Menu

Arhiva

Din:

Pana in:


Universitatea Agora oferă patru tipuri de burse

Despre înscriere și burse

Universitatea Agora oferă patru tipuri de burse

Dacă prima sesiune de înscrieri la Universitatea Agora din Oradea a început în 3 aprilie 2017 și ține până în 27 iulie, așa după cum ne-a precizat dl rector Ioan Dzițac, acum vă facem cunoscute cele patru tipuri de burse pe care le acordă conducerea Universității Agora.

Cu toate că Universitatea Agora este o instituţie particulară de învăţământ superior, ea vine în sprijinul studenţilor săi prezentând în cadrul ofertei educaţionale locuri fără taxă în cadrul fiecărei specializări - burse Agora.
1. Bursa Agora
Bursa Agora acoperă integral taxa anuală de studiu (500 EUR/an). Astfel, la fiecare din cele patru specializări acreditate, care funcţionează la Universitatea Agora, sunt acordate burse Agora în funcție de o serie de criterii de performanță, stabilite de către  Consiliul de administrație.
Bursa de studiu „Agora" nu se mai acordă pentru următorul semestru, în următoarele condiții: nepromovarea unui examen în sesiunea gratuită de examene; media generală pentru fiecare semestru sub 7 (şapte).
2. Bursa socială
Pe lângă bursele Agora, universitatea mai oferă studenţilor care provin din familii cu venituri modeste, dar cu rezultate bune, burse sociale la începutul fiecărui an universitar.
Bursele sociale sunt repartizate în urma analizării dosarelor de bursă socială de către Senatul Universităţii Agora şi a situaţiei şcolare a solicitanţilor (aceştia trebuie să aibă media generală minimum şapte, cel mult două restanţe şi nici o re-examinare). Dosarele depuse trebuie să cuprindă toate actele care „pledează" în favoarea solicitantului şi care să ateste situația materială precară a acestuia. Dosarele pentru anul universitar următor se depun până la 1 octombrie.
3. Bursa de merit
Pentru a încuraja spiritul de competitivitate, Senatul Universităţii Agora a hotărât acordarea unor burse de merit pentru studenţii cei mai merituoşi, care acoperă integral taxele de şcolarizare.
După o atentă analiză a situaţiei școlare a studenţilor care au obţinut minimum media 9 (nouă) la sfârşitul anului universitar, Senatul Universităţii Agora acordă burse de merit acelora dintre studenţi care au obţinut cea mai mare medie și care s-au distins prin activitatea profesională și extrașcolară.
4. Burse de la sponsori
De exemplu, SC Coniz Romarg SRL Piteşti, director general: ing. Gheorghe Griguţă, a oferit: o bursă de studii pe 3 ani (2012-2015) la specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune (valoarea bursei acoperă taxele de şcolarizare =500 EUR/an).
Orice altă sponsorizare este binevenită!
Detalii despre înscrierile la Admiterea 2017-2018:
http://univagora.ro/ro/studenti/admiterea/
Așadar, butonați și vă informați.
Cei deștepți și isteți câștigă și în luna lui Cuptor!
(Ov. Dan)

Trimite email

duminic, 24 septembrie 2017