Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Un proiect Erasmus pentru formarea profesională a viitorilor tehnicieni în turism

Joi, la Colegiul Tehnic ,,Traian Vuia” din Oradea a fost lansat

Un proiect Erasmus pentru formarea profesională a viitorilor tehnicieni în turism

Joi, 28 septembrie 2017, la Colegiul Tehnic ,,Traian Vuia” din Oradea, în prezența reprezentanților din partea Inspectoratului Școlar Județean Bihor (insp. Florian Mieluţ), Universității din Oradea (lect. univ. dr. Remus Roşca şi şef serviciu bibliotecă Florica Ujoc) şi ai ANAF Bihor (doamna Magdalena Berce), a avut loc lansarea proiectului cu finanțare europeană Erasmus+ „Cooperare interinstituțională europeană pentru formarea profesională a viitorilor tehnicieni în turism” (EICTFTT).

Proiectul, a cărui valoare totală este de 33.360 de euro, va fi implementat pe o perioadă de 12 luni, între 1.09.2017-31.08.2018 şi se adresează unui număr de 16 stagiari VET de clasa a XI-a, elevi la profilul servicii, calificarea Tehnician în turism, care studiază în clasa a XI-a modulul M6 Operaţiuni tehnice ale agenţiilor de turism. Ideea acestui proiect s-a sprijinit pe dorința instituției de învățământ de a-şi adapta oferta educațională la necesitățile pieței forței de muncă, în contextul accentuării învățării centrate pe elev. Proiectul presupune efectuarea unui stagiu de pregătire practică într-un mediu de lucru european orientându-se înspre dezvoltarea competențelor profesionale, sociale, de comunicare, îmbunătățirea competențelor lingvistice şi culturale, cooperare în relațiile de muncă şi incluziune socială a elevilor. Parteneriatul este format din Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Oradea - beneficiar, agențiile de turism Barvitur şi Viagens Abreu  din Barcelos - organizații de primire, precum şi Amigos de Mobilidade din Barcelos, Portugalia organizație intermediară. Partenerii de mobilitate au fost selectați astfel încât să se plieze pe nevoile de formare ale acestora, iar localizarea acestora să permită studierea unei piețe turistice bine dezvoltate. Elevii care vor face practica aici își vor însuși cunoștințe în domeniul turismului, vor oferi sfaturi turiștilor, depinzând de veniturile, prețurile și dorințele lor, vor colabora cu personalul pregătit foarte bine din punct de vedere profesional pentru a identifica unitățile concurente de pe piața turistică și pentru a promova agenția prin pliante, prin social media sau alte canale. De asemenea, stagiarii vor învăța să completeze documente specifice utilizate în agenția de turism. În urma plasamentului de formare profesională parcurs, elevii vor primi certificate de participare la stagiu eliberate de către instituțiile partenere implicate în proiect. Rezultatele învățării dobândite în urma parcurgerii stagiului de pregătire practică vor fi recunoscute în țară prin intermediul sistemului ECVET - The European Credit system for Vocational Education and Training - sistem care permite transferul și acumularea rezultatelor învățării dobândite în diferite contexte de învățare. Rezultatele tangibile ale proiectului se vor concretiza, printre altele, în: elaborarea unui caiet de pregătire practică, înfiinţarea a două firme de exerciţiu având ca model agenţiile partenere şi realizarea unui CD ce va cuprinde materialele de lucru utilizate pe perioada derulării stagiului de pregătire practică şi fotografii care să surprindă activitățile practice desfăşurate de elevi. Rezultate intangibile aşteptate: competenţe profesionale la nivel înalt în domeniul operațiunilor tehnice derulate în agenția de turism; îmbunătățirea competențelor cheie: lingvistice, digitale, interpersonale, cooperare în relaţiile de muncă, culturale şi sociale; creșterea încrederii în sine, formarea unei imagini cât mai clare asupra calificării şi a oportunităților de angajare; dobândirea certificatului Europass Mobility, precum și a altor certificate de participare la stagiu menite să le  faciliteze participanților fluxul și să le crească șansele de angajare pe viitor; utilizarea ECVET care permite transferul și acumularea rezultatelor învățării dobândite în diferite contexte; colaborarea în viitor cu alți agenți economici parteneri.
Prof. Anamaria Liana Axinte
Pentru mai multe poze, accesați Galeria foto: Un proiect Erasmus pentru formarea profesională a viitorilor tehnicieni în turism.

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

marţi, 22 octombrie 2019