Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Standardele de referință și indicatorii de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământ

Guvernul a aprobat, marți,

Standardele de referință și indicatorii de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământ

Guvernul a adoptat, în ședința de marți, 25 noiembrie 2008, o Hotărâre de Guvern care aprobă standardele de referință și indicatorii de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar de stat și particular.

 Standardele de referință (de calitate) reprezintă, conform legii, descrierea cerințelor care definesc un nivel optimal de realizare a unei activități de către o organizație furnizoare de educație, pe baza bunelor practici existente la nivel național, european sau mondial.
Ele se se adresează în mod direct, cadrelor didactice, comisiilor de evaluare și de asigurare a calității, directorilor și consiliilor de administrație, precum și beneficiarilor serviciilor educaționale, care pot lua la cunoștință de nivelul calității educației oferite de furnizorii de educație în raport cu indicatorii de performanță.
Având în vedere OUG nr. 75/2005, în procesul de evaluare a calității vor fi folosite atât standardele de acreditare și evaluare, aprobate prin HG nr. 21/2007, cât și standardele de referință aprobate prin prezentul act normativ. Astfel, în vederea respectării descriptorilor de calitate (cerințelor specifice), instituțiile de învățământ vor fi obligate să comunice sistematic cu părinții și cu ceilalți beneficiari de învățământ din comunitate, să implementeze programe și să ia măsuri de diminuare a violenței în școală.
De asemenea, trebuie să demonstreze, la un interval de trei ani, că au înregistrat progrese în ceea ce privește amenajarea, dotarea și întreținerea spațiilor școlare, administrative și auxiliare, precum și în ceea ce privește utilizarea spațiilor adiacente sau ale bibliotecii școlare. Echipamentele, materialele, mijloacele de învățământ și auxiliarele curriculare vor fi adaptate la nevoile speciale identificate.
Personalul școlii va trebui să demonstreze abilități în ceea ce privește modul de organizare internă, de luare a deciziilor și de comunicare. Totodată, personalul școlii, elevii și, după caz, părinții, trebuie să se implice în mod sistematic în campaniile de prevenire a comportamentelor dăunătoare sănătății. Furnizorul de educație va asigura accesul permanent al elevilor la servicii medicale prin cabinet propriu sau pe baza unor acorduri de asistență cu unități sanitare.
Totodată, fiecare cadru didactic va descrie, pentru fiecare grupă/clasă și elev/student, punctele tari și cele slabe privind realizarea obiectivelor curriculare. În acest sens, vor fi folosite cu precădere stimulente pozitive (laudă, încurajare), iar rezultatele școlare vor fi înregistrate și comunicate, după caz, părinților.
Pe termen mediu, efectele directe ale introducerii acestor standarde de referință vor fi informarea beneficiarilor direcți și indirecți ai serviciilor educaționale în privința calității serviciilor oferite, optimizarea deciziei beneficiarilor în raport cu ofertele educaționale ale diferiților furnizori de servicii educaționale, precum și optimizarea ofertei furnizorilor de educație pe baza rezultatelor evaluării externe. În mod indirect, aplicarea acestor standarde se va răsfrânge pozitiv și asupra dezvoltării rețelei școlare prin adecvarea ofertei educaționale la cererea individuală, comunitară și a pieței muncii. (Biroul de presă)

Trimite email

sâmbătă, 28 martie 2020