Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
18 ianuarie 2023

Scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice către Președinte, Parlament și Ministerul Educației să nu desființeze specializarea de învățător de la aceste școli

O scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice este adresată președintelui României, Parlamentului și Ministerului Educației, astfel încât să nu se deființeze specializarea de învățător. Săptămâna trecută, Edupedu.ro a scris că liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege a învățământului preuniversitar.
„Având în vedere informațiile apărute în mass-media legate de proiectul de Lege al învățământului preuniversitar, conform cărora liceele și colegiile pedagogice nu vor mai avea specializarea de învățător, cadrele didactice din întregul sistem de învățământ pedagogic își exprimă dezaprobarea față de această decizie, care afectează grav baza formării dascălilor din România”, se arată în textul scrisorii.
În document sunt menționate rezultatele deosebite pe care le-au obținut la titularizare absolvenții liceelor pedagogice: „Absolvenții liceelor pedagogice au obținut rezultate deosebite la examenul național de titularizare în învățământul preșcolar și primar, iar în instituțiile de învățământ unde au fost încadrați au primit aprecieri prin care se confirmă temeinicia pregătirii psihopedagogice”.

Citiți în continuare ...Stirea din 13 ianuarie!!!

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
13 ianuarie 2023
Să te crucești!!!

Liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege al învățământului preuniversitar – surse

Liceele pedagogice nu vor mai avea specializarea de educator-învățător, ci doar pe cea de educator-puericultor, potrivit proiectului Legii învățământului preuniversitar obținut pe surse de Edupedu.ro. Acest lucru înseamnă că liceenii formați în liceele pedagogice vor putea preda doar copiilor din creșe și grădinițe. Până acum, liceele pedagogice aveau și specializarea de educator-învățător.
Amintim că proiectele de legi ale educației în varianta ministrului Ligia Deca, obținute pe surse de EduPedu.ro, nu au fost încă făcute publice, dar sunt finalizate de Ministerul Educației (ME), după ce au fost verificate amendamentele primite în perioada de dezbatere publică, de la lansarea variantelor Cîmpeanu, în iulie 2022.
Urmează ca experții din partidele din coaliția de guvernământ să lucreze cu ME la noile legi până la 1 februarie 2023. Apoi, proiectele ar urma să treacă prin Guvern până la 15 februarie, iar Parlamentul să aprobe legile Educației Deca până pe 15 martie. Toate noutățile pe care le aduc acestea pot fi citite aici.
La articolul 52, alin. (2) stabilește că liceele pedagogice vor avea specializările de educator-puericultor și instructor de educație extrașcolară: „(2) Unităţile de învăţământ în care se organizează învăţământ pedagogic preuniversitar sunt unităţi de învăţământ liceal, care au capacitatea de a organiza procesul de predare-învăţare-evaluare şi practica pedagogică, pentru specializările din cadrul filierei vocaţionale: educator-puericultor, instructor de educaţie extraşcolară”.
La alin. 3 de la articolul de mai sus apare că „prin absolvirea cu diplomă a specializării educator-puericultor din cadrul filierei vocaţionale, profil pedagogic, se consideră îndeplinite condiţiile de formare psihopedagogică şi de calificare necesare ocupării funcţiei didactice de educator-puericultor, educator educaţie timpurie, educatoare/educator”.
De menționat este că, potrivit proiectului de lege Deca, elevii care la data adoptării proiectului de lege erau înscriși în licee pedagogice și aveau specializarea de învățători vor putea fi încadrați pe postul de învățător/învățătoare în învățământul primar.
Art. 244 alin. (25) din proiectul Deca: „Elevii care la data adoptării prezentei legi erau înscrişi în cadrul liceelor pedagogice, specializarea învăţător/învăţătoare precum şi absolvenţii acestei specializări prin excepţie de la prevederile art. 171, alin. (1), litera e) pot fi încadraţi pe postul de învăţător/învăţătoare în învăţământul primar”.
La capitolul formarea inițială a personalului didactic de predare apare că în liceele pedagogice pot fi formați atât educatori-puericultori pentru creșe, cât și educatori pentru grădinițe. Tot aici este menționat învățământul primar pentru educator/educatoare, dar probabil este o greșeală.
„Prin excepţie de la prevederile alin. (6), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator se realizează prin unităţi de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic, iar a maiştrilor-instructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I”, conform art. 165. alin. (10).
Condițiile de ocupare pentru funcțiile didactice
Absolvenții liceului pedagogic, cu specializarea învățător, vor putea fi angajați în școli. Pentru funcțiile de educator-puericultor, educator/educatoare și învățător/învățătoare trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții, potrivit art. 171 alin. (1) din proiectul de lege consultat de EduPedu.ro:
„a) pentru ocuparea funcţiilor didactice de educator-puericultor, educator/educatoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea corespunzătoare fiecărei funcţii didactice;” – vezi mai jos, în articol, ce excepții au fost introduse până în 2025;
„d) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ preşcolar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „educatoare” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
„e) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ primar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „învăţător” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
j) pentru ocuparea funcţiilor didactice de învăţător/învăţătoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea învăţător sau învăţătoare.”
La creșă vor putea fi angajați pe funcția de educator-puericultor și absolvenţi ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente, cu specializarea educatoare sau învăţătoare, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educaţie timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei cu terţi, precum și absolvenţi cu diplomă de licenţă, specializarea pedagogia învăţământului preşcolar şi primar, având aceeași condiție.
În proiectul fostului ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, învățătorii puteau fi formați în liceele pedagogice, conform art. 130 alin. (4): „Prin excepţie de la prevederile alin. (2), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator şi învăţătoare/învăţător se realizează prin liceele pedagogice, iar a maiştrilorinstructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar.”...

Academicianul Gheorghe Păun este al șaptelea Doctor Honoris Causa al Universității Agora

..Dl academician Gheorghe Păun scrie cum vorbește”

Academicianul Gheorghe Păun este al șaptelea Doctor Honoris Causa al Universității Agora

Dorind să ne sublinieze capacitatea uriașă de creație și acțiune a distinsului academician Gheorghe Păun, rectorul Universității Agora, domnul prof. univ. dr. Ioan Dzițac, a cuprins totul în trei cuvinte: ,,... scrie cum vorbește"!

Așadar, joi, 5 noiembrie 2015, în Aula Albastră a Universității Agora, a avut loc ceremonia de înmânare a diplomei de Doctor Honoris Causa al Universității Agora domnului academician Gheorghe Păun. Ilustrul academician este cel de-al șaptelea Doctor Honoris Causa al Universității Agora, primul a fost distinsul academician Florin Gheorghe Filip, iar cel mai recent, cel de-al șaselea, un alt academician de marcă, domnul Solomon Marcus.
Universitatea din Piața Tineretului a sărbătorit anul acesta 15 ani de existență (de la fondare), iar acum are un alt motiv de sărbătoare: editarea celui de-al 10-lea volum al International Journal of Computers, Communications & Control (IJCCC), care, la sfîrșitul anului, va contabiliza 50 de numere. Este vorba despre un jurnal cotat ISI. Pentru o asemenea aniversare, domnul rector Ioan Dzițac a găsit de cuviință să cinstească, să onoreze, după meritele-i imense, un Om între oameni, un Academician între academicieni, un Mare Caracter și o Personalitate de marcă, pe îndrăgitul academician de la Curtea Domnească a Argeșului, Gheorghe Păun, care ,,scrie cum vorbește", care conduce ,,Curtea de la Argeș"; o curte cât o țară și o revistă fanion, emblematică și programatică, o bornă la fruntariile țării, un pod de flori și un pod de reviste...   
Pentru Domnia Sa, acest titlu academic de Doctor Honoris Causa este cel de-al treilea, primul i-a fost decernat în 2008, de către Universitatea din Opava (Cehia), iar cel de-al doilea în 2010, de către Senatul Universității din Pitești. La împlinirea celor 65 de ierni (Domnia Sa fiind născut în 6 decembrie 1950), bunul său prieten, domnul rector Ioan Dzițac, a ținut să-l omagieze (împăuneze) pe Părintele P Sistemelor cu un nou Titlu academic și cu un articol omagial în IJCCC.
La ceas aniversar, în Agora orădeană, Laudatio a răsunat ca un Imn academic în rostirea plină de simțire și vibrație a Președintelui Fundației Agora, Președintele Consiliului de Administrație, distinsul profesor universitar doctor inginer Mișu-Jan Manolescu, un iubitor de cultură, un admirator și promotor de valori.
Și numai rezumând în câteva cuvinte: matematician-informatician, scriitor și animator cultural, redactor-șef al revistei de cultură ,,Curtea de la Argeș", membru corespondent al Academiei Române din 24 octombrie 1997, membru titular din 24 octombrie 2012 (ca o curiozitate, discursul de recepție l-a susținut tot pe 24 octombrie, dar în 2014); membru al Academiei Europei (Academia Europaea, Londra) din 2006, am spus enorm de multe despre Gheorghe Păun, doctorandul eminent, iar apoi doctorul în matematică, magna cum laude, al maestrului Solomon Marcus. Copilul plăpând din Cicănești (Argeș) a ajuns matematician la Centrul de Calcul CEPECA, între anii 1974-78; din 78 până în 87 - cercetător în colectivul de Studiul Sistemelor al Universității din București; din 87 până în 90 - analist la Centrul de Calcul al Universității din București; din decembrie 1990 până în august 1994 - cercetător principal II, iar din august 1994 - cercetător principal I la Institutul de Matematică al Academiei Române din București. Parcurgând Laudatio, vom puncta doar din cele opt pagini dense de revistă despre activitatea sa de cercetare: Teoria limbajelor formale și teoria automatelor, sisteme de gramatici, calculabilitate pe bază de ADN, calcul cu membrane (fiind inițiatorul domeniului, iar sistemele de membrane îi poartă numele - P Sisteme, cu P de la Păun; în măsura în care peste 500 de cercetători din peste 25 de țări au contribuții la acest domeniu); limbaje și gramatici pattern, combinatorie pe cuvinte, cercetări operaționale (decizii multicriteriale, agregarea indicatorilor), semiotică, inteligență artificială și lingvistică computațională...
Cinci monografii de informatică teoretică, publicate în limba română și șase în limba engleză, patru dintre ele în colaborare; peste 500 de articole (aproape 200 fiind publicate în reviste indexate ISI); peste 75 de rapoarte tehnice ale unor universități din Germania, Olanda, Spania, Franța, Noua Zeelandă, Finlanda, Slovacia, Cehia, Italia și Canada; a participat la nenumărate proiecte internaționale; a fost citat în peste 15.000 de lucrări cunoscute; este inițiatorul unei adevărate școli europene de computabilitate pe bază de ADN; a primit invitații din partea a numeroase universități și institute de cercetare din întreaga lume, iar pe multe le-a onorat, susținând peste 100 de conferințe, lucrări invitate, la universități din Europa, Asia, Canada și SUA; este membru în colectivul de redacție a nenumărate reviste de Matematică-Informatică din țară și străinătate; deține un palmares impresionant de premii și titluri, fiind membru a numeroase organizații profesionale; din 1980, desfășoară o bogată activitate culturală și publicistică; după cum am mai spus, a scris monografii de informatică, a publicat cărți de cultură științifică și chiar cărți literare, dar și cărți de jocuri logice...
Ca răspuns la Laudatio, distinsul academician Gheorghe Păun a susținut în cadrul conferinței o lucrare invitată, intitulată ,,Calculul cu membrane și științele economice" (o privire generală).
Pe cât e de mare acest Om, Academician și Specialist, pe atât este de modest și îndrăgit de toți cunoscuții și necunoscuții...
Ovidiu Dan
P.S. Pentru mai multe poze (77 de poze), accesați Galeria foto: Academicianul Gheorghe Păun este al șaptelea Doctor Honoris Causa al Universității Agora.

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

vineri, 27 ianuarie 2023