Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
18 ianuarie 2023

Scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice către Președinte, Parlament și Ministerul Educației să nu desființeze specializarea de învățător de la aceste școli

O scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice este adresată președintelui României, Parlamentului și Ministerului Educației, astfel încât să nu se deființeze specializarea de învățător. Săptămâna trecută, Edupedu.ro a scris că liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege a învățământului preuniversitar.
„Având în vedere informațiile apărute în mass-media legate de proiectul de Lege al învățământului preuniversitar, conform cărora liceele și colegiile pedagogice nu vor mai avea specializarea de învățător, cadrele didactice din întregul sistem de învățământ pedagogic își exprimă dezaprobarea față de această decizie, care afectează grav baza formării dascălilor din România”, se arată în textul scrisorii.
În document sunt menționate rezultatele deosebite pe care le-au obținut la titularizare absolvenții liceelor pedagogice: „Absolvenții liceelor pedagogice au obținut rezultate deosebite la examenul național de titularizare în învățământul preșcolar și primar, iar în instituțiile de învățământ unde au fost încadrați au primit aprecieri prin care se confirmă temeinicia pregătirii psihopedagogice”.

Citiți în continuare ...Stirea din 13 ianuarie!!!

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
13 ianuarie 2023
Să te crucești!!!

Liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege al învățământului preuniversitar – surse

Liceele pedagogice nu vor mai avea specializarea de educator-învățător, ci doar pe cea de educator-puericultor, potrivit proiectului Legii învățământului preuniversitar obținut pe surse de Edupedu.ro. Acest lucru înseamnă că liceenii formați în liceele pedagogice vor putea preda doar copiilor din creșe și grădinițe. Până acum, liceele pedagogice aveau și specializarea de educator-învățător.
Amintim că proiectele de legi ale educației în varianta ministrului Ligia Deca, obținute pe surse de EduPedu.ro, nu au fost încă făcute publice, dar sunt finalizate de Ministerul Educației (ME), după ce au fost verificate amendamentele primite în perioada de dezbatere publică, de la lansarea variantelor Cîmpeanu, în iulie 2022.
Urmează ca experții din partidele din coaliția de guvernământ să lucreze cu ME la noile legi până la 1 februarie 2023. Apoi, proiectele ar urma să treacă prin Guvern până la 15 februarie, iar Parlamentul să aprobe legile Educației Deca până pe 15 martie. Toate noutățile pe care le aduc acestea pot fi citite aici.
La articolul 52, alin. (2) stabilește că liceele pedagogice vor avea specializările de educator-puericultor și instructor de educație extrașcolară: „(2) Unităţile de învăţământ în care se organizează învăţământ pedagogic preuniversitar sunt unităţi de învăţământ liceal, care au capacitatea de a organiza procesul de predare-învăţare-evaluare şi practica pedagogică, pentru specializările din cadrul filierei vocaţionale: educator-puericultor, instructor de educaţie extraşcolară”.
La alin. 3 de la articolul de mai sus apare că „prin absolvirea cu diplomă a specializării educator-puericultor din cadrul filierei vocaţionale, profil pedagogic, se consideră îndeplinite condiţiile de formare psihopedagogică şi de calificare necesare ocupării funcţiei didactice de educator-puericultor, educator educaţie timpurie, educatoare/educator”.
De menționat este că, potrivit proiectului de lege Deca, elevii care la data adoptării proiectului de lege erau înscriși în licee pedagogice și aveau specializarea de învățători vor putea fi încadrați pe postul de învățător/învățătoare în învățământul primar.
Art. 244 alin. (25) din proiectul Deca: „Elevii care la data adoptării prezentei legi erau înscrişi în cadrul liceelor pedagogice, specializarea învăţător/învăţătoare precum şi absolvenţii acestei specializări prin excepţie de la prevederile art. 171, alin. (1), litera e) pot fi încadraţi pe postul de învăţător/învăţătoare în învăţământul primar”.
La capitolul formarea inițială a personalului didactic de predare apare că în liceele pedagogice pot fi formați atât educatori-puericultori pentru creșe, cât și educatori pentru grădinițe. Tot aici este menționat învățământul primar pentru educator/educatoare, dar probabil este o greșeală.
„Prin excepţie de la prevederile alin. (6), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator se realizează prin unităţi de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic, iar a maiştrilor-instructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I”, conform art. 165. alin. (10).
Condițiile de ocupare pentru funcțiile didactice
Absolvenții liceului pedagogic, cu specializarea învățător, vor putea fi angajați în școli. Pentru funcțiile de educator-puericultor, educator/educatoare și învățător/învățătoare trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții, potrivit art. 171 alin. (1) din proiectul de lege consultat de EduPedu.ro:
„a) pentru ocuparea funcţiilor didactice de educator-puericultor, educator/educatoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea corespunzătoare fiecărei funcţii didactice;” – vezi mai jos, în articol, ce excepții au fost introduse până în 2025;
„d) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ preşcolar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „educatoare” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
„e) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ primar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „învăţător” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
j) pentru ocuparea funcţiilor didactice de învăţător/învăţătoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea învăţător sau învăţătoare.”
La creșă vor putea fi angajați pe funcția de educator-puericultor și absolvenţi ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente, cu specializarea educatoare sau învăţătoare, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educaţie timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei cu terţi, precum și absolvenţi cu diplomă de licenţă, specializarea pedagogia învăţământului preşcolar şi primar, având aceeași condiție.
În proiectul fostului ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, învățătorii puteau fi formați în liceele pedagogice, conform art. 130 alin. (4): „Prin excepţie de la prevederile alin. (2), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator şi învăţătoare/învăţător se realizează prin liceele pedagogice, iar a maiştrilorinstructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar.”...

Festivalul „Tradiții și obiceiuri populare românești”, la Beiuș, ediția a V-a

Sărbătoarea folclorului românesc

Festivalul „Tradiții și obiceiuri populare românești”, la Beiuș, ediția a V-a

Marți, 6 mai 2014, la Beiuș s-a desfășurat o minunată Sărbătoare a Folclorului Românesc. Acestă sărbătoare a fost prilejuită de cea de-a V-a ediție a Festivalului-concurs național Tradiții și obiceiuri populare românești, festival organizat de Școala Gimnazială „Nicolae Popoviciu”, aprobat și inclus de Ministerul Educației Naționale în CAERI 2014, poziția 257.

Acest festival este, înainte de toate, o poveste  presărată cu multă muncă, dăruire, pasiune, dragoste sinceră față de satul românesc și față de oamenii lui minunați. În cei cinci ani de existență, el a adunat, ca într-o imensă ladă de zestre, cântece, dansuri, obiceiuri populare, demonstrând că școala beiușeană a cultivat și cultivă păstrarea vechilor tradiții românești.
Festivalul a reunit ansambluri folclorice din țară și de peste hotare. Au prezentat momente de neuitat: Grădinița „Floare de colț” Beiuș, Grădinița Nr. 1 Beiuș, Școala Gimnazială Nr.1 Răbăgani, Școala Gimnazială „Miron Pompiliu” Ștei, Școala Gimnazială Nr. 1 Hidișel, Școala Gimnazială Nr. 1 Remetea, Școala Gimnazială „Nestor Porumb” Tulca, Școala Gimnazială Nr. 1 Roșia, Școala Gimnazială Nr. 1 Pietroasa-Chișcău, Colegiul Tehnic Nr. 1 Vadu Crișului, Școala Gimnazială Nr. 1 Căbești, Școala Gimnazială Nr. 1 Budureasa, Colegiul Național „Avram Iancu” Ștei, Liceul Vocațional Pedagogic „Nicolae Bolcaș” Beiuș, „Clubul Copiilor și Elevilor” Beiuș, Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaș” Beiuș, Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Oradea, Colegiul Tehnic „Transilvania” Deva, Școala Gimnazială „Nicolae Popoviciu” Beiuș și Școala Gimnazială Bilingvă din Micherechi-Ungaria.
Programul a început cu parada portului popular care s-a desfășurat de la Școala Gimnazială „Nicolae Popoviciu” până la Primăria Municipiului Beiuș. Spectatorii au trăit clipe de neuitat, urmărindu-i pe talentații elevi care au prezentat dansuri, obiceiuri populare, cântece preluate de la străbunii noștri. Toți au fost încântați de prestanța grupurilor folclorice, de varietatea și autenticitatea momentelor oferite, dar și de autenticitatea costumelor populare. Prezentarea spectacolului a fost făcută de eleva Þăran Teodora din clasa a VIII-a  B.
Din juriu au făcut parte: președinte-etnograf Brânda Nicolae, vicepreședinte prof. Cioloș Adina-Ionela, director la Școala Gimnazială „Nicolae Popoviciu”, prof. Vancu Voichița, inspector la ISJ Bihor, prof. Andru Luminița, delegat ISJ Bihor, dl Mureșan Felician de la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bihor, inginer Popa Gabriel, viceprimar al Municipiului Beiuș, prof. Vutan-Mihoc Irina de la Clubul Copiilor și Elevilor Beiuș, prof. Rada Daniela și prof. Lazea Remus.
În urma unei competente jurizări, premiile au fost acordate pe secțiuni: soliști vocali, obiceiuri populare, grupuri vocale și dansuri populare.
La secțiunea soliști vocali s-au acordat următoarele premii: Premiul I: Jula Ariana de la Grădinița „Floare de colț” Beiuș, Jula Anabela-Daiana de la Școala Gimnazială Nr. 1 Pietroasa, Pirtea Darian și Copil Sorana de la Clubul Copiilor și Elevilor Beiuș. Premiul II: Sotiuț David de la Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Oradea, Ștef  Nicoleta de la Colegiul Tehnic Nr. 1 Vadu Crișului, Cadar Larisa și Jurca Mădălina de la Clubul Copiilor și Elevilor Beiuș. Premiul III: Merce Marcela de la Școala Gimnazială „Miron Pompiliu” Ștei, și Goron Larisa de la Școala Gimnazială „Nestor Porumb” Tulca. Mențiuni au obținut Seciu Ana și  Bodin Raluca de la Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaș” Beiuș, Isaiu Andreea și David Daliana de la Școala Gimnazială Nr. 1 Căbești.
La secțiunea obiceiuri populare: Premiul I: Ansamblul Mugurelul Bihorului de la Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Oradea, Ansamblul Mugurașu de la Școala Gimnazială Nr. 1 Roșia și Ansamblul Cununița de la Școala Gimnazială „Nicolae Popoviciu” Beiuș. Premiul II: Ansamblul Școlii Gimnaziale Nr.1 Răbăgani.
La secțiunea  grup vocal: Premiul I: Grădinița „Floare de colț” Beiuș, Ansamblul Mugurelul Bihorului de la Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Oradea, Ansamblul Cununița de la Școala Gimnazială „Nicolae Popoviciu” Beiuș. Premiul II:  Ansamblul Izvorașul de la Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaș” Beiuș și Ansamblul Liceului Vocațional Pedagogic „Nicolae Bolcaș”  Beiuș,
La secțiunea dansuri populare: Premiul I: Grădinița Nr. 1 Beiuș, Ansamblul Mugurelul Bihorului de la Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Oradea, Ansamblul Ardeleana de la Școala Gimnazială „Nestor Porumb” Tulca, Ansamblul Zestrea Budureșii de la Școala Gimnazială Nr. 1 Budureasa, Ansamblul Moșuț de la Colegiul Tehnic Nr. 1 Vadu Crișului, Ansamblul Izvorașul de la Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaș” Beiuș, Ansamblul Transilvania de la Colegiul Tehnic „Transilvania” Deva. Premiul II: Ansamblul Școlii Gimnaziale Nr.1 Răbăgani, Ansamblul Horitorii Chișcăului de la Școala Gimnazială Nr. 1 Pietroasa-Chișcău, Ansamblul Crăișorii Șteiului de la „Colegiul Național” Avram Iancu Ștei. Premiul III: Ansamblul Tinere mlădițe de la Școala Gimnazială Nr. 1 Hidișel.
Premiul cel mare, Trofeul Concursului a fost câștigat de Ansamblul Școlii Gimnaziale Micherechi din Ungaria, oferit de dna director adjunct Monea Manuela.
Au fost acordate premii prin grija următorilor sponsori: Primăria Municipiului Beiuș, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bihor, Asociația Părinților de la Școala „Nicolae Popoviciu”. Au ajutat la reușita Festivalului următorii sponsori: dl ing. Ieno Ferko, S.C. Roniru S.R.L.- Ni-Ko Gym Beiuș, S.C. Ciocorom S.R.L. prin dna Eszter Dobbelaere, Boloș Ionuț - Intreprindere Individuală, S.C. Edilul S.A., Textil Machines Technologies S.R.L. prin dna Monica Mortan, S.C. Briso S.R.L., dna Bărcaș Laura, S.C. Mobilux  Design prin dna Sere Nicoleta, dl Balint Ovidiu, dl Claudiu Borza și toate cadrele didactice ale școlii.
Festivalul a fost filmat și difuzat de Național TV Beiuș.
Doamnele profesoare Daniela Rada, Maria Horge, Adina-Ionela Cioloș au fost coordonatorii proiectului, dar reușita Festivalului n-ar fi fost posibilă fără implicarea efectivă a tuturor cadrelor didactice de la Școala Gimnazială „Nicolae Popoviciu” Beiuș. Organizarea ireproșabilă a acestui festival a evidențiat încă o dată cât de importantă este munca în echipă.
Dna director Adina-Ionela Cioloș a mulțumit echipei de proiect, colegilor, cu deosebire doamnei profesor Florina Cloanda pentru implicarea activă în toate etapele proiectului, colaboratorilor, coordonatorilor de formații, juriului, sponsorilor și elevilor, care prin pasiune și dăruire contribuie la păstrarea și transmiterea obiceiurilor strămoșești.
Vă așteptăm cu drag la următoarea ediție, în 2015!
Prof. Horge Maria și Rada Daniela
P.S. Pentru mai multe poze, accesați Galeria foto: Festivalul „Tradiții și obiceiuri populare românești”, la Beiuș, ediția a V-a.

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

joi, 2 februarie 2023

Poza zilei

Giulia, La mulți ani!

Sărbătoritul zilei de astăzi, 1 februarie 2023, este Kralik Giulia Ștefania.
Giulia-Ștefania împlinește, astăzi, 11 ani, iar colegii ei de clasă (din clasa a IV-a C, de la Colegiul Național ,,Iosif Vulcan") și domnul învățător, prof. Lazăr Cătălin, îi urează un sincer La mulți ani!
La mulți-mulți ani, Giulia, și din partea noastră!