Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Proiect de amenajare a unui arheoparc în incinta Palatului Princiar al Cetății Oradea

Consiliul Local al Municipiului Oradea a aprobat

Proiect de amenajare a unui arheoparc în incinta Palatului Princiar al Cetății Oradea

Consiliul Local al Municipiului Oradea a aprobat proiectul „Amenajarea unui Arheoparc în incinta Palatului Princiar al Cetății Oradea, etapa de amenajare provizorie", propus de Primăria Municipiului Oradea, prin Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională.

În contextul descoperirilor arheologice din subsolurile corpurilor A şi B din perioada 2012 - 2015, în anul 2015 au continuat cercetările arheologice în curtea Palatului Princiar pentru punerea în valoare a vechii catedrale gotice, ce se dezvoltă pe aliniamentul ce uneşte subsolurile corpurilor sus-amintite şi zona Corpului D, ocupând o parte însemnată a curţii.
Proiectul elaborat de SC Pro Arh SRL propune amenajări definitive în curtea Palatului Princiar, pentru organizarea de activități educative, demonstrative, de odihnă, loisir, spectacole artistice, spectacole de lumini laser și sunet (cu tematica istoriei cetății) proiectate pe fațadele clădirilor și amenajări provizorii pentru punerea în valoare a vestigiilor arheologice, astfel încât în zona catedralei gotice să poată fi reluate oricând cercetările arheologice, fără desfacerea unor pavaje.
Amenajarea curții, cu suprafața de 4.917 mp, va pune în evidență elementele constructive ale catedralei gotice și ale corpurilor adiacente, reconstituite conform rezultatului cercetărilor arheologice. Zidurile vor fi marcate la sol cu piatră fasonată. Suprafața din interiorul și din jurul catedralei episcopale care urmează a se cerceta în continuare va fi finisată cu pietriș compactat. De asemenea, se vor pune în valoare mormintele regale. Spațiul perimetral considerat că nu va mai fi cercetat arheologic se va placa cu piatră cubică. În jurul copacilor se vor crea mici spații verzi cu arbori și arbuști. Spațiul va fi dotat cu mobilier urban adecvat monumentului (panouri de informare, bănci, fântâni de băut apă, coșuri de gunoi). Corpurile de clădire vor fi protejate prin realizarea unei hidroizolații și a unui dren racordat la rețeaua de canalizare pluvială de incintă. Se vor monta și alimenta la rețeaua de apă din incinta cetății două fântâni de băut apă și un hidrant de incendiu.
În cadrul evenimentelor culturale se va putea amenaja o scenă mobilă, iar spațiul din interiorul catedralei episcopale marcat la sol va putea fi mobilat cu bănci mobile. Lângă locul de scenă va fi amplasată o firidă electrică și se va extinde iluminatul decorativ.
Valoarea lucrărilor, a organizării de șantier, a  utilajelor și dotărilor este de 2.020.050 lei fără TVA. În momentul de față este în curs de obținere autorizația de construire, iar lucrările vor demara în cursul lunii martie 2018 și vor fi executate de SC Constructorul Sălard SRL. (B.P) 

Trimite email

joi, 21 februarie 2019