Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Conferința finală a proiectului Dezvoltarea abilităților de viață ale tinerilor în contextul dezvoltării durabile

Vineri, la Liceului Teologic Penticostal Betel

Conferința finală a proiectului Dezvoltarea abilităților de viață ale tinerilor în contextul dezvoltării durabile

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bihor (beneficiar), Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile și Asociația REPER21 (parteneri) organizează, vineri, 27 noiembrie 2015, între orele 10.00 și 14.30, la sala festivă a Liceului Teologic Penticostal Betel (Str. General Nicolae Șova, Nr. 6), conferința finală a proiectului ,,Dezvoltarea abilităților de viață ale tinerilor în contextul dezvoltării durabile".

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară 1 „Educația şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere", Domeniul major de intervenţie: 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională", Contract nr. POSDRU/157/1.3/S/141511.
Proiectul s-a derulat în perioada mai 2014 - noiembrie 2015. Valoarea totală a proiectului se ridică la 6.675.950 de lei, finanţarea nerambursabilă din partea FSE fiind de 6.542.431 lei.
Grupul țintă al proiectului a fost format din 1.062 de cadre didactice din învățământul preuniversitar din întreaga țară dintre care, 1.056 au absolvit cu succes cursul de formare acreditat.
Proiectul a contribuit la îmbunătățirea competențelor profesionale ale cadrelor didactice prin: 1) un curs de formare, acreditat, cu durata de 10 zile în care au învățat să dezvolte abilitățile de viață ale elevilor pe baza unei abordări complexe, transdisciplinare, care îmbină metodele inovatoare ale educației nonformale cu educația pentru dezvoltarea durabilă; 2) ,,curriculumul la decizia școlii" (CDȘ) pentru două discipline opționale: ,,Dezvoltarea abilităților de viață" (gimnaziu) și ,,Competențe pentru dezvoltarea durabilă" (liceu), testate la clasă și însoțite de instrumentarul pedagogic necesar utilizării lor efective de către profesori; 3) comunitatea de practică între profesorii implicați în proiect și reprezentanții ONG-urilor din țară, active în domeniul educației. Comunitatea dispune acum de o platformă online, www.Prof21.ro, pentru o utilizare avansată a mijloacelor TIC în scopul planificării de proiecte educaționale prin parteneriatul școală - ONG, dar și de un spațiu fizic la sediul CJRAE BH, dotat cu peste 700 de cărți, publicații și diverse materiale didactice în domeniul formării abiilităților de viață și al  educației pentru dezvoltarea durabilă
Agenda conferinței
9.00-9.30:Conferință de presă
10.00-10.30:Înregistrarea participanților
10.30-11.30:Deschiderea conferinței și povestea proiectului
Cornel Popa, președintele Consiliului Județean Bihor
Alin-Florin Iuhas-Novac, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Bihor
Simina-Maria Hinț, director C.J.R.A.E. Bihor, manager de proiect
11.30-12.00:Pauză de cafea
12.00-13.00:Din culisele proiectului:
Programul de formare  în domeniul abilităților de viață, Viorelia Avram, manager de proiecte FDSC, coordonator activități FDSC în proiect; Comunitatea Prof21 și rolul său în educația pentru dezvoltarea durabilă, Ana-Maria Pălăduș, vicepreședinte REPER21, expert dezvoltare durabilă; Aplicăm ceea ce spunem  sau cum dezvoltăm la clasă abilități de viață și competențe pentru dezvoltare durabilă, Mihaela Mincic, profesor consilier școlar, Colegiul Național ,,Emanuil Gojdu" Oradea; Bianca Mada, profesor consilier și Delia Iova, director Liceul Teoretic ,,Lucian Blaga" Oradea
13.00 - 13.30: Încheierea conferinței.
Simina-Maria Hinț,
manager de proiect

Trimite email

vineri, 18 octombrie 2019