Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

,,Măria sa, Dascălul” – ediție jubiliară

De Ziua Mondială a Educației

,,Măria sa, Dascălul” – ediție jubiliară

Programul omagial ,,Măria sa, Dascălul", manifestarea de tradiție și spirit a Casei Corpului Didactic a Județului Bihor, dedicată Zilei Internațională a Educației, 5 octombrie, s-a desfășurat în acest an sub auspicii jubiliare.

Potrivit viziunii asumate, Casa Corpului Didactic promovează misiunea cadrului didactic în comunitate, susținând excelența în educație, creativitatea, deschiderea de noi orizonturi în activitatea profesională și cariera didactică. De aceea, în semn de respect față de cei ce s-au dedicat acestei onorabile profesii, evenimentul a fost organizat într-un cadru festiv, în atmosfera caldă și primitoare a sălii de conferințe Varadinum, a Hotelului DoubleTree Hilton din Oradea.
Manifestarea cultural-educativă a fost onorată de reprezentanții autorităților locale și județene, pentru care învățământul constituie o prioritate: d-nul prof. univ. Ioan Mang, vicepreședintele Consiliului Județean Bihor, dl. prof. Alin Novac Iuhas, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Bihor, d-na Carmen Dinescu, consilier superior - Direcția de Sănătate Publică Bihor, d-na Dochiana Bejan, consilier personal în cadrul Cabinetului d-lui ministru al Sănătății, Florian Bodog, d-na comisar-șef Ioana Indrieș - Inspectoratul de Poliție Județean Bihor, d-na director Delia Mercea - Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bihor, prof. Dan Peter, director al Palatului Copiilor și Elevilor Oradea, distinse cadre didactice din învățământul universitar orădean: d-na prof. univ. dr. Florica Orțan, director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, d-nele prof. univ. dr. Elena Bonchiș, Florica Ștefănescu, Erica Mang, Cristina Matiuța, Cristina Florescu, Maria Elena Gherdan,  d-nii prof. univ. dr. Vasile Marcu și Ioan Chelemen, precum și directori și directori adjuncți ai instituțiilor de învățământ din Oradea și județul Bihor.
În deschidere, d-na prof. Carmen Bodiu, director al Casei Corpului Didactic a Județului Bihor, a subliniat semnificația acestui eveniment pentru comunitatea noastră, relevând ideea de continuitate a vocației didactice pe traiectul educațional bihorean. De aceea, sub semnul ,,dascălilor de ieri și de azi" a evocat aspecte definitorii ale unor portrete antologice: ,,Dăscălița" (O. Goga), ,,Domnul Trandafir" (Mihail Sadoveanu), Aron Pumnul (Mihai Eminescu), păstrate în memoria colectivă datorită consemnării lor în pagini literare de o mare sensibilitate. O volută rememorativă a readus pe agenda zilei cele 20 de personalități omagiate, în edițiile precedente prin conferirea câte unei plachete omagiale. Interludiile muzicale oferite de eleva Astrid Muthu de la Palatul Copiilor și Elevilor Oradea au încântat auditoriul cu măiestria vocală și candoarea vârstei, dovedind că talentul nativ, modelat cu măiestrie de un profesor pasionat, prof. Dana Oprescu de la Palatul Copiilor și Elevilor Oradea, poate atinge performanțe deosebite.
Numele celor șase cadre didactice premiate în anul 2017 sunt reprezentative pentru învățământul bihorean: d-na prof. Nicoleta Negrean, d-na prof. Maria Letea, d-na prof. univ. dr. Marcu Agneta, d-nul prof. Dănuț Cornel Peter, d-nul prof. Mircea Matiuța și d-nul prof. Ioan Romocea. Secvențele solemne care au precedat acordarea noilor plachete omagiale au fost pregătite și prezentate de profesorii metodiști ai CCD Bihor, evidențiind cele mai importante momente ale unei activități de excepție, care-i recomandă drept personalități marcante ale învățământului actual. Astfel, d-na director Carmen Bodiu a adus un vibrant omagiu post-mortem celei care a fost Nicoleta Negrean, director adjunct la Școala Gimnazială Nr. 11, Oradea, a cărei flacără s-a stins mult prea curând, lăsând un gol imens în inimele tuturor celor care au cunoscut-o. D-na prof. dr. Elisabeta Ile a elogiat tenacitatea cu care Maria Letea a reușit, în anii directoratului la Școala Gimnazială ,,Lucreția Suciu" din Oradea, să redea acestei instituții prestigiul conferit de numele patroanei sale spirituale, una dintre primele poete ale Transilvaniei. La rândul său, d-na prof. dr. Maria Hulber a evidențiat excelența în activitatea artistică, didactică și științifică a d-nei Marcu Agneta, reputat cadru didactic universitar, membru fondator al Cvartetului Varadinum și președinte al Clubului Kiwanis Art Oradea. D-na prof. metodist Florina Szabo a subliniat îndelungata activitate managerială a d-lui Mircea Matiuța, al cărui nume va rămâne mereu legat afectiv de Colegiul Național ,,Avram Iancu" din Ștei. Personalitatea d-lui Cornel Dănuț Peter, fost director al Palatului Copiilor și Elevilor din Oradea, inspector de specialitate și profesor de fizică-chimie, a fost apreciată de d-na prof. metodist Denisa Luca, în timp ce d-na prof. metodist Demeter Emőke a prezentat momentele de vârf ale activității d-lui Ioan Romocea, fost inspector de specialitate și profesor de matematică.
De asemenea, diplome de onoare au fost acordate cadrelor didactice care au susținut, prin experiența lor în domeniul de specialitate, programele de formare continuă ale CCD Bihor: prof. Alin Novac-Iuhas, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Bihor, prof. univ. dr. Florica Ștefănescu de la Facultatea de Științe Socio-Umane, prof. univ. dr. Florica Orțan, directorul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, lector univ. dr. Cristina Florescu de la Facultatea de Științe Socio-Umane, lector univ. dr. Maria Elena Gherdan de la Facultatea de Litere,  asistent univ. Alina Brihan de la Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării, Universitatea din Oradea, biolog Carmen Dinescu, consilier superior, Direcția de Sănătate Publică Bihor, subcomisar de poliție Delia Merce-Sabău de la Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bihor, doamna comisar-șef de poliție Ioana Indrieș din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Bihor și prof. Maria Nan de la Grădinița Nr. 52 Oradea.
Prezența unui public numeros la programul omagial ,,Măria Sa, Dascălul", reprezentativ pentru toate segmentele învățământului bihorean, a demonstrat dorința de socializare și de integrare a cadrelor didactice într-o mare și distinsă familie spirituală. Sentimentul apartenenței la o comunitate unită prin împărtășirea acelorași valori, se naște și dincolo de catedre, într-o zi cu reverberații speciale, prin împărtășirea și asumarea de noi responsabilități și idealuri, căci societatea de mâine nu poate fi mai bună decât este educația azi. (C.D.)
Pentru mai multe poze, accesați Galeria foto: ,,Măria sa, Dascălul” – ediție jubiliară.

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

duminică, 5 aprilie 2020