Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” | În săptămâna altfel

În perioada 1- 5 aprilie

ªi la Biblioteca Judeþeanã „Gheorghe ªincai” am avut o sãptãmânã ,,altfel”


Biblioteca, în cele cinci zile ale începutului de aprilie a fost gazda a peste 2.000 de vizitatori din grãdiniþe, ºcoli gimnaziale ºi licee în cadrul programului naþional ,,ªcoala altfel”, oferind posibilitatea participãrii la activitãþile organizate cu acest scop: vizionãri, audiþii, jocuri didactice, lecþii de istoria cãrþii, lecþii de biblioteconomie, constând în informaþii privind procesul de dezvoltare ºi completare a colecþiilor, achiziþia de carte, recondiþionarea ºi conservarea documentelor, aranjarea documentelor pe raft, mijloacele de informare (cataloage tradiþionale ºi on-line), modalitãþile de înscriere pentru obþinerea permisului de intrare, promovarea cãrþii. ...citeste


 

joi, 19 septembrie 2019