Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
18 ianuarie 2023

Scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice către Președinte, Parlament și Ministerul Educației să nu desființeze specializarea de învățător de la aceste școli

O scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice este adresată președintelui României, Parlamentului și Ministerului Educației, astfel încât să nu se deființeze specializarea de învățător. Săptămâna trecută, Edupedu.ro a scris că liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege a învățământului preuniversitar.
„Având în vedere informațiile apărute în mass-media legate de proiectul de Lege al învățământului preuniversitar, conform cărora liceele și colegiile pedagogice nu vor mai avea specializarea de învățător, cadrele didactice din întregul sistem de învățământ pedagogic își exprimă dezaprobarea față de această decizie, care afectează grav baza formării dascălilor din România”, se arată în textul scrisorii.
În document sunt menționate rezultatele deosebite pe care le-au obținut la titularizare absolvenții liceelor pedagogice: „Absolvenții liceelor pedagogice au obținut rezultate deosebite la examenul național de titularizare în învățământul preșcolar și primar, iar în instituțiile de învățământ unde au fost încadrați au primit aprecieri prin care se confirmă temeinicia pregătirii psihopedagogice”.

Citiți în continuare ...Stirea din 13 ianuarie!!!

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
13 ianuarie 2023
Să te crucești!!!

Liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege al învățământului preuniversitar – surse

Liceele pedagogice nu vor mai avea specializarea de educator-învățător, ci doar pe cea de educator-puericultor, potrivit proiectului Legii învățământului preuniversitar obținut pe surse de Edupedu.ro. Acest lucru înseamnă că liceenii formați în liceele pedagogice vor putea preda doar copiilor din creșe și grădinițe. Până acum, liceele pedagogice aveau și specializarea de educator-învățător.
Amintim că proiectele de legi ale educației în varianta ministrului Ligia Deca, obținute pe surse de EduPedu.ro, nu au fost încă făcute publice, dar sunt finalizate de Ministerul Educației (ME), după ce au fost verificate amendamentele primite în perioada de dezbatere publică, de la lansarea variantelor Cîmpeanu, în iulie 2022.
Urmează ca experții din partidele din coaliția de guvernământ să lucreze cu ME la noile legi până la 1 februarie 2023. Apoi, proiectele ar urma să treacă prin Guvern până la 15 februarie, iar Parlamentul să aprobe legile Educației Deca până pe 15 martie. Toate noutățile pe care le aduc acestea pot fi citite aici.
La articolul 52, alin. (2) stabilește că liceele pedagogice vor avea specializările de educator-puericultor și instructor de educație extrașcolară: „(2) Unităţile de învăţământ în care se organizează învăţământ pedagogic preuniversitar sunt unităţi de învăţământ liceal, care au capacitatea de a organiza procesul de predare-învăţare-evaluare şi practica pedagogică, pentru specializările din cadrul filierei vocaţionale: educator-puericultor, instructor de educaţie extraşcolară”.
La alin. 3 de la articolul de mai sus apare că „prin absolvirea cu diplomă a specializării educator-puericultor din cadrul filierei vocaţionale, profil pedagogic, se consideră îndeplinite condiţiile de formare psihopedagogică şi de calificare necesare ocupării funcţiei didactice de educator-puericultor, educator educaţie timpurie, educatoare/educator”.
De menționat este că, potrivit proiectului de lege Deca, elevii care la data adoptării proiectului de lege erau înscriși în licee pedagogice și aveau specializarea de învățători vor putea fi încadrați pe postul de învățător/învățătoare în învățământul primar.
Art. 244 alin. (25) din proiectul Deca: „Elevii care la data adoptării prezentei legi erau înscrişi în cadrul liceelor pedagogice, specializarea învăţător/învăţătoare precum şi absolvenţii acestei specializări prin excepţie de la prevederile art. 171, alin. (1), litera e) pot fi încadraţi pe postul de învăţător/învăţătoare în învăţământul primar”.
La capitolul formarea inițială a personalului didactic de predare apare că în liceele pedagogice pot fi formați atât educatori-puericultori pentru creșe, cât și educatori pentru grădinițe. Tot aici este menționat învățământul primar pentru educator/educatoare, dar probabil este o greșeală.
„Prin excepţie de la prevederile alin. (6), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator se realizează prin unităţi de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic, iar a maiştrilor-instructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I”, conform art. 165. alin. (10).
Condițiile de ocupare pentru funcțiile didactice
Absolvenții liceului pedagogic, cu specializarea învățător, vor putea fi angajați în școli. Pentru funcțiile de educator-puericultor, educator/educatoare și învățător/învățătoare trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții, potrivit art. 171 alin. (1) din proiectul de lege consultat de EduPedu.ro:
„a) pentru ocuparea funcţiilor didactice de educator-puericultor, educator/educatoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea corespunzătoare fiecărei funcţii didactice;” – vezi mai jos, în articol, ce excepții au fost introduse până în 2025;
„d) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ preşcolar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „educatoare” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
„e) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ primar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „învăţător” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
j) pentru ocuparea funcţiilor didactice de învăţător/învăţătoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea învăţător sau învăţătoare.”
La creșă vor putea fi angajați pe funcția de educator-puericultor și absolvenţi ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente, cu specializarea educatoare sau învăţătoare, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educaţie timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei cu terţi, precum și absolvenţi cu diplomă de licenţă, specializarea pedagogia învăţământului preşcolar şi primar, având aceeași condiție.
În proiectul fostului ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, învățătorii puteau fi formați în liceele pedagogice, conform art. 130 alin. (4): „Prin excepţie de la prevederile alin. (2), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator şi învăţătoare/învăţător se realizează prin liceele pedagogice, iar a maiştrilorinstructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar.”...

Cabinet multimedia la Școala Gimnazială „Nicolae Popoviciu” Beiuș

Un mandat și o misiune încheiate cu succes!

Cabinet multimedia la Școala Gimnazială „Nicolae Popoviciu” Beiuș

În urma strădaniei de trei luni a doamnei director, prof. Adina-Ionela Cioloș și a dnei director adjunct, prof. Manuela Monea, care i-a fost alături, joi, 28 august 2014, a avut loc inaugurarea cabinetului multimedia de la Școala Gimnazială „Nicolae Popoviciu” din Beiuș.

Această realizare poate fi considerată ca o încununare a eforturilor celor două doamne directori al căror mandat s-a încheiat  la data de 31.08.2014. Cu această investiție, o adevărată „piatră de hotar", domniile lor țin să deschidă o ușă spre un proces instructiv - educativ modern în beneficiul resursei umane din această unitate prestigioasă de învățământ. 
La festivitatea de inaugurare au răspuns invitației doamnei director primarul Municipiului Beiuș, dl prof. Adrian Domocoș, președintele Comitetului de părinți, domnul Adrian Ciorna, reprezentantul Primarului Municipiului Beiuș în Consiliul de administrație, dl prof. Ioan Dărăbăneanu, cadre didactice, precum și personalul nedidactic și auxiliar din școală.
Cuvântul de deschidere i-a revenit doamnei director Adina Cioloș care a adus mulțumiri celor prezenți, dar mai ales domnului primar și Consiliului Local care a alocat fondurile necesare realizării acestui cabinetul multimedia  care aliniază Școala Gimnazială „Nicolae Popoviciu" școlilor care își desfășoară activitatea la înalte standarde europene. De asemenea, doamna director a mulțumit celor care au sprijinit-o atât în acest demers, cât și în toți anii în care a asigurat conducerea acestei școli.
Buna colaborarea dintre școală și primărie a fost reliefată și de domnul primar, care le-a mulțumit doamnelor directori, domnia sa afirmând că școlilor din Beiuș li s-au alocat fonduri pentru a se efectua lucrări care să asigure desfășurarea unui proces instructiv - educativ în condiții optime, cabinetul la a cărui inaugurare a participat asigurând acest lucru atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice. Pe lângă acest cabinet multimedia, domnul primar apreciază și celelalte lucrări care s-au derulat în școală pe parcursul vacanței de vară pentru a asigura un început de an școlar cât mai bun.
La aprecierile făcute de domnul primar a subscris și președintele Comitetului de părinți pe școală, domnul Adrian Ciorna,  care a ținut să precizeze faptul că Asociația de părinți va asigura achiziționarea unui sistem de supraveghere pentru ca finalitățile lucrărilor derulate în această perioadă să poate fi monitorizate mai ușor.
Domnul prof. Ioan Dărăbăneanu a transmis în cuvinte puține, însă bogate ca sens și conținut, ceea ce a simțit dumnealui în acele momente. Domnia sa a afirmat că doamna director, prof. Adina-Ionela Cioloș, este cel de-al șaptelea director al Școlii Gimnaziale „Nicolae Popoviciu" cu care colaborează, iar din punct de vedere biblic numărul șapte este numărul perfecțiunii, al unității, este ziua Domnului, această paralelă vrând să demonstreze calitatea conducerii acestei instituții de învățământ în opinia domnului profesor și nu numai.  
În urma tăierii panglicii de către domnul primar și doamna director, cei prezenți au fost invitați să pășească pragul cabinetului, iar la inițiativa doamnei director a fost păstrat un moment de reculegere pentru cel care a fost director adjunct, prof. Ioan Mikloș. Au fost prezentate apoi dotările cabinetului multimedia. Doamna director a propus responsabilii acestui cabinet: domnișoara profesor Florina Cloanda și domnul profesor Cătălin Bar, motivând alegerea făcută: „sunt cadre didactice cu simț de răspundere, implicate în viața școlii, care au răspuns de fiecare dată afirmativ la solicitările conducerii unității, în plus domnișoara Cloanda deține și cunoștințe de specialitate în operarea cu programul AEL, iar domnul profesor Bar, cunoștințe pe partea de soft".
Cu siguranță că strădania și reușitele doamnelor directori sunt apreciate de colegii care au răspuns invitației și de cei care, din motive bine întemeiate, n-au putut fi prezenți. În numele cadrelor didactice, dar nu numai, doamna învățătoare Kovacs Catrina a transmis următorul mesaj: „Vă mulțumim,  doamnă director  Adina  Cioloș,  pentru  invitație!  Ne bucurăm mult  că  ați reușit  să îmbogățiți  baza materială  a   școlii   și  cu acest  cabinet care  va  fi mândria școlii, fiind binevenit  în  procesul  instructiv-educativ. Cei  ce  vor  beneficia  în primul  rând   de el vor  fi elevii  noștri  și,  totodată,  cadrele  didactice, care  vor avea posibilitatea să lucreze la standardele  care se impun  acum într-o societate  modernă. Apreciem mult sacrificiul  de care  ați dat dovadă  și  în această  vacanță, fiind   prezentă zilnic la  școală, cu excepția  câtorva  zile  de  concediu. La  fel, apreciem  și dăruirea doamnei director adjunct, Manuela Monea, care și-a petrecut  aproape  toată vacanța  în  școală, și nu în ultimul rând,  mulțumim conducerii Municipiului  Beiuș  care  a  făcut posibilă această  lucrare  de  amploare  în unitate prin investițiile financiare făcute.
Vă  dorim  multă  sănătate, împliniri pe plan profesional și o  viață  fericită! Dumnezeu  să  vă  fie  călăuză  la  fiecare pas!"
Prof. Forina Cloanda
P.S. Pentru mai multe poze, accesați Galeria foto: Cabinet multimedia la Școala Gimnazială „Nicolae Popoviciu” Beiuș.

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

joi, 2 februarie 2023

Poza zilei

Giulia, La mulți ani!

Sărbătoritul zilei de astăzi, 1 februarie 2023, este Kralik Giulia Ștefania.
Giulia-Ștefania împlinește, astăzi, 11 ani, iar colegii ei de clasă (din clasa a IV-a C, de la Colegiul Național ,,Iosif Vulcan") și domnul învățător, prof. Lazăr Cătălin, îi urează un sincer La mulți ani!
La mulți-mulți ani, Giulia, și din partea noastră!