Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
7 noiembrie 2023

Prima de carieră didactică – informații importante, detalii utile / Cum pot cadrele didactice să obțină rapid creditele profesionale transferabile pentru educație nonformală (P)

Prima de Carieră Didactică a fost oferită în timpul grevei profesorilor ca o soluție pentru cheltuielile legate de activitatea pe care cadrele didactice o desfășoară, dar informațiile oferite până acum nu sunt foarte bine organizate și nu există un rezumat util.
Nu este foarte clar, de exemplu, de ce s-a oferit pe un card diferit de cel de salariu, cum se utilizează cardul primit, de ce sunt atât de mulți furnizori acceptați (deși activitatea lor n-are nicio legătură cu restricțiile privind cheltuirea sumelor de către profesori).
În acest material veți afla:
De unde vin banii;
De ce s-a utilizat un card separat;
De ce sunt atât de mulți furnizori în lista care acceptă cardul;
Care sunt regulile cu privire la cheltuirea banilor;
Care sunt cheltuielile sigur eligibile;
Care sunt beneficiile acestei prime;
Ce cursuri se pot achiziționa.
Răspunsurile au fost elaborate de echipa Docentix https://www.docentix.com/ – (The e-Learning Company este una dintre firmele afiliate care oferă exclusiv cursuri online în limba română).

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
17 octombrie 2023

Conferință pentru profesori și învățători la Cluj – Universitatea Babeș-Bolyai – FSEGA, pe 19 octombrie: Școala de Bani începe școala – discutăm despre educație financiară într-un context transdisciplinar / Înscrieri deschise pentru cadrele didactice

Conferința Școala de bani începe școala...

A treia conferință regională din seria „Școala de bani începe școala: resurse educaționale transdisciplinare de educație financiară”, este organizată pe 19 octombrie 2023, de la ora 13.30, la UBB – Aula FSEGA, de Edupedu.ro cu sprijinul Școala de Bani – BCR, alături de partenerul instituțional Universitatea Babeș-Bolyai – FSEGA (Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor). Înscrierile sunt deschise pentru participanți, prin completarea acestui formular.
Noțiunile de educație financiară, dar și mai important, cum să le aplice și să afle despre bani în cât mai multe contexte, în cât mai multe și variate împrejurări, exact ca în viață, sunt foarte importante pentru elevi. Care este valoarea banilor, cum să-și gestioneze veniturile și cheltuielile, cum să economisească și să investească, cum să împrumute bani în mod responsabil și cum să se protejeze de fraude financiare, toate aceste chestiuni trebuie să găsească răspunsuri și explicații și de la oamenii care aduc cunoașterea în viața lor, de la cadrele didactice.
Se organizează în total o serie de patru conferințe regionale. Prima dintre ele a avut loc la Timișoara, la Universitatea de Vest, pe 21 septembrie 2023, iar cea de-a doua la București, pe 19 octombrie, la Academia de Studii Economice din Bucureșt, care a fost și partener instituțional alături de Inspectoratul Școlar al Municipiului București. În cadrul acestor evenimente, peste 250 de profesori participanți au interacționat și în cadrul unui atelier de educație financiară și au avut ocazia de a discuta cu experții și organizatorii din proiect. La final, s-au acordat diplome de participare semnate atât de reprezentanții Școala de Bani, cât și de partenerii din inspectoratele școlare și universități. Seria de conferințe regionale se încheie la Iași, pe 16 noiembrie. Înscrierile sunt deschise pentru participanți atât pentru evenimentul de la Cluj-Napoca cât și pentru cel de la Iași, prin completarea acestui formular.
Școala de Bani și BCR au lansat în 2022 proiectul LifeLab, care, după ce a fost pilotat în două școli din sistemul de învățământ preuniversitar, urmează să fie extins la nivel național. Primul an de LifeLab a însemnat peste 50 de profesori, 1.200 de elevi, 15 cursuri de pregătire pentru profesori și 100 de materiale educaționale dezvoltate de profesorii LifeLab. La sfârșitul programului, cunoștințele de educație financiară ale elevilor s-au îmbunătățit considerabil: de la 46% la 65% (pentru elevii din ciclul gimnazial) și de la 40% la 55% (pentru elevii din ciclul liceal). Totodată, 93% dintre elevi și-au exprimat dorința să învețe cât mai multe noțiuni financiare practice și aplicabile.
Pentru profesori sunt esențiale formarea, sprijinul și resursele, în orice demers didactic. LifeLab a pregătit resurse multiple. În plus, Școala de Bani a susținut CCD Prahova pentru a implementa un program de formare gratuit, acreditat de Ministerul Educației.
Participarea este gratuită, dar locurile sunt limitate, se acordă diplome de participare. Sunt invitați să participe în principal profesorii din mediul preuniversitar, pentru care au fost create resursele educaționale cu o abordare transdisciplinară, prin care noțiunile de educație financiară pot fi introduse în predarea mai multor materii, pe toate ciclurile de învățare din preuniversitar: preșcolar, primar, gimnazial și liceal.

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
27 septembrie

Ai peste 16 ani, ești la liceu și ești creativ?
Înscrie-te până pe 31 octombrie la competiția de inovație Solve for Tomorrow / Poți participa individual sau cu prietenii și colegii, în echipe, iar cei selectați vor beneficia de sesiuni de mentorat, workshop-uri și ateliere pentru a-și pune în practică proiectele (P)…

ªi la Biblioteca Judeþeanã „Gheorghe ªincai” am avut o sãptãmânã ,,altfel”

În perioada 1- 5 aprilie

ªi la Biblioteca Judeþeanã „Gheorghe ªincai” am avut o sãptãmânã ,,altfel”

Biblioteca, în cele cinci zile ale începutului de aprilie a fost gazda a peste 2.000 de vizitatori din grãdiniþe, ºcoli gimnaziale ºi licee în cadrul programului naþional ,,ªcoala altfel”, oferind posibilitatea participãrii la activitãþile organizate cu acest scop: vizionãri, audiþii, jocuri didactice, lecþii de istoria cãrþii, lecþii de biblioteconomie, constând în informaþii privind procesul de dezvoltare ºi completare a colecþiilor, achiziþia de carte, recondiþionarea ºi conservarea documentelor, aranjarea documentelor pe raft, mijloacele de informare (cataloage tradiþionale ºi on-line), modalitãþile de înscriere pentru obþinerea permisului de intrare, promovarea cãrþii.

O parte din aceste activitãþi au fost incluse în convenþia de colaborare cu Asociaþia „Zibo” din Satu Mare, care îºi propune antrenarea copiilor în acþiuni care sã-i determine la studiu prin lectura directã fãrã calculator ºi televizor, activitatea de încondeiere de ouã pentru 226 de preºcolari ºi ºcolari înscriºi la concursul „Încondeiaºul”, în parteneriat cu Asociaþia „Kids Heaven” din Iaºi ºi activitãþi specifice „Zilei mondiale a cãrþii pentru copii”.
Prezentãm programul Secþiei pentru copii ºi tineret în perioada 1 - 5 aprilie 2013:
LUNI
ora 9.00 - Liceul de Artã, prof. Mihaela Gal ºi Oprea Ioana
ora 9.30 - ªcoala Gimnazialã „Oltea Doamna”, prof. Foltuþiu Rodica ºi Romelia Cearnãu - program special „Eminescu”
ora 9.45 - Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, clasa a VI-a, prof. Laslãu Diana ºi clasa a XI-a, prof. Lazãr Laura
ora 10.00 - ªcoala Gimnazialã „Nicolae Bãlcescu”, prof. Vancea Simona
ora 10.30 - Grãdiniþa „Þara Piticilor”, prof. Bodea Floare, grupa micã - mijlocie
ora 10.45 - Colegiul Naþional „Emanuil Gojdu”, clasa a VIII-a, prof. Vulpe Delia
ora 11.00 - Grãdiniþa Nr. 23, prof. Miklo Iuliana
ora 12.00 - Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu, clasa a V-a, prof. Boroº Melinda
ora 16.30 - ªcoala Gimnazialã din Sârbi.
MARÞI
ora 9.00 – Colegiul Tehnic „Andrei ªaguna”, clasa a IX-a, prof. Holhoº Felicia
ora 9.00 - Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, clasa a VIII-a, prof. Kele Daniela
ora 9.00 - Liceul „Don Orione”, clasa a II-a prof. Pãscar Iohanna ºi pãrinte Mihai Fechetã
ora 9.00 - Liceul Teoretic German „Fr. Schiller”, clasa a III-a ºi a IV-a, prof. Imre Ramona
ora 9.30 - ªcoala Gimnazialã „Ion Bogdan”, prof. Zaha Paula
ora 10.00 - ªcoala Gimnazialã „Nicolae Bãlcescu”, prof. Aldea Ioana
ora 10.30 - Grãdiniþa Nr. 56, prof. Delia Ardelean
ora 11.00 - Liceul Teologic Baptist „Emanuel”, clasa pregãtitoare, prof. Popa Florin
ora 11.00 – Liceul Tehnologic Vocaþional Sanitar „Vasile Voiculescu”, clasa a XI-a B, prof. Gug Georgeta
ora 11.00 - Liceul Tehnologic Vocaþional Sanitar „Vasile Voiculescu”, clasa a VIII-a B, prof. Demian Gheorghina
ora 11.00 - Grãdiniþa Nr. 31, prof. Lidia Petrica
ora 12.00 - Liceul „Henri Coandã”, clasa IX-a, prof. Mascaº Maria
ora 12.30 - Colegiul Naþional ,,Iosif Vulcan'', clasa a II-a B, prof. Rodica Panti
ora 13.00 - Liceul de Artã, clasa a X-a, prof. Nagy Viola ºi Lupºe Anita
MIERCURI
ora 9.00 - Liceul Teologic Greco-Catolic „Iuliu Maniu”, clasa a IX-a A, prof. Popovici Mihaela
ora 9.00 - ªcoala Gimnazialã „Nicolae Bãlcescu”, prof. Nan Domnica
ora 10.00 – Grãdiniþa Nr. 27, grupa mijlocie A ,,Iris'', prof. Ioana Livia Mihuþ, Mate Alina
ora 10.30 – Grãdiniþa „Ciufulici”, grupa mare ºi mijlocie, prof. Murãºan Florescu Daniela, Alb Florina, Pustai Loredana ºi Meszaros Brigitta, Pricop Antonia
ora 10.30 - Colegiul Naþional ,,Mihai Eminescu'', clasa a X-a H, prof. Cuc Ioan
ora 11.00 – Colegiul Economic „Partenie Cosma”, clasa a IX-a, prof. Morariu Dorina
ora 11.00 - Liceul „Henri Coandã”, clasa IX-a, prof. Mascaº Maria
ora 11.00 - Grãdiniþa Nr. 30 – „Mugurel”, grupa mijlocie „Fluturaº”, prof. Demian Mariana ºi Raita Dorina, grupa micã E „Mãmãruþele”, prof. Popa Ramona ºi Bodiº Ioana
ora 11.30 - Colegiul Naþional „Emanuil Gojdu”, clasa a VI-a B, prof. Chiº Nicoleta
ora 12.00 - ªcoala Gimnazialã „Szacsvay Imre”, clasele a VII-a A, B, C, prof. Mihalache Anca, Suciu Otilia, Soos Gizella ºi Soos Sandor
ora 13.00 - Liceul de Artã, clasa a VI-a C, prof. Schnaider Arnold
ora 13.00 – ªcoala Gimnazialã Nr. 16, clasa a VI-a B, prof. Torjoc Narcizia ºi Budureanu Tatiana
JOI
ora 9.00 - Liceul Teologic Greco-Catolic „Iuliu Maniu”', clasa pregãtitoare,  prof.   Lucaci Mariana ºi Monica Gaspar
ora 9.30 - Colegiul Naþional „Emanuil Gojdu”, clasa a IX-a D, prof. Chirilã Viorel
ora 10.00 - Liceul Teologic Greco- Catolic „Iuliu Maniu”, clasa a VI-a A ºi a VIII-a B, prof. Adrian Podar ºi Cãlin Sabãu
ora 10.30 - ªcoala Gimnazialã Sãcãdat, clasa pregãtitoare, clasa I-a A, clasa a II-a, clasa a III-a, clasa a IV-a, prof. Bere Florica, prof. Bireº Ramona, Negrãu Adriana,  Sotoc Simona, Bere Leontin,  Benea Georgeta
ora 10.30 - ªcoala Gimnazialã Nr. 1 Aºtileu, clasa a VI-a B, prof. Blaga Florina Nicoleta
ora 11.00 - Grãdiniþa Nr. 28, grupa mijlocie A ºi B, prof. Dume Florentina ºi Popa Ana
ora 11.30 - ªcoala Gimnazialã Aleºd, clasa a V-a, prof. Rãdulescu Diana
ora 11.30 - Liceul Teoretic „Ady Endre”, clasa a X-a E, prof. Bente Adela ºi Fazekas Csilla
ora 12.00 – Grãdiniþa „Aleodor”, prof. Dumea Ancuþa, Ramona Bogdan
ora 13.30 - ªcoala Gimnazialã Nr. 2 Sãbolciu, clasa a VI-a, prof. Popa Florina ºi Baciu Crina
ora 15.00 - ªcoala Gimnazialã „Miron Pompiliu” ªtei, clasa a III-a B, prof. Ferecean Adriana
ora 16.00 - ªcoala Gimnazialã Piºcolþ, clasa a VIII-a A ºi B, prof. Mateº Monica, Uifaluºi Alina, Fodor Maria 
VINERI
ora 8.00 - Colegiul Economic „Partenie Cosma”, clasa a IX-a ºi a XII-a, prof. Bogdan Ramona, Cotuna Claudia, Torj Florina, Megheºan Camelia - activitate în amfiteatru
ora 9.00 - ªcoala Gimnazialã” „Dacia”, clasa pregãtitoare A, prof. Ciorba Amalia
ora 10.00 - ªcoala Gimnazialã „Dacia”, clasa pregãtitoare, prof. Luþaº Alexandra
ora 10.30 - Grãdiniþa „Academia Winnie”, grupa „Zumzãrel”, „Tweety”, „Mickey”, prof. Dascãl Alina, Pozsar Meli, Dogaru Paula, Hoduþ Alina, Hanuza Lavinia, Alb Petra, Ciotea Anca, Ciordaº Teodora, Dorner Greta
ora 11.00 - ªcoala Gimnazialã Nr. 1 Chijic, structura ªcoala Gimnazialã Nr. 2 Bucuroaia, clasele I-VIII, dir. prof. Ungur Maria, prof. Þãrtea Ioana, Bochiº Liviu, Leº Alexandra ºi Þãrtea Adriana
ora 11.30 - ªcoala Gimnazialã „Nicolae Bãlcescu”, clasa a V-a, prof. Toma Florina
ora 12.00 - Colegiul Naþional „Emanuil Gojdu”, clasa a VI-a C, prof. Viliga Delia
ora 12.00 - ªcoala Gimnazialã Nr. 1 Brusturi, dir. adj. Bârlãu Liviu ºi prof. Antal Valentina
ora 12.30 - Liceul Teologic Greco- Catolic „Iuliu Maniu”, clasa pregãtitoare A Step By Step, prof. Dacin Ioana ºi Pintea Flavia. (Mariana Barna)
P.S. Pentru mai multe poze, accesaþi Galeria foto: ªi la Biblioteca Judeþeanã „Gheorghe ªincai” am avut o sãptãmânã ,,altfel”.

Trimite email
Sunday, 3 December 2023

Poza zilei

De 1 Decembrie, la Tulca

-Riana, pe unde ți-ai petrecut de 1 Decembrie?
-Am fost cu părinții la Căminul Cultural.
-Și eu, dar nu te-am văzut!
-Cine ți-a plăcut cel mai mult cum a cântat?
-Ciprian Mocan și Mădălin Dodu.
-Mie mi-au plăcut Elena Buda, vedeta noastră, și Daniela Lele, iar Diana a fost magnifică!