Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
17 ianuarie 2021
1.*Cum se va face testarea pentru depistarea cazurilor de Covid-19 în școli
.....
Secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Andreea Moldovan, a oferit o serie de explicaţii pentru ProTV, privind procedura de testare în şcoli, scrie G4Media.ro.
Autoritățile iau în calcul deschiderea școlilor în 8 februarie și au anunțat o serie de măsuri, astfel ca revenirea copiilor în bănci să nu devină un risc pentru sănătatea lor. Dacă un elev dintr-o clasă este depistat pozitiv, atunci toți colegii săi vor fi testați, a anunțat ministrul Sănătății. Iar dascălii și personalul din școli sunt incluși în etapa a doua a campaniei de vaccinare anti Covid-19.

2.* Concursul pentru inspectori școlari generali și generali adjuncți va avea loc în primăvara aceasta, anunță ministrul Educației, iar cel pentru directori de școli, în vară. „Varianta de concurs din Legea lui Daniel Funeriu era mult mai bună decât ce avem astăzi”.

3.* Toate școlile trebuie să-și creeze conturi pe platforma de vaccinare, ca să-i înscrie și programeze pe profesori și pe ceilalți angajați, potrivit unei adrese către unitățile de învățământ și inspectoratele școlare, semnată de ministrul Educației, obținută de Edupedu.ro
„Fiecare unitate de învățământ va desemna o persoană responsabilă cu înregistrarea unității de învățământ preuniversitar pe platforma alocată campaniei de vaccinare, centralizarea datelor de identitate și programarea la vaccinare a personalului angajat în respectiva unitate. Informațiile cu privire la acțiunea de vaccinare pot fi trebuie să fie accesate pe linkul https://vaccinare-covid.gov.ro/platforma-programare/”, se arată în documentul citat.

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
30 decembrie
1.* Școlile trebuie să identifice și să raporteze numărul elevilor în situații de risc cu privire la încheierea mediilor pe semestrul I. Cîmpeanu: Vom stabili un plan de intervenție personalizată pentru evitarea abandonului școlar
.....
Ministerul Educației va dispune către toate unitățile de învățământ, prin intermediul inspectoratelor școlare, identificarea și raportarea până la 11 ianuarie 2021, a numărului elevilor aflați în situație de risc cu privire la încheierea mediilor pe semestrul I, se arată într-un comunicat de presă semnat personal de ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.
Astfel, se va stabili un plan de intervenție personalizată pentru evitarea abandonului școlar cauzat de dificultățile derulării procesului de învățământ în sistem online, a comunicat ministrul.

2.* Sondaj Salvați Copiii: 63% dintre copii, părinți și profesori își doresc să revină la școală în ianuarie 2021, în condițiile în care 47% dintre elevi nu dețin toate resursele ca să învețe on-line
…..
Organizația Salvați Copiii România solicită deschiderea școlilor în luna ianuarie 2021, printr-un apel publicat pe pagina de Facebook. 63% dintre copii, părinți și profesori își doresc să revină la școală…

3.* Școlile trebuie să regândească curriculum-ul pentru a-i ajuta pe elevi să ajungă cu materia la zi, pandemia a limitat progresul școlar al acestora – raport O.F.S.T.E.D.
…..
Izolarea repetată din cauza pandemiei de coronavirus a limitat progresul elevului, impactul primei stări de urgență se resimte și acum, iar școlile trebuie să regândească curriculum-ul pentru a-i ajuta pe elevi să ajungă cu materia la zi, se arată într-un raport al inspectoratului școlar britanic O.F.S.T.E.D. (The Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills).

ªi la Biblioteca Judeþeanã „Gheorghe ªincai” am avut o sãptãmânã ,,altfel”

În perioada 1- 5 aprilie

ªi la Biblioteca Judeþeanã „Gheorghe ªincai” am avut o sãptãmânã ,,altfel”

Biblioteca, în cele cinci zile ale începutului de aprilie a fost gazda a peste 2.000 de vizitatori din grãdiniþe, ºcoli gimnaziale ºi licee în cadrul programului naþional ,,ªcoala altfel”, oferind posibilitatea participãrii la activitãþile organizate cu acest scop: vizionãri, audiþii, jocuri didactice, lecþii de istoria cãrþii, lecþii de biblioteconomie, constând în informaþii privind procesul de dezvoltare ºi completare a colecþiilor, achiziþia de carte, recondiþionarea ºi conservarea documentelor, aranjarea documentelor pe raft, mijloacele de informare (cataloage tradiþionale ºi on-line), modalitãþile de înscriere pentru obþinerea permisului de intrare, promovarea cãrþii.

O parte din aceste activitãþi au fost incluse în convenþia de colaborare cu Asociaþia „Zibo” din Satu Mare, care îºi propune antrenarea copiilor în acþiuni care sã-i determine la studiu prin lectura directã fãrã calculator ºi televizor, activitatea de încondeiere de ouã pentru 226 de preºcolari ºi ºcolari înscriºi la concursul „Încondeiaºul”, în parteneriat cu Asociaþia „Kids Heaven” din Iaºi ºi activitãþi specifice „Zilei mondiale a cãrþii pentru copii”.
Prezentãm programul Secþiei pentru copii ºi tineret în perioada 1 - 5 aprilie 2013:
LUNI
ora 9.00 - Liceul de Artã, prof. Mihaela Gal ºi Oprea Ioana
ora 9.30 - ªcoala Gimnazialã „Oltea Doamna”, prof. Foltuþiu Rodica ºi Romelia Cearnãu - program special „Eminescu”
ora 9.45 - Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, clasa a VI-a, prof. Laslãu Diana ºi clasa a XI-a, prof. Lazãr Laura
ora 10.00 - ªcoala Gimnazialã „Nicolae Bãlcescu”, prof. Vancea Simona
ora 10.30 - Grãdiniþa „Þara Piticilor”, prof. Bodea Floare, grupa micã - mijlocie
ora 10.45 - Colegiul Naþional „Emanuil Gojdu”, clasa a VIII-a, prof. Vulpe Delia
ora 11.00 - Grãdiniþa Nr. 23, prof. Miklo Iuliana
ora 12.00 - Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu, clasa a V-a, prof. Boroº Melinda
ora 16.30 - ªcoala Gimnazialã din Sârbi.
MARÞI
ora 9.00 – Colegiul Tehnic „Andrei ªaguna”, clasa a IX-a, prof. Holhoº Felicia
ora 9.00 - Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, clasa a VIII-a, prof. Kele Daniela
ora 9.00 - Liceul „Don Orione”, clasa a II-a prof. Pãscar Iohanna ºi pãrinte Mihai Fechetã
ora 9.00 - Liceul Teoretic German „Fr. Schiller”, clasa a III-a ºi a IV-a, prof. Imre Ramona
ora 9.30 - ªcoala Gimnazialã „Ion Bogdan”, prof. Zaha Paula
ora 10.00 - ªcoala Gimnazialã „Nicolae Bãlcescu”, prof. Aldea Ioana
ora 10.30 - Grãdiniþa Nr. 56, prof. Delia Ardelean
ora 11.00 - Liceul Teologic Baptist „Emanuel”, clasa pregãtitoare, prof. Popa Florin
ora 11.00 – Liceul Tehnologic Vocaþional Sanitar „Vasile Voiculescu”, clasa a XI-a B, prof. Gug Georgeta
ora 11.00 - Liceul Tehnologic Vocaþional Sanitar „Vasile Voiculescu”, clasa a VIII-a B, prof. Demian Gheorghina
ora 11.00 - Grãdiniþa Nr. 31, prof. Lidia Petrica
ora 12.00 - Liceul „Henri Coandã”, clasa IX-a, prof. Mascaº Maria
ora 12.30 - Colegiul Naþional ,,Iosif Vulcan'', clasa a II-a B, prof. Rodica Panti
ora 13.00 - Liceul de Artã, clasa a X-a, prof. Nagy Viola ºi Lupºe Anita
MIERCURI
ora 9.00 - Liceul Teologic Greco-Catolic „Iuliu Maniu”, clasa a IX-a A, prof. Popovici Mihaela
ora 9.00 - ªcoala Gimnazialã „Nicolae Bãlcescu”, prof. Nan Domnica
ora 10.00 – Grãdiniþa Nr. 27, grupa mijlocie A ,,Iris'', prof. Ioana Livia Mihuþ, Mate Alina
ora 10.30 – Grãdiniþa „Ciufulici”, grupa mare ºi mijlocie, prof. Murãºan Florescu Daniela, Alb Florina, Pustai Loredana ºi Meszaros Brigitta, Pricop Antonia
ora 10.30 - Colegiul Naþional ,,Mihai Eminescu'', clasa a X-a H, prof. Cuc Ioan
ora 11.00 – Colegiul Economic „Partenie Cosma”, clasa a IX-a, prof. Morariu Dorina
ora 11.00 - Liceul „Henri Coandã”, clasa IX-a, prof. Mascaº Maria
ora 11.00 - Grãdiniþa Nr. 30 – „Mugurel”, grupa mijlocie „Fluturaº”, prof. Demian Mariana ºi Raita Dorina, grupa micã E „Mãmãruþele”, prof. Popa Ramona ºi Bodiº Ioana
ora 11.30 - Colegiul Naþional „Emanuil Gojdu”, clasa a VI-a B, prof. Chiº Nicoleta
ora 12.00 - ªcoala Gimnazialã „Szacsvay Imre”, clasele a VII-a A, B, C, prof. Mihalache Anca, Suciu Otilia, Soos Gizella ºi Soos Sandor
ora 13.00 - Liceul de Artã, clasa a VI-a C, prof. Schnaider Arnold
ora 13.00 – ªcoala Gimnazialã Nr. 16, clasa a VI-a B, prof. Torjoc Narcizia ºi Budureanu Tatiana
JOI
ora 9.00 - Liceul Teologic Greco-Catolic „Iuliu Maniu”', clasa pregãtitoare,  prof.   Lucaci Mariana ºi Monica Gaspar
ora 9.30 - Colegiul Naþional „Emanuil Gojdu”, clasa a IX-a D, prof. Chirilã Viorel
ora 10.00 - Liceul Teologic Greco- Catolic „Iuliu Maniu”, clasa a VI-a A ºi a VIII-a B, prof. Adrian Podar ºi Cãlin Sabãu
ora 10.30 - ªcoala Gimnazialã Sãcãdat, clasa pregãtitoare, clasa I-a A, clasa a II-a, clasa a III-a, clasa a IV-a, prof. Bere Florica, prof. Bireº Ramona, Negrãu Adriana,  Sotoc Simona, Bere Leontin,  Benea Georgeta
ora 10.30 - ªcoala Gimnazialã Nr. 1 Aºtileu, clasa a VI-a B, prof. Blaga Florina Nicoleta
ora 11.00 - Grãdiniþa Nr. 28, grupa mijlocie A ºi B, prof. Dume Florentina ºi Popa Ana
ora 11.30 - ªcoala Gimnazialã Aleºd, clasa a V-a, prof. Rãdulescu Diana
ora 11.30 - Liceul Teoretic „Ady Endre”, clasa a X-a E, prof. Bente Adela ºi Fazekas Csilla
ora 12.00 – Grãdiniþa „Aleodor”, prof. Dumea Ancuþa, Ramona Bogdan
ora 13.30 - ªcoala Gimnazialã Nr. 2 Sãbolciu, clasa a VI-a, prof. Popa Florina ºi Baciu Crina
ora 15.00 - ªcoala Gimnazialã „Miron Pompiliu” ªtei, clasa a III-a B, prof. Ferecean Adriana
ora 16.00 - ªcoala Gimnazialã Piºcolþ, clasa a VIII-a A ºi B, prof. Mateº Monica, Uifaluºi Alina, Fodor Maria 
VINERI
ora 8.00 - Colegiul Economic „Partenie Cosma”, clasa a IX-a ºi a XII-a, prof. Bogdan Ramona, Cotuna Claudia, Torj Florina, Megheºan Camelia - activitate în amfiteatru
ora 9.00 - ªcoala Gimnazialã” „Dacia”, clasa pregãtitoare A, prof. Ciorba Amalia
ora 10.00 - ªcoala Gimnazialã „Dacia”, clasa pregãtitoare, prof. Luþaº Alexandra
ora 10.30 - Grãdiniþa „Academia Winnie”, grupa „Zumzãrel”, „Tweety”, „Mickey”, prof. Dascãl Alina, Pozsar Meli, Dogaru Paula, Hoduþ Alina, Hanuza Lavinia, Alb Petra, Ciotea Anca, Ciordaº Teodora, Dorner Greta
ora 11.00 - ªcoala Gimnazialã Nr. 1 Chijic, structura ªcoala Gimnazialã Nr. 2 Bucuroaia, clasele I-VIII, dir. prof. Ungur Maria, prof. Þãrtea Ioana, Bochiº Liviu, Leº Alexandra ºi Þãrtea Adriana
ora 11.30 - ªcoala Gimnazialã „Nicolae Bãlcescu”, clasa a V-a, prof. Toma Florina
ora 12.00 - Colegiul Naþional „Emanuil Gojdu”, clasa a VI-a C, prof. Viliga Delia
ora 12.00 - ªcoala Gimnazialã Nr. 1 Brusturi, dir. adj. Bârlãu Liviu ºi prof. Antal Valentina
ora 12.30 - Liceul Teologic Greco- Catolic „Iuliu Maniu”, clasa pregãtitoare A Step By Step, prof. Dacin Ioana ºi Pintea Flavia. (Mariana Barna)
P.S. Pentru mai multe poze, accesaþi Galeria foto: ªi la Biblioteca Judeþeanã „Gheorghe ªincai” am avut o sãptãmânã ,,altfel”.

Trimite email

marţi, 19 ianuarie 2021