Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

ªi la Biblioteca Judeþeanã „Gheorghe ªincai” am avut o sãptãmânã ,,altfel”

În perioada 1- 5 aprilie

ªi la Biblioteca Judeþeanã „Gheorghe ªincai” am avut o sãptãmânã ,,altfel”

Biblioteca, în cele cinci zile ale începutului de aprilie a fost gazda a peste 2.000 de vizitatori din grãdiniþe, ºcoli gimnaziale ºi licee în cadrul programului naþional ,,ªcoala altfel”, oferind posibilitatea participãrii la activitãþile organizate cu acest scop: vizionãri, audiþii, jocuri didactice, lecþii de istoria cãrþii, lecþii de biblioteconomie, constând în informaþii privind procesul de dezvoltare ºi completare a colecþiilor, achiziþia de carte, recondiþionarea ºi conservarea documentelor, aranjarea documentelor pe raft, mijloacele de informare (cataloage tradiþionale ºi on-line), modalitãþile de înscriere pentru obþinerea permisului de intrare, promovarea cãrþii.

O parte din aceste activitãþi au fost incluse în convenþia de colaborare cu Asociaþia „Zibo” din Satu Mare, care îºi propune antrenarea copiilor în acþiuni care sã-i determine la studiu prin lectura directã fãrã calculator ºi televizor, activitatea de încondeiere de ouã pentru 226 de preºcolari ºi ºcolari înscriºi la concursul „Încondeiaºul”, în parteneriat cu Asociaþia „Kids Heaven” din Iaºi ºi activitãþi specifice „Zilei mondiale a cãrþii pentru copii”.
Prezentãm programul Secþiei pentru copii ºi tineret în perioada 1 - 5 aprilie 2013:
LUNI
ora 9.00 - Liceul de Artã, prof. Mihaela Gal ºi Oprea Ioana
ora 9.30 - ªcoala Gimnazialã „Oltea Doamna”, prof. Foltuþiu Rodica ºi Romelia Cearnãu - program special „Eminescu”
ora 9.45 - Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, clasa a VI-a, prof. Laslãu Diana ºi clasa a XI-a, prof. Lazãr Laura
ora 10.00 - ªcoala Gimnazialã „Nicolae Bãlcescu”, prof. Vancea Simona
ora 10.30 - Grãdiniþa „Þara Piticilor”, prof. Bodea Floare, grupa micã - mijlocie
ora 10.45 - Colegiul Naþional „Emanuil Gojdu”, clasa a VIII-a, prof. Vulpe Delia
ora 11.00 - Grãdiniþa Nr. 23, prof. Miklo Iuliana
ora 12.00 - Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu, clasa a V-a, prof. Boroº Melinda
ora 16.30 - ªcoala Gimnazialã din Sârbi.
MARÞI
ora 9.00 – Colegiul Tehnic „Andrei ªaguna”, clasa a IX-a, prof. Holhoº Felicia
ora 9.00 - Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, clasa a VIII-a, prof. Kele Daniela
ora 9.00 - Liceul „Don Orione”, clasa a II-a prof. Pãscar Iohanna ºi pãrinte Mihai Fechetã
ora 9.00 - Liceul Teoretic German „Fr. Schiller”, clasa a III-a ºi a IV-a, prof. Imre Ramona
ora 9.30 - ªcoala Gimnazialã „Ion Bogdan”, prof. Zaha Paula
ora 10.00 - ªcoala Gimnazialã „Nicolae Bãlcescu”, prof. Aldea Ioana
ora 10.30 - Grãdiniþa Nr. 56, prof. Delia Ardelean
ora 11.00 - Liceul Teologic Baptist „Emanuel”, clasa pregãtitoare, prof. Popa Florin
ora 11.00 – Liceul Tehnologic Vocaþional Sanitar „Vasile Voiculescu”, clasa a XI-a B, prof. Gug Georgeta
ora 11.00 - Liceul Tehnologic Vocaþional Sanitar „Vasile Voiculescu”, clasa a VIII-a B, prof. Demian Gheorghina
ora 11.00 - Grãdiniþa Nr. 31, prof. Lidia Petrica
ora 12.00 - Liceul „Henri Coandã”, clasa IX-a, prof. Mascaº Maria
ora 12.30 - Colegiul Naþional ,,Iosif Vulcan'', clasa a II-a B, prof. Rodica Panti
ora 13.00 - Liceul de Artã, clasa a X-a, prof. Nagy Viola ºi Lupºe Anita
MIERCURI
ora 9.00 - Liceul Teologic Greco-Catolic „Iuliu Maniu”, clasa a IX-a A, prof. Popovici Mihaela
ora 9.00 - ªcoala Gimnazialã „Nicolae Bãlcescu”, prof. Nan Domnica
ora 10.00 – Grãdiniþa Nr. 27, grupa mijlocie A ,,Iris'', prof. Ioana Livia Mihuþ, Mate Alina
ora 10.30 – Grãdiniþa „Ciufulici”, grupa mare ºi mijlocie, prof. Murãºan Florescu Daniela, Alb Florina, Pustai Loredana ºi Meszaros Brigitta, Pricop Antonia
ora 10.30 - Colegiul Naþional ,,Mihai Eminescu'', clasa a X-a H, prof. Cuc Ioan
ora 11.00 – Colegiul Economic „Partenie Cosma”, clasa a IX-a, prof. Morariu Dorina
ora 11.00 - Liceul „Henri Coandã”, clasa IX-a, prof. Mascaº Maria
ora 11.00 - Grãdiniþa Nr. 30 – „Mugurel”, grupa mijlocie „Fluturaº”, prof. Demian Mariana ºi Raita Dorina, grupa micã E „Mãmãruþele”, prof. Popa Ramona ºi Bodiº Ioana
ora 11.30 - Colegiul Naþional „Emanuil Gojdu”, clasa a VI-a B, prof. Chiº Nicoleta
ora 12.00 - ªcoala Gimnazialã „Szacsvay Imre”, clasele a VII-a A, B, C, prof. Mihalache Anca, Suciu Otilia, Soos Gizella ºi Soos Sandor
ora 13.00 - Liceul de Artã, clasa a VI-a C, prof. Schnaider Arnold
ora 13.00 – ªcoala Gimnazialã Nr. 16, clasa a VI-a B, prof. Torjoc Narcizia ºi Budureanu Tatiana
JOI
ora 9.00 - Liceul Teologic Greco-Catolic „Iuliu Maniu”', clasa pregãtitoare,  prof.   Lucaci Mariana ºi Monica Gaspar
ora 9.30 - Colegiul Naþional „Emanuil Gojdu”, clasa a IX-a D, prof. Chirilã Viorel
ora 10.00 - Liceul Teologic Greco- Catolic „Iuliu Maniu”, clasa a VI-a A ºi a VIII-a B, prof. Adrian Podar ºi Cãlin Sabãu
ora 10.30 - ªcoala Gimnazialã Sãcãdat, clasa pregãtitoare, clasa I-a A, clasa a II-a, clasa a III-a, clasa a IV-a, prof. Bere Florica, prof. Bireº Ramona, Negrãu Adriana,  Sotoc Simona, Bere Leontin,  Benea Georgeta
ora 10.30 - ªcoala Gimnazialã Nr. 1 Aºtileu, clasa a VI-a B, prof. Blaga Florina Nicoleta
ora 11.00 - Grãdiniþa Nr. 28, grupa mijlocie A ºi B, prof. Dume Florentina ºi Popa Ana
ora 11.30 - ªcoala Gimnazialã Aleºd, clasa a V-a, prof. Rãdulescu Diana
ora 11.30 - Liceul Teoretic „Ady Endre”, clasa a X-a E, prof. Bente Adela ºi Fazekas Csilla
ora 12.00 – Grãdiniþa „Aleodor”, prof. Dumea Ancuþa, Ramona Bogdan
ora 13.30 - ªcoala Gimnazialã Nr. 2 Sãbolciu, clasa a VI-a, prof. Popa Florina ºi Baciu Crina
ora 15.00 - ªcoala Gimnazialã „Miron Pompiliu” ªtei, clasa a III-a B, prof. Ferecean Adriana
ora 16.00 - ªcoala Gimnazialã Piºcolþ, clasa a VIII-a A ºi B, prof. Mateº Monica, Uifaluºi Alina, Fodor Maria 
VINERI
ora 8.00 - Colegiul Economic „Partenie Cosma”, clasa a IX-a ºi a XII-a, prof. Bogdan Ramona, Cotuna Claudia, Torj Florina, Megheºan Camelia - activitate în amfiteatru
ora 9.00 - ªcoala Gimnazialã” „Dacia”, clasa pregãtitoare A, prof. Ciorba Amalia
ora 10.00 - ªcoala Gimnazialã „Dacia”, clasa pregãtitoare, prof. Luþaº Alexandra
ora 10.30 - Grãdiniþa „Academia Winnie”, grupa „Zumzãrel”, „Tweety”, „Mickey”, prof. Dascãl Alina, Pozsar Meli, Dogaru Paula, Hoduþ Alina, Hanuza Lavinia, Alb Petra, Ciotea Anca, Ciordaº Teodora, Dorner Greta
ora 11.00 - ªcoala Gimnazialã Nr. 1 Chijic, structura ªcoala Gimnazialã Nr. 2 Bucuroaia, clasele I-VIII, dir. prof. Ungur Maria, prof. Þãrtea Ioana, Bochiº Liviu, Leº Alexandra ºi Þãrtea Adriana
ora 11.30 - ªcoala Gimnazialã „Nicolae Bãlcescu”, clasa a V-a, prof. Toma Florina
ora 12.00 - Colegiul Naþional „Emanuil Gojdu”, clasa a VI-a C, prof. Viliga Delia
ora 12.00 - ªcoala Gimnazialã Nr. 1 Brusturi, dir. adj. Bârlãu Liviu ºi prof. Antal Valentina
ora 12.30 - Liceul Teologic Greco- Catolic „Iuliu Maniu”, clasa pregãtitoare A Step By Step, prof. Dacin Ioana ºi Pintea Flavia. (Mariana Barna)
P.S. Pentru mai multe poze, accesaþi Galeria foto: ªi la Biblioteca Judeþeanã „Gheorghe ªincai” am avut o sãptãmânã ,,altfel”.

Trimite email

vineri, 25 septembrie 2020

Poza zilei

Elena - absolventa de aur a familiei Avram!

Astăzi (joi, 24 septembrie 2020), aveam să-i cunoaștem pe absolvenții de 10 ai Bihorului, care au fost premiați cu diplome și sume de bani, potrivit bunelor rânduieli instituite pentru a stimula competiția și performanța.
Printre cei 19 absolvenți de aur ai Bihorului (cinci absolvenți de liceu și 14 absolvenți de gimnaziu), se numără și Elena Avram, absolventă de 10 a Colegiului  Național ,,Iosif Vulcan" din Oradea.
Întâmplarea a făcut ca după premiere, să o revăd pe Elena, alături de părinții săi, fericiți, în grădinița de flori a gospodăriei, unde tatăl tocmai și-a propus o ,,ședință foto".
Cum să nu fie fericiți mami și tati cu fetița lor de aur!
(OviDan)