postul de învăţător/învăţătoare în învăţământul primar”.
La capitolul formarea inițială a personalului didactic de predare apare că în liceele pedagogice pot fi formați atât educatori-puericultori pentru creșe, cât și educatori pentru grădinițe. Tot aici este menționat învățământul primar pentru educator/educatoare, dar probabil este o greșeală.
„Prin excepţie de la prevederile alin. (6), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator se realizează prin unităţi de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic, iar a maiştrilor-instructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I”, conform art. 165. alin. (10).
Condițiile de ocupare pentru funcțiile didactice
Absolvenții liceului pedagogic, cu specializarea învățător, vor putea fi angajați în școli. Pentru funcțiile de educator-puericultor, educator/educatoare și învățător/învățătoare trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții, potrivit art. 171 alin. (1) din proiectul de lege consultat de EduPedu.ro:
„a) pentru ocuparea funcţiilor didactice de educator-puericultor, educator/educatoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea corespunzătoare fiecărei funcţii didactice;” – vezi mai jos, în articol, ce excepții au fost introduse până în 2025;
„d) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ preşcolar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „educatoare” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
„e) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ primar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „învăţător” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
j) pentru ocuparea funcţiilor didactice de învăţător/învăţătoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea învăţător sau învăţătoare.”
La creșă vor putea fi angajați pe funcția de educator-puericultor și absolvenţi ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente, cu specializarea educatoare sau învăţătoare, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educaţie timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei cu terţi, precum și absolvenţi cu diplomă de licenţă, specializarea pedagogia învăţământului preşcolar şi primar, având aceeași condiție.
În proiectul fostului ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, învățătorii puteau fi formați în liceele pedagogice, conform art. 130 alin. (4): „Prin excepţie de la prevederile alin. (2), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator şi învăţătoare/învăţător se realizează prin liceele pedagogice, iar a maiştrilorinstructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar.”...

Sub semnul Excelenței, omagiu patronului spiritual academician Alexandru Roman

În perioada 25-29 noiembrie – „Zilele școlii” la Aușeu

Sub semnul Excelenței, omagiu patronului spiritual academician Alexandru Roman

Sub genericul „30 de ani de vise împlinite”, elevii și cadrele didactice de la Școala Gimnazială „Alexandru Roman” din Aușeu au organizat o suită de manifestări, prinse în buchetul „Zilelor școlii” pentru sărbătorirea patronului spiritual academician Alexandru Roman și pentru marcarea a 30 de ani de existență a actualului local al școlii.

Dacă pe agenda zilei de luni au fost cuprinse două momente, o expoziție cu lucrări și concursul „Școala noastră, mai curată, mai frumoasă”, marți, 26 noiembrie 2013, în și de ziua de naștere a patronului spiritual Alexandru Roman (născut în 26 noiembrie 1826, la Aușeu), manifestările s-au constituit într-un cald omagiu și înaltă recunoștință patronului spiritual. Pentru început, în curtea Primăriei Aușeu, în fața bustului lui Alexandru Roman, a avut loc un moment festiv, onorat de conducerea Primăriei Aușeu (primar, inginer Lazăr Mitică Florentin, viceprimar, profesor Șchiop Ancuța), de generalul Ghitaș Gavril Ioan, fiu al satului și de conducerile celor două școli „Alexandru Roman” – Școala Gimnazială „Alexandru Roman” Aușeu (director, prof. Botici Matei Adrian) și Colegiul Tehnic „Alexandru Roman” Aleșd (director adjunct, prof. Melania Joldea).  
Un sobor de preoți, alcătuit din slujitorii bisericilor din Aușeu (părintele Florian Vese), Groși (părintele Călin Ioniță) și Tinăud (părintele Florin Ardelean) a oficiat o slujbă de pomenire, parastas In memoriam Alexandru Roman, iar cele două școli partenere din Aușeu și Aleșd au prezentat câte un moment artistic întru cinstirea memoriei patronului spiritual. Festivitatea s-a încheiat cu depuneri de coroane.
În cuvântul său, dl primar ing. Lazăr Mitică Florentin a ținut să sublinieze tripla semnificație a evenimentului și ciclului de manifestări organizate de Școala din Aușeu: cinstirea Zilei Naționale, „Zilele școlii” și „comemorarea celui care a fost personalitatea numărul 1 a comunei, academician Alexandru Roman”, a spus dl primar.
Consilierul educativ, dna prof. Claudia Caba, a prezentat agenda zilei și a săptămânii, după care a dat cuvântul artiștilor să se exprime prin cântec și vers: elevii din Aușeu, sub coordonarea dnei prof. de religie Amalia Copil, iar apoi grupul vocal al liceenilor din Aleșd, sub îndrumarea dnei prof. Corina Lele, în acompaniament de chitară.
La finalul festivității, dl director Botici Matei Adrian a mulțumit conducerii Primăriei, dlui general și celorlalți invitați prezenți la manifestare, foste cadre didactice, partenerilor de la Colegiul Tehnic „Alexandru Roman”, invitându-i pe toți să participe la manifestările care se vor desfășura în incinta școlii.
Arc peste timp – întâlnire între generații     
Organizatorii suitei de manifestări din cadrul „Zilelor școlii” (consilier educativ, prof. Claudia Caba, prof. Ioana Boto și fosta educatoare Eva Farc) ne-au surprins plăcut cu un buchet de acțiuni la care au participat oficialitățile locale, invitați, foste cadre didactice, elevi și profesori. Dna prof. Ioana Boto a prezentat în PowerPoint un scurt istoric al școlii, cu imagini din trecut, dar și din prezent, un filmuleț cu promoția de absolvenți 2012-2013, precum și un impresionant palmares, cuprinzând cele mai importante premii cucerite de elevii școlii: mențiune pe țară și locurile I și III, mențiune pe județ la olimpiada de religie; locurile I și III pe țară la Evaluare în educație la limba română; locurile I, II și III, mențiune pe țară la concursul Comper, la matematică și limba română; locul II pe țară și locul I pe județ la tetratlon; locul I pe țară la concursul de creație în limba engleză „Primăvara-n sărbătoare”.
Aflați față-n față cu distinșii invitați și foști profesori ai școlii, elevii le-au adresat întrebări, dorind să afle amintiri și impresii de la foștii elevi și profesori: actualul primar, ing. Lazăr Mitică Florentin, dl general Ghitaș Gavril Ioan, dna prof. Simionaș Doina Maria, fost director timp de 23 de ani și prof. de română, care a luptat pentru redobândirea numelui școlii (în 2004).
„A propovăduit de la catedră 30 de ani Evanghelia limbii noastre naționale”
 „La 26 noiembrie 1926 (la 100 de ani de la nașterea lui Alexandru Roman), a fost organizată o amplă manifestare publică  și Academia Română a eternizat casa în care s-a născut (Alexandru Roman, la 26 noiembrie 1826) cu placă de marmură. Tot atunci școala a primit denumirea de „Școala primară de stat „Alexandru Roman”; ca un părinte neobosit a propovăduit de la catedră 30 de ani Evanghelia limbii noastre naționale, cel mai scump talisman al unui popor, singurul care-i menține existența”, ne-a spus doamna profesor Doina Maria Simionaș.  
La același dialog între generații a mai participat dl prof. Nicolae Răcuciu, fost director și profesor de istorie, dna Victoria Ciobanu, fost primar în perioada construcției actualului local al școlii, dl Mircea Ardelean, fost învățător (actualmente în Aleșd), dl Bartho Alpar (fost prof. de sport), dna Silvia Brândaș (fostă învățătoare), ed. Ancuța Tunduc (actualmente la Grădinița Holcim din Aleșd), dna Dana Buciu (fost prof. de fizică-chimie), dna Florica Ile (fost contabil al primăriei în perioada construcției actualului local al școlii); alături de domniile lor au participat la dialog actuale cadre didactice: Bodiuț Viorica, Botici Matei Adrian (director), Boto Ioana, Bradea Adina, Caba Claudia, Cioara Valentina, Copil Amalia, Cuc Florentina, Ghitaș Anda, Gîrz Adriana, Matei Petrica, Nojea Ancuța, Secan Viorica, Șipoș Irina, Teușdea Cornelia, Vance Gavrilă, Marușca Mariana (actualul contabil al școlii). Au fost alături cu umărul și cu sufletul de dascălii școlii și de această dată părinți ai elevilor: dna prof. Gabriela Popa, Florica Madar, Cătălina Madar și Mihaela Farc. Nu au fost uitați nici cei plecați la Domnul: înv. Felicia Costea, prof. Maria Moga și prof. Traian Moș, care au fost pomeniți de părinții preoți prezenți la eveniment. Am asistat la un dialog palpitant, viu, colorat și aplaudat.
A urmat un scurt, dar emoționant moment artistic, la care și-au dat concursul: grupul vocal al școlii (îndrumat de prof. Amalia Copil), trei perechi de dansatori de dansuri populare de la Școala Luncșoara (instr. Botici Nicolae), precum și micii dansatori ai clasei a II-a, îndrumați de dna înv. Lia Caba și dna ed. Eva Farc.
„Amintirea este întotdeauna un loc de întâlnire!”
Și dacă „Amintirea este întotdeauna un loc de întâlnire!”, organizatorii au ținut să ofere participanților diplome de excelență, care să le aducă aminte de întâlnirea de suflet din 26 noiembrie 2013, o întâmplare memorabilă care marchează până la urmă și cei 30 de ani de existență a actualului local al școlii din Aușeu.
Vom condimenta aceste însemnări cu zeci de poze, care, vă vor da măsura și dimensiunea reală a întâmplărilor de marți de la Aușeu; felicitări organizatorilor și participanților, care au scris o nouă filă de istorie; felicitări, dle primar Lazăr Mitică Florentin, felicitări, dle director Botici Matei Adrian, artizanii din fruntea truditorilor, cei dintâi „vinovați” pentru admirabilele manifestări care s-au întâmplat marți la Aușeu!
Moise-Ovidiu DAN
P.S. Pentru mai multe poze (129 de poze), accesați Galeria foto: Sub semnul Excelenței, omagiu patronului spiritual academician Alexandru Roman.  

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

vineri, 3 februarie 2023