Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
18 ianuarie 2023

Scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice către Președinte, Parlament și Ministerul Educației să nu desființeze specializarea de învățător de la aceste școli

O scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice este adresată președintelui României, Parlamentului și Ministerului Educației, astfel încât să nu se deființeze specializarea de învățător. Săptămâna trecută, Edupedu.ro a scris că liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege a învățământului preuniversitar.
„Având în vedere informațiile apărute în mass-media legate de proiectul de Lege al învățământului preuniversitar, conform cărora liceele și colegiile pedagogice nu vor mai avea specializarea de învățător, cadrele didactice din întregul sistem de învățământ pedagogic își exprimă dezaprobarea față de această decizie, care afectează grav baza formării dascălilor din România”, se arată în textul scrisorii.
În document sunt menționate rezultatele deosebite pe care le-au obținut la titularizare absolvenții liceelor pedagogice: „Absolvenții liceelor pedagogice au obținut rezultate deosebite la examenul național de titularizare în învățământul preșcolar și primar, iar în instituțiile de învățământ unde au fost încadrați au primit aprecieri prin care se confirmă temeinicia pregătirii psihopedagogice”.

Citiți în continuare ...Stirea din 13 ianuarie!!!

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
13 ianuarie 2023
Să te crucești!!!

Liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege al învățământului preuniversitar – surse

Liceele pedagogice nu vor mai avea specializarea de educator-învățător, ci doar pe cea de educator-puericultor, potrivit proiectului Legii învățământului preuniversitar obținut pe surse de Edupedu.ro. Acest lucru înseamnă că liceenii formați în liceele pedagogice vor putea preda doar copiilor din creșe și grădinițe. Până acum, liceele pedagogice aveau și specializarea de educator-învățător.
Amintim că proiectele de legi ale educației în varianta ministrului Ligia Deca, obținute pe surse de EduPedu.ro, nu au fost încă făcute publice, dar sunt finalizate de Ministerul Educației (ME), după ce au fost verificate amendamentele primite în perioada de dezbatere publică, de la lansarea variantelor Cîmpeanu, în iulie 2022.
Urmează ca experții din partidele din coaliția de guvernământ să lucreze cu ME la noile legi până la 1 februarie 2023. Apoi, proiectele ar urma să treacă prin Guvern până la 15 februarie, iar Parlamentul să aprobe legile Educației Deca până pe 15 martie. Toate noutățile pe care le aduc acestea pot fi citite aici.
La articolul 52, alin. (2) stabilește că liceele pedagogice vor avea specializările de educator-puericultor și instructor de educație extrașcolară: „(2) Unităţile de învăţământ în care se organizează învăţământ pedagogic preuniversitar sunt unităţi de învăţământ liceal, care au capacitatea de a organiza procesul de predare-învăţare-evaluare şi practica pedagogică, pentru specializările din cadrul filierei vocaţionale: educator-puericultor, instructor de educaţie extraşcolară”.
La alin. 3 de la articolul de mai sus apare că „prin absolvirea cu diplomă a specializării educator-puericultor din cadrul filierei vocaţionale, profil pedagogic, se consideră îndeplinite condiţiile de formare psihopedagogică şi de calificare necesare ocupării funcţiei didactice de educator-puericultor, educator educaţie timpurie, educatoare/educator”.
De menționat este că, potrivit proiectului de lege Deca, elevii care la data adoptării proiectului de lege erau înscriși în licee pedagogice și aveau specializarea de învățători vor putea fi încadrați pe postul de învățător/învățătoare în învățământul primar.
Art. 244 alin. (25) din proiectul Deca: „Elevii care la data adoptării prezentei legi erau înscrişi în cadrul liceelor pedagogice, specializarea învăţător/învăţătoare precum şi absolvenţii acestei specializări prin excepţie de la prevederile art. 171, alin. (1), litera e) pot fi încadraţi pe postul de învăţător/învăţătoare în învăţământul primar”.
La capitolul formarea inițială a personalului didactic de predare apare că în liceele pedagogice pot fi formați atât educatori-puericultori pentru creșe, cât și educatori pentru grădinițe. Tot aici este menționat învățământul primar pentru educator/educatoare, dar probabil este o greșeală.
„Prin excepţie de la prevederile alin. (6), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator se realizează prin unităţi de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic, iar a maiştrilor-instructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I”, conform art. 165. alin. (10).
Condițiile de ocupare pentru funcțiile didactice
Absolvenții liceului pedagogic, cu specializarea învățător, vor putea fi angajați în școli. Pentru funcțiile de educator-puericultor, educator/educatoare și învățător/învățătoare trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții, potrivit art. 171 alin. (1) din proiectul de lege consultat de EduPedu.ro:
„a) pentru ocuparea funcţiilor didactice de educator-puericultor, educator/educatoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea corespunzătoare fiecărei funcţii didactice;” – vezi mai jos, în articol, ce excepții au fost introduse până în 2025;
„d) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ preşcolar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „educatoare” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
„e) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ primar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „învăţător” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
j) pentru ocuparea funcţiilor didactice de învăţător/învăţătoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea învăţător sau învăţătoare.”
La creșă vor putea fi angajați pe funcția de educator-puericultor și absolvenţi ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente, cu specializarea educatoare sau învăţătoare, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educaţie timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei cu terţi, precum și absolvenţi cu diplomă de licenţă, specializarea pedagogia învăţământului preşcolar şi primar, având aceeași condiție.
În proiectul fostului ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, învățătorii puteau fi formați în liceele pedagogice, conform art. 130 alin. (4): „Prin excepţie de la prevederile alin. (2), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator şi învăţătoare/învăţător se realizează prin liceele pedagogice, iar a maiştrilorinstructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar.”...

În universul halatelor albe de la Spitalul Clinic CF Oradea

O experienţă inedită

În universul halatelor albe de la Spitalul Clinic CF Oradea

Dragi cititori, bunii mei prieteni,
Poate v-aţi întrebat ce ce nu au mai apărut articole noi, timp de o săptămână, pe ovidan.ro

În perioada 9-16 februarie 2015, am plecat şi eu puţin să rezolv unele probleme de sănătate tot amânate. Luni, 9 februarie, am decis să mă dau pe mâna domnului doctor chirurg Şandor Mircea şi a colectivului de cadre medicale de la secţia Chirurgie, Compartimentul Terapie Intensivă, ale Spitalului Clinic CF din Oradea pentru o operaţie de hernie.
Aşa aveam să descoperim, cu bucurie, că mai există în Oradea cel puţin un spital de talia celor două promovate de dl doctor manager Gheorghe Carp (Spitalul Judeţean şi Spitalul Municipal). De ani de zile, la toate conferinţele de presă, dl manager a promovat doar imaginea celor două spitale, aşa încât cititorii ar putea crede, în mod eronat, că în Oradea sunt doar două spitale. Luni, aveam să trec pentru prima oară pragul Spitalului CFR, cum în cunosc mulţi dintre orădeni şi bihoreni; un spital găzduit într-o clădire monument(ală), din păcate, retrocedată. Cred că Oradea este oraşul campion... naţional, european şi mondial, în retrocedări!
După ce am trecut cu bine de operaţie, datorită strădaniei, profesionalismului, competenţei şi dăruirii colectivului de medici şi asistente, infirmiere şi al celorlalte cadre medicale (cărora doresc să le mulţumesc şi pe această cale), m-am interesat în stânga şi în dreapta să aflu cât mai multe lucruri despre acest spital pentru a-l prezenta publicului. Dar cine să o facă... pentru presă? S-au eschivat, ca nu cumva cititorul să o ia drept laudă. Dar nu de laude avem noi nevoie, ci de fapte, de informaţii şi de servicii de calitate, aşa cum le-am găsit din plin şi noi la Spitalul Clinic CF. Cineva ne-a „şoptit" faptul că îndrăgitul interpret Ştefan Hruşcă, apreciatul colindător, regele colindelor româneşti, şi-a dres glasul la acest spital (nu la altul)! În decursul timpului, acest spital, ca multe altele din ţară, vreo 13, a fost pasat când la Ministerul Transporturilor, când la cel al Sănătăţii. Ba unii, cu suflet „mare", pe plan local, ar fi dorit să-l desfiinţeze, acaparând, rând pe rând, specialiştii şi desfiinţând secţiile...
Unicul Compartiment de Farmacologie Clinică şi Toxicologie
Tot săpând, în dorinţa de a ne documenta, am ajuns şi la managerul instituţiei, dl doctor Marius Chipurici, medic primar farmacologie clinică, fitoterapeut - fitofarmacolog, doctor în Medicină; expert tehnic judiciar, farmacologie-medicină, stomatologie. Cu sinceritate şi amabilitate, domnia sa ne-a recomandat pentru o bună informare să apelăm la site-ul instituţiei care ne oferă toate cele trebuincioase spre o bună informare, motivând că „scaunele" şi funcţiile sunt vremelnice şi nu doreşte să „pozeze" şi să acorde interviuri din această postură, altfel onorantă, zicem noi. Am înţeles ceea ce era de înţeles: că domnia sa a înfiinţat „singurul Compartiment de Farmacologie Clinică şi Toxicologie (din ţară - n.n.)".
De pe site-ul instituţiei, aveam să aflăm că
„Spitalul Clinic C.F. Oradea este o unitate sanitară reprezentativă şi complexă a judeţului Bihor, care, din punct de vedere al clasificării teritoriale, este un spital judeţean; după criteriul specialităţii, este un spital general; după criteriul educaţional este un spital clinic, cu secţii clinice; după criteriul proprietăţii este un spital public, iar după categorie este de categoria a IV-a.
Unitatea este autorizată sanitar şi deţine autorizaţie de mediu având plan de conformare trimestrul III 2012.
Spitalul Clinic C.F. Oradea oferă asistenţă medicală pentru bolnavii acuţi şi cronici din Oradea (cu peste 200.000 de locuitori), respectiv din judeţul Bihor (cu peste 600.000 de locuitori), precum şi pentru bolnavii din judeţele limitrofe.
Activitatea medicală şi administrativă a unităţii se desfăşoară în patru clădiri distincte: Staţionar Oradea, Punct de lucru Satu Mare, Ambulator de Specialitate Oradea şi Ambulator de Specialitate Satu Mare.
Staţionarul Oradea este situat în Oradea, str. Republicii, nr. 56 şi a fost dat în folosinţă în anul 1957.
Staţionarul Oradea cuprinde 131 de paturi, structurate în 3 secţii şi 9 compartimente, deservite de 2 laboratoare. De asemenea, în cadrul Staţionarului Oradea funcţionează Camera de Gardă.
Punctul de lucru Satu Mare este situat în Satu Mare, str. Vasile Lucaciu, nr. 1, parter. Imobilul este o clădire de patrimoniu, structurată pe două nivele, etajul unu fiind ocupat de Liceul I.C. Brătianu.
Staţionarul Satu Mare funcţionează din 1957 cu un compartiment de medicină internă, cuprinzând 12 paturi, deservite de 2 laboratoare de explorări paraclinice.
Ambulatoriul de Specialitate Oradea situat în Oradea, str. Republicii, nr. 56, dat în folosinţă în anul 1976, este destinat asistenţei medicale din ambulatoriul spitalului.
Cele 11 specialităţi medicale sunt structurate în 11 cabinete, deservite de 2 laboratoare de investigaţii paraclinice de laborator şi radiologie, un compartiment de sterilizare, un cabinet de explorări funcţionale şi un compartiment de statistică medicală, siguranţa circulaţiei, evidenţă medicală.
Tot în acest imobil se regăseşte administraţia spitalului, asigurată de 12 servicii tehnico-administrative...
Structura organizatorică a Spitalului Clinic C.F. Oradea în 2014
1.Secţia clinică Medicină internă, având compartimentele: Neurologie, Gastroenterologie; compartiment exterior Satu Mare; compartiment Cronici; compartiment Spitalizare de zi.
2.Secţia clinică Cardiologie, având compartimentele Cronici şi  Spitalizare de zi
3.Secţia Chirurgie Generală, cu compartimentele ORL şi Terapie Intensivă.
Alte structuri: Camera de gardă, Laboratoare de radiologie şi imagistică medicală, Laboratoare de analize medicale, Ambulatorii de specialitate cu cabinete de medicină internă, medicina muncii, cardiologie, oftalmologie, O.R.L., neuro-psihiatrie, chirurgie generală, ginecologie, explorări funcţionale, gastroenterologie, balneo-fizioterapie, Compartiment sterilizare şi Servicii tehnico-administrative.
Investigaţii şi terapii cu aparatură de înaltă performanţă: Explorări cardiovasculare, Analizoare biochimie şi hematologie, Aparate de radiologie şi imagistică medicală".
Am citat de pe site-ul instituţiei.
Resursa umană - cel mai valoros capital!
Spre norocul şi bucuria noastră, nu am acumulat experienţă frecventând foarte des spitalele, doar cu ocazia unor scurte vizite făcute unor rude sau prieteni. Aşa că până luni, de mai bine de 20 de ani (de la cealaltă operaţie de hernie), nu ne-am mai petrecut zile şi nopţi prin spital. Săptămâna trecută, am realizat cât de importantă este resursa umană într-un spital, pe lângă dotarea cu tehnică, aparatură şi medicamentaţie. Ce însemnă să ai parte de serviciile de calitate ale unui colectiv de medici, asistente şi infirmiere, care înţeleg să-şi facă meseria cu ştiinţă, responsabilitate şi dăruire, cu mult respect şi prietenie faţă de bolnavi.
Cele şapte zile şi nopţi, şi încă câteva ore în plus, s-au scurs, cu mici excepţii, în bună stare, cu eforturi minime şi cu puţină suferinţă fizică, alături de dl profesor Kiss Alexandru, din Viişoara, bunul meu coleg de salon şi de doamna Eva, soţia dumnealui. De la distinsul profesor am aflat şi am învăţat multe. Domnia sa l-a avut elev la Marghita şi pe fostul ministru al Sănătăţii, dl Cseke Attila...
Vom încheia aceste rânduri, mulţumind colectivului Spitalului Clinic CF din Oradea, tuturor celor care înţeleg să-şi onoreze meseria şi funcţia, fiind zi şi noapte în slujba bolnavilor, făcându-şi cât mai bine datoria, începând cu dl manager dr. Marius Chipurici şi încheind cu brancardierii Juhasz Ferencz şi Adrian Andor.
Adresăm mulţumiri distinşilor medici: Şandor Mircea Ioan, Buciuman Nicolae, Grama Adriana, Borza Lucian Ioan şi Vrabie Cristian Gelu; asistentelor: Pop Rodica (asist. şef), Pop Viorica, Popa Ioana, Pantea Andreea, Pop Corina, Erdei Mirela şi Avram Mirela, Herman Hajnal şi Matyi Aniko, Popa Felicia, Ursache Fabiola, Şandra Ramona, Ţîrle Daniela, Iepure Lavinia şi Zbuce Maria; infirmierelor: Daniela Negruţiu, Sajo Hajnal, Mânz Liliana, Gîrdan Lenuţa, Buzle Mariana, Boloş Violeta şi Muntean Laura, lui Feri şi Adi.
Cu preţuire,
Ovidiu Dan
P.S. Pentru mai multe poze (69 de poze), accesaţi Galeria foto: În universul halatelor albe de la Spitalul Clinic CF Oradea.

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

miercuri, 1 februarie 2023