Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
18 ianuarie 2023

Scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice către Președinte, Parlament și Ministerul Educației să nu desființeze specializarea de învățător de la aceste școli

O scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice este adresată președintelui României, Parlamentului și Ministerului Educației, astfel încât să nu se deființeze specializarea de învățător. Săptămâna trecută, Edupedu.ro a scris că liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege a învățământului preuniversitar.
„Având în vedere informațiile apărute în mass-media legate de proiectul de Lege al învățământului preuniversitar, conform cărora liceele și colegiile pedagogice nu vor mai avea specializarea de învățător, cadrele didactice din întregul sistem de învățământ pedagogic își exprimă dezaprobarea față de această decizie, care afectează grav baza formării dascălilor din România”, se arată în textul scrisorii.
În document sunt menționate rezultatele deosebite pe care le-au obținut la titularizare absolvenții liceelor pedagogice: „Absolvenții liceelor pedagogice au obținut rezultate deosebite la examenul național de titularizare în învățământul preșcolar și primar, iar în instituțiile de învățământ unde au fost încadrați au primit aprecieri prin care se confirmă temeinicia pregătirii psihopedagogice”.

Citiți în continuare ...Stirea din 13 ianuarie!!!

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
13 ianuarie 2023
Să te crucești!!!

Liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege al învățământului preuniversitar – surse

Liceele pedagogice nu vor mai avea specializarea de educator-învățător, ci doar pe cea de educator-puericultor, potrivit proiectului Legii învățământului preuniversitar obținut pe surse de Edupedu.ro. Acest lucru înseamnă că liceenii formați în liceele pedagogice vor putea preda doar copiilor din creșe și grădinițe. Până acum, liceele pedagogice aveau și specializarea de educator-învățător.
Amintim că proiectele de legi ale educației în varianta ministrului Ligia Deca, obținute pe surse de EduPedu.ro, nu au fost încă făcute publice, dar sunt finalizate de Ministerul Educației (ME), după ce au fost verificate amendamentele primite în perioada de dezbatere publică, de la lansarea variantelor Cîmpeanu, în iulie 2022.
Urmează ca experții din partidele din coaliția de guvernământ să lucreze cu ME la noile legi până la 1 februarie 2023. Apoi, proiectele ar urma să treacă prin Guvern până la 15 februarie, iar Parlamentul să aprobe legile Educației Deca până pe 15 martie. Toate noutățile pe care le aduc acestea pot fi citite aici.
La articolul 52, alin. (2) stabilește că liceele pedagogice vor avea specializările de educator-puericultor și instructor de educație extrașcolară: „(2) Unităţile de învăţământ în care se organizează învăţământ pedagogic preuniversitar sunt unităţi de învăţământ liceal, care au capacitatea de a organiza procesul de predare-învăţare-evaluare şi practica pedagogică, pentru specializările din cadrul filierei vocaţionale: educator-puericultor, instructor de educaţie extraşcolară”.
La alin. 3 de la articolul de mai sus apare că „prin absolvirea cu diplomă a specializării educator-puericultor din cadrul filierei vocaţionale, profil pedagogic, se consideră îndeplinite condiţiile de formare psihopedagogică şi de calificare necesare ocupării funcţiei didactice de educator-puericultor, educator educaţie timpurie, educatoare/educator”.
De menționat este că, potrivit proiectului de lege Deca, elevii care la data adoptării proiectului de lege erau înscriși în licee pedagogice și aveau specializarea de învățători vor putea fi încadrați pe postul de învățător/învățătoare în învățământul primar.
Art. 244 alin. (25) din proiectul Deca: „Elevii care la data adoptării prezentei legi erau înscrişi în cadrul liceelor pedagogice, specializarea învăţător/învăţătoare precum şi absolvenţii acestei specializări prin excepţie de la prevederile art. 171, alin. (1), litera e) pot fi încadraţi pe postul de învăţător/învăţătoare în învăţământul primar”.
La capitolul formarea inițială a personalului didactic de predare apare că în liceele pedagogice pot fi formați atât educatori-puericultori pentru creșe, cât și educatori pentru grădinițe. Tot aici este menționat învățământul primar pentru educator/educatoare, dar probabil este o greșeală.
„Prin excepţie de la prevederile alin. (6), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator se realizează prin unităţi de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic, iar a maiştrilor-instructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I”, conform art. 165. alin. (10).
Condițiile de ocupare pentru funcțiile didactice
Absolvenții liceului pedagogic, cu specializarea învățător, vor putea fi angajați în școli. Pentru funcțiile de educator-puericultor, educator/educatoare și învățător/învățătoare trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții, potrivit art. 171 alin. (1) din proiectul de lege consultat de EduPedu.ro:
„a) pentru ocuparea funcţiilor didactice de educator-puericultor, educator/educatoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea corespunzătoare fiecărei funcţii didactice;” – vezi mai jos, în articol, ce excepții au fost introduse până în 2025;
„d) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ preşcolar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „educatoare” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
„e) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ primar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „învăţător” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
j) pentru ocuparea funcţiilor didactice de învăţător/învăţătoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea învăţător sau învăţătoare.”
La creșă vor putea fi angajați pe funcția de educator-puericultor și absolvenţi ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente, cu specializarea educatoare sau învăţătoare, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educaţie timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei cu terţi, precum și absolvenţi cu diplomă de licenţă, specializarea pedagogia învăţământului preşcolar şi primar, având aceeași condiție.
În proiectul fostului ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, învățătorii puteau fi formați în liceele pedagogice, conform art. 130 alin. (4): „Prin excepţie de la prevederile alin. (2), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator şi învăţătoare/învăţător se realizează prin liceele pedagogice, iar a maiştrilorinstructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar.”...

Privind în urmă cu mândrie și demnitate

La ora de bilanț a verii

Privind în urmă cu mândrie și demnitate

O oră de bilanț este și pentru cei doi colegi ai noștri, doamna Pirtea Floare și domnul Mikloș Ioan care, în acest an școlar, și-au încheiat activitatea didactică la Școala Gimnazială „Nicolae Popoviciu” din Beiuș, prin pensionare.

Director, consilier și artist între artiști
Mikloș Ioan, om de o aleasă cultură, un spirit viu care a știut să aducă pe buzele noastre întotdeauna zâmbetul, cel care a știut să aplaneze conflictele, să aibă o vorbă bună, atât pentru copii și părinți, cât și pentru colegii dascăli. Este pentru noi un bun coleg, un tată și un prieten drag!
A promovat imaginea școlii prin rezultate deosebite obținute cu elevii, la diferite activități cultural-artistice, expoziții locale, județene, naționale și internaționale.
S-a născut în anul 1949 în Episcopia - Bihor. În anul 1975  a absolvit Facultatea de Arte Plastice și Decorative, a Institutului de Arte Plastice „Ion Andreescu" din Cluj-Napoca, secția Pedagogică. În 2004,  obține Diploma de Licență în Arte - Specializarea Pictură cu durata de studii de 5 ani a Universității de Artă și Design din Cluj - Napoca.
În 1975 a activat ca instructor cultural la Casa Orășenească de Cultură, Beiuș; între anii 1976 - 1998 - profesor conducător de cerc la Casa Pionierilor (apoi Clubul Copiilor) Beiuș; cercuri conduse și îndrumate: foto-cineclub, grafică-desen, pictură pe sticlă și pictură șevalet, sculptură în lemn; între 1999 - 2002 - director al Clubului Copiilor Beiuș, funcție obținută prin concurs; din 1998 - profesor de desen (educație plastică), titular al S08 Beiuș; de la 1 septembrie 2007 - detașat în interesul învățământului pe funcția de director adjunct la Școala Gimnazială „Nicolae Popoviciu" Beiuș; în anul 1990 și-a susținut examenul în vederea obținerii Gradului Didactic I.
Domnul Mikloș Ioan, fost director adjunct al școlii, fost consilier județean,  este membru al Uniunii Artiștilor Plastici, având un palmares bogat, demn de înaltă apreciere ca artist plastic (grafician), atât în țară, cât și în străinătate: Belgia, Bulgaria, Cehia, China, Franța, Germania, Italia, Olanda, Polonia, Spania, S.U.A și Ungaria, fiind deținător a numeroase diplome, medalii și premii obținute pe plan național și internațional, reprezentând școala și promovând-o în comunitate, dar și peste hotare.
Din 1982, participă la expoziții județene de artă plastică cu lucrări de pictură și grafică, filiala Bihor a Uniunii Artiștilor Plastici. A participat și participă la simpozioane și tabere de creație ale artiștilor plastici din România și Ungaria (la Cluj-Napoca, Zerind, Jebuc, Beiuș, Kötegyán, Chitighaz, Kondoros, Gyula).
Are numeroase lucrări în colecții de artă, atât în țară, cât și în străinătate.
Activitatea sa artistică apare în publicații de specialitate, dicționare de artă plastică, almanahuri și enciclopedii. Este o persoană activă care periodic colaborează cu colective redacționale pentru a-și publica articolele de specialitate și nu numai. Prezintă un real interes față de tot ceea ce ține de cultura zonei noastre, respectiv poeți, istorici în acest sens desfășurând și o muncă de teren pentru a aduna date și informații de la oamenii locului.
Domnul Mikloș Ioan este un bun familist, căsătorit de 40 de ani cu doamna Elisabeta, artistă și dumneaei, au împreună doi copii, ambii intelectuali, pe Ana Maria și Jancsi.
38 de ani la catedră
O altă distinsă colegă care încheie o lungă carieră didactică de 38 de ani este doamna profesor Pirtea Floare. Din discuțiile purtate de-a lungul perioadei în care ne-a fost colegă, am reținut câteva aspecte. A absolvit Școala Generală din Uileacu de Beiuș, a urmat Liceul Nr. 2 Beiuș - secția reală (actualul Lic. Pedagogic) în perioada 1969-1973 după care a urmat cursurile Institutului Pedagogic de 3 ani Târgu Mureș - secția chimie, cunoștințe tehnico-productive (1973-1976), dar nu s-a mulțumit doar cu atât, a urmat cursurile Universității „Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca, secția fizică-chimie (1977-1980), iar în perioada 2005 - 2006 și-a completat studiile la Universitatea din Oradea, profilul Educație Tehnologică.
Gradul I și l-a dat din disciplina chimie.
Pe parcursul carierei didactice a activat în nenumărate școli: la Școala Generală Miorcani, județul Botoșani (în perioada 1976-1977), la Ghiorac, în perioada 1977-1983; la Răbăgani, între 1983-1986, la Pocola între 1983-2010 și la Școala Gimnazială „Nicolae Popoviciu" Beiuș, între 2010-2014.
Timp de 23 de ani a fost profesor diriginte, iar 12 ani, director la Școala din Pocola.
Foștii săi elevi eminenți au ajuns peste ani medici, farmaciști, asistenți medicali, și mai puțin profesori de fizică-chimie. Are doi copii: Nicolin, cu soția Bianca și nepotul Ștefan-Cătălin și mezinul Vlad.
Doamna profesor, fire deschisă și exagerat de sinceră, recunoaște că vorbește mult; are mare încredere în oameni, deși nu toți merită. „Nu duc lipsă de idei, recunoaște dumneaei, dar, la aplicarea lor în practică îi las pe cei tineri". Spuneam că a crescut doi copii. Acum, la pensionare, și-a propus să sădească un nuc, pentru nenumăratele preparate cu calități terapeutice provenite din frunzele, fructele și coaja nucului.
Colectivul de cadre didactice al școlii urează foștilor noștri colegi pensie lungă, cu multă sănătate!
Director,
profesor Adina-Ionela CIOLOȘ

Trimite email

joi, 2 februarie 2023

Poza zilei

Giulia, La mulți ani!

Sărbătoritul zilei de astăzi, 1 februarie 2023, este Kralik Giulia Ștefania.
Giulia-Ștefania împlinește, astăzi, 11 ani, iar colegii ei de clasă (din clasa a IV-a C, de la Colegiul Național ,,Iosif Vulcan") și domnul învățător, prof. Lazăr Cătălin, îi urează un sincer La mulți ani!
La mulți-mulți ani, Giulia, și din partea noastră!