Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Programul „ Să știi mai multe, să fii mai bun!” la Școala Gimnazială Nr. 1 Rieni

Sporirea calității ofertei școlare

Programul „ Să știi mai multe, să fii mai bun!” la Școala Gimnazială Nr. 1 Rieni

Școala nu poate avea decât două scopuri. Primul e să dăm copilului cunoștințele generale de care, bineînțeles, va avea nevoie să se servească: aceasta este instrucția. Cealaltă e să pregătim copilul de azi pentru omul de mâine, și aceasta este educația. Gaston Berger

În perioada 7-11 aprilie 2014, în învățământul românesc s-a derulat programul „Școala altfel”, în cadrul căruia s-au desfășurat activități  extracurriculare și extrașcolare, interesante, menite să le valorizeze elevilor talentele, preocupările extrașcolare și competențele în domenii cât mai diverse și interesante, cu prezența obligatorie a acestora.
Săptămâna  „Școala altfel” a fost o combinație de școală și de timp petrecut într-un mod plăcut de către elevi, școlarii având astfel un bun prilej de a-și cunoaște mai bine dascălii și de a consolida relația cu aceștia. Fără presiunea unui clopoțel, a tablei, a lecției și mai ales a catalogului, elevii s-au bucurat în unanimitate de săptămâna  „altfel”.
În programul „Școala altfel”, elaborat în colaborare cu elevii, părinții și cadrele didactice din fiecare unitate de învățământ, au fost incluși toți copiii preșcolari/elevii și toate cadrele didactice care funcționează la școlile din comuna Rieni: prof. Ilieș Angela, Marge Loredana, Tirla Simona, Pașca Anca, Bogojel Ioana, Cândea Adriana, Pirtea Claudiu, Dudaș Marțian, Mocan Ioan, Nagy-Panda Laura, Jurj Ioana,  Costea Corina, Florincuța Anamaria, Pirtea Laura, Untaru Loredana, Florincuța Corina, Popa Corina, Dobra Adela, Bota Cristina, Terme Marcela, Fășie Mirela, Raț Valentina, Þigan Ramona.
S-au elaborat  proiecte la nivelul grupelor de preșcolari/claselor, al grupurilor de clase sau al unității de învățământ, care au urmărit și au permis realizarea unor obiective educaționale, prin activități care, în programul normal din perioada cursurilor, nu se pot derula.
Proiectele s-au organizat în instituțiile școlare, în parteneriat cu alte unități de învățământ, cu poliția, cu biserica, cu Biblioteca „C-tin Pavel” Beiuș, cu DSP Bihor și cu Asociația Română pentru Reciclare RoRec.
Tipurile de activități care au fost organizate în cadrul programului „Școala altfel” au inclus: activități culturale; activități sportive; activități de educație pentru cetățenie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare; activități de educație pentru sănătate și stil de viață sănătos; activități de educație ecologică și de protecție a mediului (inclusiv colectare selectivă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice) ; activități de educație rutieră, PSI, educație pentru reacții corecte în situații de urgență etc. În aceeași săptămână, un grup de elevi din clasele V-VIII coordonați de d-nele prof. Ilieș Angela și Marge Loredana au obținut locul I la Concursul Obiceiuri și tradiții de Paști, organizat la CN „Samuil Vulcan” Beiuș.
Aceste activități au fost organizate sub diferite forme: competiții organizate la nivelul școlii - concursuri pe domenii - literar, sportiv; mese rotunde, dezbateri; activități de voluntariat sau de interes comunitar - Programul Educațional de protecție a mediului „Patrula de reciclare”, Proiectul Național „Viața”; schimburi de experiență; vizite de studii- Programul „Job Shadow Day”; ateliere de lucru - încondeiere de ouă, pictură; excursii tematice - la Grădina Zoologică de la Oradea, la Rezervația cu nuferi de la Băile Felix, la Mănăstirea Sf. Cruci din Oradea; parteneriate educaționale și tematice la nivel de unități de învățământ, activități desfășurate cu sprijinul conducerii unității de învățământ, dna director, Liliana Balint.
Putem spune că, săptămânaȘcoala altfel” a contribuit din plin la sporirea calității ofertei școlare, dat fiind faptul că activitățile au fost variate, toate pe placul copiilor, spațiul de desfășurare a fost, de fiecare dată, altul, unul mai atractiv și mai interesant decât altul, iar pe parcursul desfășurării activităților, accentul nu s-a mai pus pe dobândirea de cunoștințe, pe informații, ci pe atitudini, comportamente, acțiuni care vor contribui, negreșit, la dezvoltarea unor valori morale, etice, estetice, fizice, artistice, care își vor aduce contribuția la formarea unor conduite adecvate și a unor convingeri pe care se va construi personalitatea fiecărui copil.
Ioana Chiorean
P.S. Pentru mai multe poze, accesați Galeria foto: Programul „ Să știi mai multe, să fii mai bun!”  la Școala Gimnazială Nr. 1 Rieni.

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

duminic, 16 iunie 2019