Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
18 ianuarie 2023

Scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice către Președinte, Parlament și Ministerul Educației să nu desființeze specializarea de învățător de la aceste școli

O scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice este adresată președintelui României, Parlamentului și Ministerului Educației, astfel încât să nu se deființeze specializarea de învățător. Săptămâna trecută, Edupedu.ro a scris că liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege a învățământului preuniversitar.
„Având în vedere informațiile apărute în mass-media legate de proiectul de Lege al învățământului preuniversitar, conform cărora liceele și colegiile pedagogice nu vor mai avea specializarea de învățător, cadrele didactice din întregul sistem de învățământ pedagogic își exprimă dezaprobarea față de această decizie, care afectează grav baza formării dascălilor din România”, se arată în textul scrisorii.
În document sunt menționate rezultatele deosebite pe care le-au obținut la titularizare absolvenții liceelor pedagogice: „Absolvenții liceelor pedagogice au obținut rezultate deosebite la examenul național de titularizare în învățământul preșcolar și primar, iar în instituțiile de învățământ unde au fost încadrați au primit aprecieri prin care se confirmă temeinicia pregătirii psihopedagogice”.

Citiți în continuare ...Stirea din 13 ianuarie!!!

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
13 ianuarie 2023
Să te crucești!!!

Liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege al învățământului preuniversitar – surse

Liceele pedagogice nu vor mai avea specializarea de educator-învățător, ci doar pe cea de educator-puericultor, potrivit proiectului Legii învățământului preuniversitar obținut pe surse de Edupedu.ro. Acest lucru înseamnă că liceenii formați în liceele pedagogice vor putea preda doar copiilor din creșe și grădinițe. Până acum, liceele pedagogice aveau și specializarea de educator-învățător.
Amintim că proiectele de legi ale educației în varianta ministrului Ligia Deca, obținute pe surse de EduPedu.ro, nu au fost încă făcute publice, dar sunt finalizate de Ministerul Educației (ME), după ce au fost verificate amendamentele primite în perioada de dezbatere publică, de la lansarea variantelor Cîmpeanu, în iulie 2022.
Urmează ca experții din partidele din coaliția de guvernământ să lucreze cu ME la noile legi până la 1 februarie 2023. Apoi, proiectele ar urma să treacă prin Guvern până la 15 februarie, iar Parlamentul să aprobe legile Educației Deca până pe 15 martie. Toate noutățile pe care le aduc acestea pot fi citite aici.
La articolul 52, alin. (2) stabilește că liceele pedagogice vor avea specializările de educator-puericultor și instructor de educație extrașcolară: „(2) Unităţile de învăţământ în care se organizează învăţământ pedagogic preuniversitar sunt unităţi de învăţământ liceal, care au capacitatea de a organiza procesul de predare-învăţare-evaluare şi practica pedagogică, pentru specializările din cadrul filierei vocaţionale: educator-puericultor, instructor de educaţie extraşcolară”.
La alin. 3 de la articolul de mai sus apare că „prin absolvirea cu diplomă a specializării educator-puericultor din cadrul filierei vocaţionale, profil pedagogic, se consideră îndeplinite condiţiile de formare psihopedagogică şi de calificare necesare ocupării funcţiei didactice de educator-puericultor, educator educaţie timpurie, educatoare/educator”.
De menționat este că, potrivit proiectului de lege Deca, elevii care la data adoptării proiectului de lege erau înscriși în licee pedagogice și aveau specializarea de învățători vor putea fi încadrați pe postul de învățător/învățătoare în învățământul primar.
Art. 244 alin. (25) din proiectul Deca: „Elevii care la data adoptării prezentei legi erau înscrişi în cadrul liceelor pedagogice, specializarea învăţător/învăţătoare precum şi absolvenţii acestei specializări prin excepţie de la prevederile art. 171, alin. (1), litera e) pot fi încadraţi pe postul de învăţător/învăţătoare în învăţământul primar”.
La capitolul formarea inițială a personalului didactic de predare apare că în liceele pedagogice pot fi formați atât educatori-puericultori pentru creșe, cât și educatori pentru grădinițe. Tot aici este menționat învățământul primar pentru educator/educatoare, dar probabil este o greșeală.
„Prin excepţie de la prevederile alin. (6), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator se realizează prin unităţi de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic, iar a maiştrilor-instructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I”, conform art. 165. alin. (10).
Condițiile de ocupare pentru funcțiile didactice
Absolvenții liceului pedagogic, cu specializarea învățător, vor putea fi angajați în școli. Pentru funcțiile de educator-puericultor, educator/educatoare și învățător/învățătoare trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții, potrivit art. 171 alin. (1) din proiectul de lege consultat de EduPedu.ro:
„a) pentru ocuparea funcţiilor didactice de educator-puericultor, educator/educatoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea corespunzătoare fiecărei funcţii didactice;” – vezi mai jos, în articol, ce excepții au fost introduse până în 2025;
„d) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ preşcolar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „educatoare” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
„e) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ primar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „învăţător” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
j) pentru ocuparea funcţiilor didactice de învăţător/învăţătoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea învăţător sau învăţătoare.”
La creșă vor putea fi angajați pe funcția de educator-puericultor și absolvenţi ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente, cu specializarea educatoare sau învăţătoare, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educaţie timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei cu terţi, precum și absolvenţi cu diplomă de licenţă, specializarea pedagogia învăţământului preşcolar şi primar, având aceeași condiție.
În proiectul fostului ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, învățătorii puteau fi formați în liceele pedagogice, conform art. 130 alin. (4): „Prin excepţie de la prevederile alin. (2), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator şi învăţătoare/învăţător se realizează prin liceele pedagogice, iar a maiştrilorinstructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar.”...

Final de proiect ETIC

Comunicat de presa

Final de proiect ETIC

Fundaţia Agora Oradea, SC eDava Innovation SRL și SC Consult Plus SRL au organizat în data de 4 noiembrie, în Sala Albastră a Fundaţiei Agora, din Piaţa Tineretului, nr. 8, Conferința de final a proiectului: ,,ETIC - Cariere de Impact Social, program de consiliere profesională și practică studențească", Contract nr. POSDRU/161/2.1/G/138622.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi vizează dezvoltarea abilităților de muncă ale studenților în vederea creșterii șanselor de ocupare și a integrării cu succes a acestora pe piața muncii.
Obiectivul general al proiectului urmărește facilitarea tranziției de la școală la viața activă prin creșterea relevanței educației universitare pentru piața muncii, eficientizarea stagiilor de practică şi organizarea unui program de orientare, consiliere vocaţională, în vederea continuarii studiilor, orientarii în carieră și integrării pe piaţa muncii.
Obiective specifice ale proiectului sunt: 1.Creșterea gradului de informare-conștientizare asupra nevoii de cunoaştere şi management a oportunităţilor care facilitează tranziţia de la şcoală la viaţa activă în cariere CIS (Cariere de impact Social), în rândul studenţilor; 2.Crearea unei Aliante regionale CIS - parteneriate universităţi - mediu angajator pentru consilierea profesională si practica studenților în CIS prin: parteneriat funcțional cu minimum 1 instituţie universitară din regiune; parteneriate functionale cu 30 institutii potenţial angajatoare publice, private, asociative, care se dezvoltă în domeniul Impactului Social, pentru organizarea stagiilor de practică eficiente şi vizite de studii; 3.Creșterea abilităţii studenţilor de a-și alege și adapta parcursul de carieră la capacităţile, nevoile proprii şi cerinţele angajatorilor prin participarea acestora la sesiuni de orientare şi consiliere de carieră şi crearea portofoliilor proprii; 4. Eficientizarea stagiilor de practică ca parte a curriculei universitare, prin organizarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea stagiilor de practică pentru studenții institutiei solicitante şi a univeristăţilor partenere, la potentiali angajatori.
La conferinţa de închidere a proiectului au participat peste 100 de studenţi și persoane implicate in actiuni de voluntariat la nivelul Regiunii NV.
Managerul de proiect, conf. univ. dr. Gabriela Bologa, a deschis conferinta adresand un salut tuturor participantilor, atat studenți de la specializarile management, medicină si psihologie, care fac parte din grupul tinta al proiectului, cat si expertilor din cadrul proiectului, precum si reprezentantilor din mediul economic-social prezenti.
Reprezentantul legal al Fundației Agora, domnul prof. univ. dr. Manolescu Misu Jan a multumit participantilor, echipei de proiect si partenerilor din cadrul proiectului precizand că Fundatia Agora este deschisa si pe viitor sa colaboreze cu mediul universitar din regiune în alte proiecte pe care doreste sa le implementze.
Doamna prof. univ. Dr. Adriana Manolescu, presedintele Senatului Universitatii Agora a precizat ca acest proiect a fost un proiect prin care studentii au putut sa inteleaga ca practica reprezinta unul din factorii principali in dezvoltarea fiecaruia din punct de vedere profesional si a îndemnat studentii sa se gandeasca sa acumuleze experienta chiar din perioada studiilor prin aceste stagii de practica.
Reprezentantul partenerului 1, doamna David Florina, a adresat studentilor, echipei de proiect si tuturor partenerilor implicati, multumiri pentru ca au inteles ca acest proiect trebuie sa fie altfel, trebuie sa fie inteles acel impact social, iar grupul tinta al proiectului a fost exact ceea ce cauta acest proiect.
Din partea reprezentantilor grupului tinta au luat cuvantul o studenta de la management si o studenta de la psihologie, cele doua reprezentante precizand ca acest proiect a fost ,,altceva", iar participarea lor in acest proiect a reprezentat o experienta, atat in plan personal, cat si profesional. Toti cei prezenti, din grupul tinta al proiectului au tinut sa precizeze ca aceasta idee de proiect trebuie sa continue.
Managerul de proiect a prezentat în finalul conferintei nivelul indicatorilor atinsi in cadrul proiectului, acestia fiind depasiti si in ceea ce priveste grupul tinta al proiectului, dar si pe alte planuri, deoarece inca de la inceput acest proiect a starnit interesul studentilor de la diverse specializari. ,,Proiectul a fost o provocare pentru mine, iar faptul ca am fost managerul unui proiect greu, inovativ, unde component de voluntariat s-a simtit in toate actiunile intreprinse - este un lucru ce mă face sa spun ca profesional sunt mai implinita si cu dorinta de a implementa si alte proiecte de gen" - a spus managerul de proiect in finalul conferintei.
Manager de proiect,
conf. univ. dr. Bologa Gabriela
P.S. Pentru mai multe poze, accesați Galeria foto: Final de proiect ETIC.

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

vineri, 27 ianuarie 2023