Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
18 ianuarie 2023

Scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice către Președinte, Parlament și Ministerul Educației să nu desființeze specializarea de învățător de la aceste școli

O scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice este adresată președintelui României, Parlamentului și Ministerului Educației, astfel încât să nu se deființeze specializarea de învățător. Săptămâna trecută, Edupedu.ro a scris că liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege a învățământului preuniversitar.
„Având în vedere informațiile apărute în mass-media legate de proiectul de Lege al învățământului preuniversitar, conform cărora liceele și colegiile pedagogice nu vor mai avea specializarea de învățător, cadrele didactice din întregul sistem de învățământ pedagogic își exprimă dezaprobarea față de această decizie, care afectează grav baza formării dascălilor din România”, se arată în textul scrisorii.
În document sunt menționate rezultatele deosebite pe care le-au obținut la titularizare absolvenții liceelor pedagogice: „Absolvenții liceelor pedagogice au obținut rezultate deosebite la examenul național de titularizare în învățământul preșcolar și primar, iar în instituțiile de învățământ unde au fost încadrați au primit aprecieri prin care se confirmă temeinicia pregătirii psihopedagogice”.

Citiți în continuare ...Stirea din 13 ianuarie!!!

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
13 ianuarie 2023
Să te crucești!!!

Liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege al învățământului preuniversitar – surse

Liceele pedagogice nu vor mai avea specializarea de educator-învățător, ci doar pe cea de educator-puericultor, potrivit proiectului Legii învățământului preuniversitar obținut pe surse de Edupedu.ro. Acest lucru înseamnă că liceenii formați în liceele pedagogice vor putea preda doar copiilor din creșe și grădinițe. Până acum, liceele pedagogice aveau și specializarea de educator-învățător.
Amintim că proiectele de legi ale educației în varianta ministrului Ligia Deca, obținute pe surse de EduPedu.ro, nu au fost încă făcute publice, dar sunt finalizate de Ministerul Educației (ME), după ce au fost verificate amendamentele primite în perioada de dezbatere publică, de la lansarea variantelor Cîmpeanu, în iulie 2022.
Urmează ca experții din partidele din coaliția de guvernământ să lucreze cu ME la noile legi până la 1 februarie 2023. Apoi, proiectele ar urma să treacă prin Guvern până la 15 februarie, iar Parlamentul să aprobe legile Educației Deca până pe 15 martie. Toate noutățile pe care le aduc acestea pot fi citite aici.
La articolul 52, alin. (2) stabilește că liceele pedagogice vor avea specializările de educator-puericultor și instructor de educație extrașcolară: „(2) Unităţile de învăţământ în care se organizează învăţământ pedagogic preuniversitar sunt unităţi de învăţământ liceal, care au capacitatea de a organiza procesul de predare-învăţare-evaluare şi practica pedagogică, pentru specializările din cadrul filierei vocaţionale: educator-puericultor, instructor de educaţie extraşcolară”.
La alin. 3 de la articolul de mai sus apare că „prin absolvirea cu diplomă a specializării educator-puericultor din cadrul filierei vocaţionale, profil pedagogic, se consideră îndeplinite condiţiile de formare psihopedagogică şi de calificare necesare ocupării funcţiei didactice de educator-puericultor, educator educaţie timpurie, educatoare/educator”.
De menționat este că, potrivit proiectului de lege Deca, elevii care la data adoptării proiectului de lege erau înscriși în licee pedagogice și aveau specializarea de învățători vor putea fi încadrați pe postul de învățător/învățătoare în învățământul primar.
Art. 244 alin. (25) din proiectul Deca: „Elevii care la data adoptării prezentei legi erau înscrişi în cadrul liceelor pedagogice, specializarea învăţător/învăţătoare precum şi absolvenţii acestei specializări prin excepţie de la prevederile art. 171, alin. (1), litera e) pot fi încadraţi pe postul de învăţător/învăţătoare în învăţământul primar”.
La capitolul formarea inițială a personalului didactic de predare apare că în liceele pedagogice pot fi formați atât educatori-puericultori pentru creșe, cât și educatori pentru grădinițe. Tot aici este menționat învățământul primar pentru educator/educatoare, dar probabil este o greșeală.
„Prin excepţie de la prevederile alin. (6), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator se realizează prin unităţi de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic, iar a maiştrilor-instructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I”, conform art. 165. alin. (10).
Condițiile de ocupare pentru funcțiile didactice
Absolvenții liceului pedagogic, cu specializarea învățător, vor putea fi angajați în școli. Pentru funcțiile de educator-puericultor, educator/educatoare și învățător/învățătoare trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții, potrivit art. 171 alin. (1) din proiectul de lege consultat de EduPedu.ro:
„a) pentru ocuparea funcţiilor didactice de educator-puericultor, educator/educatoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea corespunzătoare fiecărei funcţii didactice;” – vezi mai jos, în articol, ce excepții au fost introduse până în 2025;
„d) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ preşcolar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „educatoare” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
„e) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ primar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „învăţător” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
j) pentru ocuparea funcţiilor didactice de învăţător/învăţătoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea învăţător sau învăţătoare.”
La creșă vor putea fi angajați pe funcția de educator-puericultor și absolvenţi ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente, cu specializarea educatoare sau învăţătoare, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educaţie timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei cu terţi, precum și absolvenţi cu diplomă de licenţă, specializarea pedagogia învăţământului preşcolar şi primar, având aceeași condiție.
În proiectul fostului ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, învățătorii puteau fi formați în liceele pedagogice, conform art. 130 alin. (4): „Prin excepţie de la prevederile alin. (2), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator şi învăţătoare/învăţător se realizează prin liceele pedagogice, iar a maiştrilorinstructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar.”...

IJCCC a fost nominalizat de Elsevier la „Journal Excellence Award”

Jurnalul Universităţii Agora a fost nominalizat pentru premiile „Scopus Awards”

IJCCC a fost nominalizat de Elsevier la „Journal Excellence Award”

Elsevier, lider mondial în furnizarea de produse şi servicii de informaţii şi publicaţii academice, organizează la Timişoara, pe 29 octombrie, „Scopus Awards Romania 2015".

Premiile „Scopus Awards" sunt parte a unei iniţiative globale Elsevier de a susţine cercetarea şi a încuraja inovaţiile în toate disciplinele ştiinţifice.
Premiile „Scopus Awards" au fost create pentru a recunoaşte activitatea excepţională a instituţiilor academice şi a jurnalelor din România. Pentru a onora aceste realizări, premiile vor fi anunţate pentru următoarele două categorii:
1.„Research Excellence Award", cu trei nominalizări: Universitatea de Vest Timişoara, Institutul de Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei" Bucureşti, Universitatea „Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca.
2.„Journal Excellence Award", tot cu trei nominalizări: Balkan Journal of Geometry and its Applications (Universitatea din Bucureşti), International Journal of Computers Communication & Control (Universitatea Agora din Oradea), Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases (Medical University Press Cluj-Napoca, Romania).
„Journal Excellence Award" onorează activitatea de excepţie a jurnalelor ştiinţifice folosind metode bibliometrice moderne. Pentru a identifica aceste jurnale s-a folosit sursa SNIP (Source Normalized Impact per Paper) de la Scopus, care măsoară impactul contextual al unei surse, normalizând comportamentului în funcţie de fiecare domeniu. SNIP dă posibilitatea ca două sau mai multe surse din domenii diferite să poată fi comparate.
Declaraţie din partea editorului-şef adjunct (co-fondator al IJCCC):
„Faptul că jurnalul Universităţii Agora din Oradea, International Journal of Computers Communications & Control (IJCCC, fondat în 2006 de I. Dziţac - A. Editor in Chief, F.G. Filip - Editor in Chief şi M.-J. Manolescu - Managing Editor), a fost nominalizat de Elsevier la „Journal Excellence Award", ne bucură mult şi ne întăreşte în efortul nostru de a duce mai departe această muncă, nu prea uşoară, chiar dacă nu vom lua premiul de excelenţă", a declarat dl prof. univ. dr. ing. Mişu-Jan Manolescu la deschiderea noului an universitar.
În Scopus, IJCCC are următorii indicatori în 2014: SNIP2014 = 1.029, IPP2014 = 0.619, SJR2014 =0.450, fiind indexată la următoarele categorii (listele de jurnale fiind împărţite în patru quadrante calitative: Q1, Q2, Q3 și Q4):
a) Computational Theory and Mathematics [Q3],
b) Computer Networks and Communications [Q2],
c) Computer Science Applications [Q2].
Ne bucurăm că IJCCC a avut indicatorul SNIP ascendent (SNIP2012 = 0,784, SNIP2013 = 0,956, SNIP2014 = 1,029). Scopus indexează 157 de jurnale româneşti şi IJCCC este în top 3.
IJCCC este indexată şi în ISI Web of Science/ Thomson Reuters/SCI Expanded, având un factor de impact IF = 0,746 în JCR2014 (Q3 la categoria Computer Science, Information Systems). Să remarcăm că şi în JCR factorul de impact este crescător: IF = 0,438 în JCR2010, IF = 0,441 în JCR2011, IF = 0,694 în JCR2013 şi IF = 0,746 în JCR 2014 (în JCR2014 sunt cotate doar 43 de jurnale româneşti).
Am demonstrat cu aceasta, fără falsă modestie, că şi la o universitate „mică" se pot face lucruri „mari".  Dar, din păcate, trăim într-o lume plină de răutăţi şi invidii, chiar şi în mediul academic. Unii colegi, de la unele universităţi mai mari din România, spuneau, cu un aer de superioritate autosuficientă, că „IJCCC este o revistă de cartier" (s-a întâmplat în cazul evaluării unor proiecte pe care Universitatea Agora le-a depus la instituţiile de finanţare a cercetării ale ministerului de resort).  Asta nu i-a împiedicat, pe mulţi dintre ei, să încerce să publice în IJCCC, ca să poată promova pe funcţii didactice sau să devină conducători de doctorat. Este greu de crezut că această nominalizare le va schimba părerea, dar în mod cert le va mări invidia.
Am aplicat în trei ani la finanţările oferite pentru subvenţionarea literaturii tehnico-ştiinţifice de către stat, prin ANCS: în 2006, am obţinut o subvenţie de 10.000 de lei, în 2007 -  9.000 de lei şi în 2008 - 12.000 lei. Am renunţat să mai aplicăm pentru aceste subvenţii din două motive: 1) birocraţia excesivă; 2) repartiţia inechitabilă şi părtinitoare a sumelor.
 IJCCC, nelăsându-se descurajat de astfel de inerente răutăţi, a mers mai departe şi a reuşit să publice articole ale unor oameni de ştiinţă cu un impact deosebit de mare, cum ar fi
1. Lotfi A. Zadeh (peste 151.000 citări în Google Scholar),
2. Ronald R. Yager (peste 47.000 citări în Google Scholar),
3. Gheorghe Păun (peste 15.000 citări în Google Scholar).
Merită să amintim cu acest prilej şi alţi autori valoroşi, de la universităţi din străinătate, care au publicat în IJCCC, precum: Răzvan Andonie, Central Washington University, USA, Dario Antonelli, Politecnico di Torino, Italy, Pierre Borne, Ecole Centrale de Lille, France, Adam Borowa, Krzysztof Mazur, Gdansk University of Technology, Poland, Rishi Dean, Visible Measures Corp., Cambridge, MA, USA, Dov Dori, Technion Israel IT & Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA, Yezid Donoso, Universidad de los Andes, Colombia, Omer Egecioglu, University of California, San Diego, USA, Hani Hagras, University of Essex, UK, Kaoru Hirota, Tokyo Institute of Technology; János Fodor, Budapest Tech, Hungary, Abraham Kandel, University of South Florida, USA, Ikuo Kitagaki, Hiroshima University, Japan, Hoo Sang Ko, Purdue University, USA, Etienne Kerre, University of Gent, Belgium,
Gang Kou, Southwestern University of Finance and Economics, Chengdu, China, Vladik Kreinovich, University of Texas at El Paso, USA, Andrew Kusiak, University of Iowa, USA, Kauko Leiviskä, University of Oulu, Finland, Zhan Li, University of Alberta, Canada, Andreas Meyer, Institut of. Operations Research und Management GmbH, Germany; Shimon Y. Nof, Purdue University, USA, Gerard Parr, University of Ulster, UK, Cathryn Peoples, University of Ulster, UK, Mario J. Pérez Jiménez, University of Sevilla, Spain, Emil M. Petriu, University of Ottawa, Canada, Sally McClean, University of Ulster, UK, Marek Z.Reformat, University of Alberta, Canada, Imre J. Rudas, Budapest Tech, Hungary, J.Edward Russo, Cornell University, Ithaca, USA, Nazanin Sahab, University of Essex, UK, Yong Shi, University of Chinese Academy of Sciences, China, Rudolf Seising, European Centre for Soft Computing, Spain, Dan E. Tamir, Texas State University, USA, Hans-Jürgen Zimmermann, RWTH, Aachen Institute of Technology, Germany ...
De la Academia Română au contribuit, cu articole valoroase, domnii (în ordinea apariţiei în IJCCC): acad. Florin Gheorghe Filip, acad. Solomon Marcus, acad. Gheorghe Păun, acad. Paul Dan Cristea (1941-2013), acad. Dan Tufiş, acad. Horia-Nicolai Teodorescu (m.c. AR), Dan Cristea (m.c. AR) şi Ioan Dumitrache (m.c. AR).
În total, în cele 50 de numere, incluse în 10 volume, IJCCC a publicat peste 750 de articole, având peste 450 de autori, din peste 45 de țări: ROMÂNIA, PEOPLES R CHINA, FRANCE, INDIA, USA, CHILE, SERBIA, SPAIN, TUNISIA, IRAN, SOUTH KOREA, ENGLAND, COLOMBIA, ITALY, JAPAN, MEXICO, TURKEY, ALGERIA, GERMANY, GREECE, IRELAND, LITHUANIA, POLAND, AUSTRALIA, HUNGARY, MALAYSIA, TAIWAN, CANADA, SAUDI ARABIA, SOUTH AFRICA, BRAZIL, COSTA RICA, FINLAND, MOLDOVA, SWITZERLAND, THAILAND, VIETNAM, AUSTRIA, BELGIUM, EGYPT, LATVIA, MACEDONIA, PAKISTAN, SLOVAKIA, SLOVENIA...
cu afilieri la peste 150 de universităţi şi institute de cercetare: UNIV BABES-BOLYAI, UNIV ORADEA, LUCIAN BLAGA UNIV SIBIU, ACAD ROMANA, AUREL VLAICU UNIV ARAD, UNIV POLITEHN BUCURESTI, PONTIFICIA UNIV CATOLICA VALPARAISO, UNIV SANTIAGO CHILE, TECH UNIV CLUJ NAPOCA, AGORA UNIV ORADEA, ALEXANDRU IOAN CUZA UNIV, TRANSILVANIA UNIV BRASOV, UNIV BELGRADE, UNIV CRAIOVA, AGORA UNIV, CHINESE ACAD SCI, BEIJING JIAOTONG UNIV, HUAZHONG UNIV SCI TECHNOL, UNIV LOS ANDES, UNIV SEVILLE, CENT WASHINGTON UNIV, ISLAMIC AZAD UNIV, POLITEHN UNIV TIMISOARA, STEFAN CEL MARE UNIV SUCEAVA, UNIV NACL AUTONOMA MEXICO, ECOLE CENT LILLE, NATL UNIV DEF TECHNOL, OVIDIUS UNIV CONSTANTA, PETR GAS UNIV PLOIESTI, UNIV AUTONOMA BARCELONA, UNIV BUCHAREST, HUNAN UNIV, SOUTHWEST, JIAOTONG UNIV, TECH UNIV, UNIV BACAU, UNIV NOVI SAD, ACAD ECON STUDIES, GR T POPA UNIV MED PHARM, NATL INST TECHNOL, NATL UNIV IRELAND UNIV COLL CORK, NW POLYTECH UNIV, ROMANIAN AMER UNIV, SERBIAN ACAD ARTS SCI, TRANSYLVANIA UNIV BRASOV, UNIV NEBRASKA, UNIV PITESTI, UNIV TEKNOL MALAYSIA, VALAHIA UNIV TARGOVISTE, VILNIUS GEDIMINAS TECH UNIV, XIDIAN UNIV, AI CUZA UNIV IASI, ANNA UNIV, DALIAN UNIV TECHNOL, ECOLE NATL INGN TUNIS, GRIGORE T POPA UNIV MED PHARM, HARBIN INST TECHNOL, HIROSHIMA UNIV, IRAN UNIV SCI TECHNOL, KOOKMIN UNIV, N UNIV BAIA MARE, NORTHEASTERN UNIV, PURDUE UNIV, SOUTHWESTERN UNIV FINANCE ECON, SPIRU HARET UNIV, TELEKOM SRBIJA, TOKYO INST TECHNOL, TSINGHUA UNIV, UNIV ELECT SCI TECHNOL CHINA, UNIV LILLE NORD FRANCE, UNIV MED PHARM IULIU HATIEGANU, UNIV NORTE, UNIV POITIERS, UVHC, VILNIUS UNIV, W UNIV TIMISOARA, WARSAW UNIV TECHNOL, ANHUI UNIV, ASTON UNIV, BABES-BOLYAI UNIV CLUJ NAPOCA, BEIJING UNIV POSTS TELECOMMUN, CAIRO UNIV, CAPE PENINSULA UNIV TECHNOL, CHANGAN UNIV, CNRS, COMSATS INST INFORMAT TECHNOL, DARAMEC SRL, DIMITRIE CANTEMIR CHRISTIAN UNIV, DONGGUK UNIV SEOUL, EAST CHINA JIAOTONG UNIV, ECOLE NATL, INGENIEURS BREST, ENIT, FENG CHIA UNIV, GHEORGHE ASACHI TECH UNIV, HANNAM UNIV, HARBIN ENGN UNIV, HCM CITY UNIV IND, HEFEI UNIV TECHNOL, HELLEN AF ACAD , HUNAN INST ENGN, INDIAN INST TECHNOL, INST E AUSTRIA, JOZEF STEFAN INST, KALASALINGAM UNIV, KAVALA INST TECHNOL, KING SAUD UNIV, KOREA UNIV, LUCIAN BLAGA UNIV, MCGILL UNIV, MIDDLE E TECH UNIV, MIL TECH ACAD, N UNIV, NANCY UNIV, NEWCASTLE UNIV, NORTH CHINA ELECT POWER UNIV, PANJAB UNIV, PEC UNIV TECHNOL, PONDICHERRY UNIV, RIGA TECH UNIV, S CHINA UNIV TECHNOL, SA ENGN COLL, SHANDONG UNIV, SHANGHAI JIAO TONG UNIV, SK TELECOM, SOGANG UNIV, SOUTHWEST UNIV SCI TECHNOL, SUN YAT SEN UNIV, TECH UNIV CLUJ NAPOCA ROMANIA, TECH UNIV TIMISOARA, UNIV BIO BIO, UNIV BISKRA, UNIV CALIF BERKELEY, UNIV CATOLICA NORTE, UNIV COSTA RICA, UNIV DORTMUND, UNIV KRAGUJEVAC, UNIV LAS PALMAS GRAN CANARIA, UNIV MILANO BICOCCA, UNIV NICE, UNIV NIS, UNIV PARIS, UNIV REGIOMONTANA, UNIV ROVIRA VIRGILI, UNIV S FLORIDA, UNIV SANTIAGO, UNIV SCI TECHNOL LILLE, UNIV SHEFFIELD, UNIV VALPARAISO, VALAHIA STATE UNIV, XI AN JIAO TONG UNIV, ZEALSOFT LTD, ZHEJIANG UNIV TECHNOL...
Ultimul număr al IJCCC (No.6, decembrie 2015), care este deja publicat online, a fost dedicat aniversării a 50 de ani de la publicarea articolului de pionierat „Fuzzy Sets" a lui Lotfi A. Zadeh, în care Ronald R. Yager a scris un frumos „Foreword" (profesorul  Zadeh, fiind în refacere după cel de al doilea atac cerebral suferit la 94 de ani, nu a putut onora scrierea prefeţei promise).
Cuvintele profesorului R.R. Yager, un alt titan al logicii fuzzy, onorează atât IJCCC cât şi România (care a avut lucrări de pionierat în logica fuzzy, precum cele publicate de Constantin Virgil Negoiţă, Dan Ralescu, Anca Ralescu ş.a.):
   „Here we are celebrating the fiftieth anniversary of Lotfi Zadeh's pioneering paper Fuzzy Sets that appeared in Information and Control in 1965. While the paper was clear, direct and easy to understand the ideas presented were revolutionary and ground breaking. This article now has close to sixty thousand citations as noted in Google Scholar. Clarity and simplicity are the hallmark of the writing of Zadeh. This has always reminded me of the writings of Sigmund Freud. One rarely needs to draw on complex mathematics to read Zadeh's papers.
    The capacity of fuzzy sets to represent and manage imprecise linguistic concepts has proven to be of great use in the modern technological world where there is now a great interest in building intelligent systems that can model human reasoning but take advantage of the vast amount of information available on the Internet.  If the idea of fuzzy sets was not introduced in Zadeh's ground breaking paper in the 1960's it would have naturally arisen in early 2000's as we moved into intelligent systems.  However the early reception of fuzzy sets was not very promising both the Artificial Intelligence community and the probabilistic community were very dubious of the worth of this new field.  Interestingly a number of researchers from Romania, the home of this journal, were among the early supporters of ideas presented by Zadeh. Zadeh persevered in the face of adversity, describing himself as thick skinned, until mid 1980's when the Japanese engineers provided significant applications of fuzzy sets in control systems. Particularly notable among these applications was the use of fuzzy control to the Sendai subway. These applications brought a new appreciation to the possibilities of fuzzy sets and clearly changed its history.
     The editors of this Special Issue of the International Journal of Computers Communications & Control dedicated to the 50th  anniversary of the publication of Lotfi Zadeh's pioneering paper Fuzzy Sets have provided a collection of papers representative of the current state of the field of fuzzy sets. Included in this issue are papers investigating some current theoretical issues and applied papers in domains in which fuzzy sets has introduced some benefits.
    The editorial team is to be congratulated for providing a wonderful anniversary gift to Professor Zadeh and a useful collection of articles for the community". 
Ronald R. Yager, New York, October 2015
Doresc să mulţumesc domnului academician Florin Gheorghe Filip, editorul-şef al IJCCC, pentru faptul că a avut încredere în Universitatea Agora şi în proiectul IJCCC.
De asemenea, vreau să mulţumesc tuturor autorilor, mai ales celor care au avut încredere în IJCCC şi au publicat în revista Universităţii Agora chiar şi în perioada când revista încă nu era indexată şi nici Universitatea nu era încă acreditată.
Dacă se va întâmpla ca IJCCC să primească „Journal Excellence Award", deşi chiar şi această nominalizare este o mare onoare pentru noi, vom dedica acest premiu profesorului Lotfi A. Zadeh, părintele logicii fuzzy, care a adus mari servicii IJCCC acceptând să facă parte din comitetul editorial şi să publice materiale în revista noastră.
Surse:
http://www.elsevier.com/solutions/scopus/promo/scopus_awards_romania/home
http://univagora.ro/jour/index.php/ijccc/
Prof. univ. dr. Ioan Dziţac,
rector al Universităţii Agora,
editor-şef adj. al IJCCC

Trimite email

vineri, 27 ianuarie 2023