Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
18 ianuarie 2023

Scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice către Președinte, Parlament și Ministerul Educației să nu desființeze specializarea de învățător de la aceste școli

O scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice este adresată președintelui României, Parlamentului și Ministerului Educației, astfel încât să nu se deființeze specializarea de învățător. Săptămâna trecută, Edupedu.ro a scris că liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege a învățământului preuniversitar.
„Având în vedere informațiile apărute în mass-media legate de proiectul de Lege al învățământului preuniversitar, conform cărora liceele și colegiile pedagogice nu vor mai avea specializarea de învățător, cadrele didactice din întregul sistem de învățământ pedagogic își exprimă dezaprobarea față de această decizie, care afectează grav baza formării dascălilor din România”, se arată în textul scrisorii.
În document sunt menționate rezultatele deosebite pe care le-au obținut la titularizare absolvenții liceelor pedagogice: „Absolvenții liceelor pedagogice au obținut rezultate deosebite la examenul național de titularizare în învățământul preșcolar și primar, iar în instituțiile de învățământ unde au fost încadrați au primit aprecieri prin care se confirmă temeinicia pregătirii psihopedagogice”.

Citiți în continuare ...Stirea din 13 ianuarie!!!

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
13 ianuarie 2023
Să te crucești!!!

Liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege al învățământului preuniversitar – surse

Liceele pedagogice nu vor mai avea specializarea de educator-învățător, ci doar pe cea de educator-puericultor, potrivit proiectului Legii învățământului preuniversitar obținut pe surse de Edupedu.ro. Acest lucru înseamnă că liceenii formați în liceele pedagogice vor putea preda doar copiilor din creșe și grădinițe. Până acum, liceele pedagogice aveau și specializarea de educator-învățător.
Amintim că proiectele de legi ale educației în varianta ministrului Ligia Deca, obținute pe surse de EduPedu.ro, nu au fost încă făcute publice, dar sunt finalizate de Ministerul Educației (ME), după ce au fost verificate amendamentele primite în perioada de dezbatere publică, de la lansarea variantelor Cîmpeanu, în iulie 2022.
Urmează ca experții din partidele din coaliția de guvernământ să lucreze cu ME la noile legi până la 1 februarie 2023. Apoi, proiectele ar urma să treacă prin Guvern până la 15 februarie, iar Parlamentul să aprobe legile Educației Deca până pe 15 martie. Toate noutățile pe care le aduc acestea pot fi citite aici.
La articolul 52, alin. (2) stabilește că liceele pedagogice vor avea specializările de educator-puericultor și instructor de educație extrașcolară: „(2) Unităţile de învăţământ în care se organizează învăţământ pedagogic preuniversitar sunt unităţi de învăţământ liceal, care au capacitatea de a organiza procesul de predare-învăţare-evaluare şi practica pedagogică, pentru specializările din cadrul filierei vocaţionale: educator-puericultor, instructor de educaţie extraşcolară”.
La alin. 3 de la articolul de mai sus apare că „prin absolvirea cu diplomă a specializării educator-puericultor din cadrul filierei vocaţionale, profil pedagogic, se consideră îndeplinite condiţiile de formare psihopedagogică şi de calificare necesare ocupării funcţiei didactice de educator-puericultor, educator educaţie timpurie, educatoare/educator”.
De menționat este că, potrivit proiectului de lege Deca, elevii care la data adoptării proiectului de lege erau înscriși în licee pedagogice și aveau specializarea de învățători vor putea fi încadrați pe postul de învățător/învățătoare în învățământul primar.
Art. 244 alin. (25) din proiectul Deca: „Elevii care la data adoptării prezentei legi erau înscrişi în cadrul liceelor pedagogice, specializarea învăţător/învăţătoare precum şi absolvenţii acestei specializări prin excepţie de la prevederile art. 171, alin. (1), litera e) pot fi încadraţi pe postul de învăţător/învăţătoare în învăţământul primar”.
La capitolul formarea inițială a personalului didactic de predare apare că în liceele pedagogice pot fi formați atât educatori-puericultori pentru creșe, cât și educatori pentru grădinițe. Tot aici este menționat învățământul primar pentru educator/educatoare, dar probabil este o greșeală.
„Prin excepţie de la prevederile alin. (6), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator se realizează prin unităţi de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic, iar a maiştrilor-instructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I”, conform art. 165. alin. (10).
Condițiile de ocupare pentru funcțiile didactice
Absolvenții liceului pedagogic, cu specializarea învățător, vor putea fi angajați în școli. Pentru funcțiile de educator-puericultor, educator/educatoare și învățător/învățătoare trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții, potrivit art. 171 alin. (1) din proiectul de lege consultat de EduPedu.ro:
„a) pentru ocuparea funcţiilor didactice de educator-puericultor, educator/educatoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea corespunzătoare fiecărei funcţii didactice;” – vezi mai jos, în articol, ce excepții au fost introduse până în 2025;
„d) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ preşcolar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „educatoare” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
„e) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ primar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „învăţător” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
j) pentru ocuparea funcţiilor didactice de învăţător/învăţătoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea învăţător sau învăţătoare.”
La creșă vor putea fi angajați pe funcția de educator-puericultor și absolvenţi ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente, cu specializarea educatoare sau învăţătoare, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educaţie timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei cu terţi, precum și absolvenţi cu diplomă de licenţă, specializarea pedagogia învăţământului preşcolar şi primar, având aceeași condiție.
În proiectul fostului ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, învățătorii puteau fi formați în liceele pedagogice, conform art. 130 alin. (4): „Prin excepţie de la prevederile alin. (2), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator şi învăţătoare/învăţător se realizează prin liceele pedagogice, iar a maiştrilorinstructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar.”...

Infracţiuni de distrugere prin incendiere şi tentativă de omor

La procesul simulat studențesc în cauză penală

Infracţiuni de distrugere prin incendiere şi tentativă de omor

Secţiunea Aplicaţii practice-demonstrative, simulări şi Expo_BACStud 2016, coordonată de prof. univ. dr. Elena-Ana Iancu, decanul Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative din cadrul Universităţii Agora din municipiul Oradea a început cu un proces simulat studenţesc în cauză civilă (coordonatori: judecător, lect. univ. dr. Loredana Doseanu; judecător, lect. univ. dr. Ioana-Luminiţa Dudaş; avocat, lect. univ. dr. Radu-Gheorghe Florian), a continuat cu expoziţii, standuri de prezentare, activităţi de informare, exerciţii practice şi exemplificări moduri de acţiune specifice instituţiilor invitate, iar în încheiere participanţii au fost invitaţi la un proces simulat studenţesc în cauză penală, coordonat de procuror, lect. univ. dr. Liviu Lascu.

Prezentarea procesului penal simulat de anul acesta, s-a dorit a fi o consolidare a unei practici educative ce s-a dovedit a fi una de succes încă de la precedenta reprezentaţie din luna mai 2015, o provocare pentru această promoţie de studenţi şi pentru îndrumătorul lor, deopotrivă. Un prim aspect care a urmărit ridicarea ştachetei faţă de nivelul precedent a fost acela de a alege o speţă semnificativ mai complexă faţă de cea de anul trecut, implicând dezbateri pe marginea unor infracţiuni de distrugere prin incendiere şi tentativă de omor care, în mod inerent, au creat premisele unor dezbateri foarte aprinse.
Procurorul, pe de o parte, reprezentat într-o manieră de înaltă ţinută de studenta Daiana Poleac şi avocaţii inculpaţilor sau ai  părţilor, pe de altă parte, au creat un climat de dezbateri în contradictoriu foarte apropiat de unul întâlnit în sălile de judecată, cu argumente de fapt şi de drept proprii, singura intervenţie de ordin scenografic fiind o prezentare a stării de fapt reţinute în rechizitoriu şi a unor mijloace de probă administrate în mod valid în faza de urmărire penală.
Toate declaraţiile inculpaţilor, ale părţilor şi intervenţiile avocaţilor s-au făcut, aşadar, la iniţiativa studenţilor şi în forma lor de exprimare, cu corecturile de rigoare operate pe timpul repetiţiilor, în situaţiile în care acestea s-au dovedit a fi nespecifice unor discuţii în cadru procesual sau dacă au parazitat în mod inutil dezbaterile. Pentru desfăşurarea tuturor activităţilor din cursul judecăţii, în succesiunea lor firească şi cu respectarea procedurilor şi a principiilor procesuale specifice, studenta Szabo Katalin, în rolul de judecător, a depus diligenţele unui adevărat profesionist, urmărind cu precizia unui metronom toate detaliile şi conducând magistral şedinţa. Studentele Contraş Alexandra şi Stănescu Ioana, în rolul avocaţilor inculpaţilor, au avut o prestaţie extrem de importantă de la începutul şi până la finalul procesului, pe pledoariile acestora sprijinindu-se, de fapt, întreaga dezbatere în regim contradictoriu, menţinând ridicată cota de interes pentru auditoriu. O referinţă aparte se impune a fi făcută pentru prestaţia celor doi studenţi care au jucat rolul inculpaţilor şi care, deşi în viaţa de zi cu zi sunt nişte studenţi silitori, interesaţi şi cu un comportament exemplar, au interpretat rolurile lor într-o manieră atât de autentică şi de originală încât privitorii au putut fi tentaţi să creadă că sunt nişte studenţi la actorie, nicidecum la drept. Practic, intervenţiile lor făcute cu mult talent, au constituit sarea şi piperul acestei reprezentaţii şi au stârnit uneori râsete, de-a dreptul, într-o sală în care domina o atmosferă sobră şi tensionată.
Chiar dacă au avut roluri mai puţin vizibile în cursul procesului şi chiar dacă intervenţiile lor nu au fost de durată, toţi ceilalţi studenţi participanţi au avut evoluţii excelente şi o contribuţie însemnată la reuşita activităţii. Le mulţumesc din toată inima studenţilor participanţi şi publicului spectator şi sunt îndreptăţit să cred că acest proces simulat va avea un loc aparte în panoplia de evenimente plăcute la care au participat în timpul facultăţii şi de care îşi vor aduce aminte peste ani. Le doresc tuturora mult succes pentru ca în viitorul apropiat să devină magistraţi şi avocaţi adevăraţi, în procese reale. Nu în cele din urmă, manifestarea reprezintă o mănuşă aruncată viitoarelor promoţii ale Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative.
Au participat
1. Judecător: Szabo Katalin
2. Grefier: Tonca Andreea
3. Procuror: Poleac Daiana
4. Avocatinculpat (1): Stănescu Ioana
5. Avocatinculpat (2): Contraș Alexandra
6. Avocat parte civilă (1): Bungău Ana Maria
7. Avocat parte civilă (2): Ivan Andreea
8. Avocat parte civilă (3): Barmoş Loredana
9. Inculpat (1): Oprean Dan
10. Inculpat (2): Hava Mircea
11. Parte cililă (1): Torj Ioan
12. Parte civilă (2): Burta George
13. Parte civilă (3): Mada Camelia Daniela
14. Martor (1): Ghitea Florina
15. Martor (2): Băican Andrada
16. Martor (3): Abrudan Romina
 Lect. univ. dr. Liviu Lascu
Pentru mai multe poze (77 de poze), accesați Galeria foto: Infracţiuni de distrugere prin incendiere şi tentativă de omor. 

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

vineri, 27 ianuarie 2023