Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
19 martie 2023

Simulare Evaluarea Națională 2023, proba scrisă la Limba română. Elevii de clasa a VIII-a susțin luni repetiția pentru examenul din iunie – procedură și modele de subiecte
...................................
Luni, 20 martie, încep simulările pentru Evaluarea Națională la clasa a VIII-a, cu proba la Limba și literatura română. Accesul în sălile de examen se face între 8.00 și 8.30, conform procedurii transmise de Ministerul Educației în țară zilele trecute, iar elevii trebuie să aibă cu ei un document de identitate: certificat de naștere ori carte de identitate, potrivit informațiilor transmise în școli.
Calendarul complet și modele de subiecte, mai jos în articol.
Joi, 16 martie, Ministerul Educației a publicat, pe edu.ro, ghidul simulării pentru examenele naționale. Potrivit acestuia, repartizarea elevilor se realizează astfel încât aceștia să fie așezați câte unul în bancă în ordine alfabetică pe fiecare clasă, astfel încât colectivele să nu fie amestecate. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de două ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.

Rezultatele obținute la simulările naționale nu sunt afișate și nu sunt făcute publice, conform documentului. În procedură se arată că „rezultatele obținute de elevi la simulările naționale sunt comunicate acestora și analizate la nivelul fiecărei clase, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării măsurilor adecvate pentru îmbunătățirea performanțelor școlare ale elevilor”. Rezultatele obținute la simulare nu se contestă și nu se trec în catalog. Totuși, în situațiile excepționale în care se dorește consemnarea notelor în catalog, acest lucru se poate face în baza unei cereri scrise depuse de cei interesați, scrie pe edu.ro.

”Timpul de lucru pentru completarea casetei de identificare este de 15 minute; timpul efectiv de lucru pentru fiecare probă scrisă este de 120 de minute și începe după completarea casetei de identificare”, conform informării de la Minister din 8 februarie.

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
19 martie

România, țara cu cei mai puțini copii de peste 4 ani care merg la grădiniță, din Uniunea Europeană – raport / Peste 17% nu sunt înscriși în învățământ / Din toamnă, grupa mijlocie devine obligatorie
..........................................

România are cea mai scăzută rată de participare în învățământul preșcolar din UE pentru copiii între 4 ani și vârsta oficială de înscriere în învățământul obligatoriu, potrivit raportului privind starea învățământului pe anul 2021-2022, publicat de Ministerul Educației recent. Practic, peste 17% dintre copiii de peste 4 ani nu sunt înscriși în grădiniță.
În prezent, doar grupa mare de la grădiniță este obligatorie, urmând ca cea mijlocie să devină obligatorie până cel mai târziu în 2023, iar grupa mică până în anul 2030, potrivit legii Educației nr. 1/2011.
Datele care plasează România alături de Bulgaria, ultimele în clasamentul țărilor cu cea mai scăzută rată de participare în învățământul preșcolar – 82,4% – sunt preluate de la Eurostat în raportul Ministerului Educației...

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
5 martie 2023

30 de burse de câte 5.000 de lei pe an școlar, acordate elevilor de clasa a VIII-a din mediul rural pentru a merge la liceu. Printre criterii: nota la Evaluarea Națională 2023, performanța școlară și veniturile familiei
.......................................................
30 de elevi de clasa a VIII-a care provin din mediu rural pot fi susținuți prin burse de câte 5.000 de lei în fiecare an de liceu, în funcție de nota de la Evaluarea Națională 2023 și câteva condiții precum notele din gimnaziu, participarea la concursuri și veniturile părinților, potrivit unui comunicat al Fundației Rădăcini Group, primit de EduPedu.ro.
Pentru a fi eligibil, o condiție este ca aplicantul să fie elev în clasa a VIII-a în anul școlar 2022-2023 la o școală gimnazială din mediul rural, în județele din programul fundației organizatoare: Argeș, Buzău, Brăila, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman, Tulcea, Vaslui și Vrancea.
Bursele ,,pot acoperi cheltuieli privind cazarea elevilor, cheltuielile de deplasare, cheltuielile de întreținere: hrană, îmbrăcăminte, rechizite sau parte din taxa școlară în cazul unui liceu privat, pentru toți cei patru ani de liceu. Nu sunt necesare documente justificative pentru modul cum au fost cheltuite sumele de bani primite ca bursă”, scrie în comunicatul de presă primit de EduPedu.

Spre o pedagogie a noilor educații

Simpozionul Interjudețean, ed. a XII-a

Spre o pedagogie a noilor educații

În consens cu propria misiune asumată, Casa Corpului Didactic a Județului Bihor continuă tradiția cercetării temeinice inițiate la nivelul învățământului preuniversitar prin organizarea celei de-a XII-a ediții a Simpozionului Interjudețean înscris în programul anual al instituției.

Problematica de anul acesta s-a orientat spre o temă de actualitate, care suscită numeroase dezbateri în literatura de specialitate: Pedagogia grupului și învățarea prin cooperare. Invitații de onoare ai evenimentului au fost doamna lector univ. dr. Andra Maria Perțe, de la Facultatea de Științe Socio-Umane, Departamentul de Științe ale Educației, din cadrul Universității din Oradea, și doamna conf. univ. dr. Andrea Bordaș, de la Universitatea Creștină Partium din Oradea. Învățarea prin cooperare corespunde exigențelor noilor educații printr-o varietate de abordări ce presupun aplicarea unei metodologii de instruire interactivă.
Selecția tematicii a fost motivată de noile orientări din didactica modernă, ce valorizează tehnicile de comunicare interpersonală, cu scopul formării de competențe și comportamente sociale prin interacțiuni intelectuale, al dezvoltării gândirii critice și creatoare, și al obținerii unui progresul cognitiv realizat de elevi prin descoperirea pedagogică a celuilalt. Adaptarea la exigențele noilor educații presupune asimilarea, de către cadrele didactice, a unor strategii de instrucție ce valorifică disponibilitățile elevilor de a conlucra într-un climat propice muncii în echipă și nevoia de a depăși individualizarea extremă, care nu este benefică atunci când intră într-un ritm liniar și monoton al învățării.
La evenimentul din 27 martie 2018 și-au anunțat participarea 71 de autori și coautori de articole științifice elaborate pe marginea problematicii propuse, reprezentând cadre didactice de la toate nivelurile de învățământ din județele Bihor și Cluj, profesori documentariști și personal didactic auxiliar. Titlurile înscrise pe agenda simpozionului au asigurat o distribuție uniformă a tuturor aspectelor vizate, precum situațiile educative de învățare prin cooperare, stadiile învățării în pedagogia grupului, metode și tehnici de instruire activă și interactivă în pedagogia grupului, proiectarea activităților specifice învățării prin cooperare, strategii ale învățării prin cooperare, monitorizarea și evaluarea activităților de grup, instrumente digitale în sprijinul învățării prin cooperare, exemple de bune practici etc.
|Într-o consistentă intervenție, doamna lector univ. dr. Andra Maria Perțe a sistematizat cadrul conceptual în care se înscrie învățarea prin cooperare, configurând aria semantică a noțiunii, istoricul și evoluția sa de-a lungul timpului. Definirea conceptului a explorat cele mai moderne orientări în didactica actuală, propunând o abordare comparativă a celor două forme de învățare: cea modernă, a învățării prin cooperare, și cea tradițională, a învățării prin competiție. Următoarele puncte ale prezentării s-au axat pe diferitele tipuri de învățare prin cooperare, respectiv tipul formal și tipul informal, pe structura și configurația grupurilor bazate pe cooperare, pe elementele, metodele și tehnicile acestei forme speciale de învățare. Un punct important s-a axat pe viziunea comparativă asupra avantajelor și dezavantajelor pe care le implică pedagogia grupului, precum și modul de soluționare a celor din urmă. La rândul său, doamna conf. univ. dr. Andrea Bordaș a abordat un aspect inedit al problematicii propuse, cel al cooperării profesorilor, garanție a performanței la nivelul întregului sistem educațional.
Elevii de la Liceul de Arte au demonstrat un aspect inedit, și anume că deosebit de fructuoasă se dovedește a fi cooperarea dintre un profesor dedicat și discipolii săi talentați, dornici să cucerească tainele virtuozității artistice și ale tehnicii interpretative. Buzle Cosmin, din clasa de canto a doamnei profesor Bonțu Aurica, a interpretat aria lui Masetto din opera Don Giovanni de Wolfgand Amadeus Mozart, O capito! Elevii Cozak David și Marian Ioan din clasa de vioară a doamnei profesor Lupșe Anita Laura, acompaniați la pian de doamna profesor  - corepetitor Benczedi Monika, au încântat auditoriul cu Concertul pentru două viori de Antonio Vivaldi.
A doua parte a simpozionului a fost dedicată prezentării lucrărilor metodico-științifice elaborate de către cadrele didactice.
Domnul psiholog școlar Crețu Alin, de la Centrul Școlar de Educație Incluzivă ,,Orizont" din Oradea și doamna Crețu Crina, de la Centrul Județean de Resurse și Asistență Socială Bihor, au susținut lucrarea cu titlul Adecvarea managementului de grup la activitățile de învățare prin cooperare. Într-o formă interactivă și dinamică, vorbitorii au subliniat obstacolele survenite în predarea modernă, respectiv refuzul unor elevi de a coopera ori incapacitatea lor de a comunica în grup, din cauza prezenței anumitor cerințe educative speciale. În cazul acestor elevi integrați în învățământul de masă, învățarea prin cooperare își dovedește vulnerabilitățile, dar, totodată, deschide perspectiva unor alternative. Prezentarea virtuală s-a îmbogățit cu un tur al galeriei adaptat evenimentului, etalând un portofoliu de materiale realizate de către acești elevi.
Doamna prof. Dvorzsik Mariana, de la Colegiul Tehnic ,,Traian Vuia" Oradea, a demonstrat și cu acest prilej preocuparea sa constantă pentru dimensiunea inovativă în cadrul orelor de limba și literatura română la nivelul liceal, în contextul unei actualități care impune căutarea unor forme cât mai stimulative de atragere a adolescenților spre lectură, spre plăcerea textului și spre universul operei literare. În lucrarea De la expozitiv la interactiv, a inclus o suită de bune practici aplicate la clasa a X-a, la studiul nuvelei psihologice Moara cu noroc de Ioan Slavici, explicând cum se poate depăși starea inițială din timpul unei ore de curs și cum se pot propune subiecte interesante de dezbatere, mai ales în cazul unei opere din Epoca Marilor Clasici, cu un accentuat substrat moralizator.
Fiecare prezentare a reliefat câte un aspect particular al problematicii propuse, câte o temă distinctă din aria învățării prin cooperare, pentru a eclera cât mai multe unghiuri de abordare, de la dimensiunea didactico-metodologică, până la cea socială. Astfel, doamna profesor pentru învățământul primar Tănase Maria, de la Școala Gimnazială ,,Octavian Goga" din Oradea, a urmărit Dezvoltarea competențelor și abilităților sociale în grupul de elevi, aplicând studiul asupra comportamentelor specifice comunicării de grup la vârsta preșcolară. O mențiune specială trebuie să facem cu privire la rigurozitatea cercetării inițiate de doamna profesor pe baza activităților desfășurate la grupele pe care le conduce în cadrul grădiniței.
Cea de-a XII-a ediție a Simpozionului Interjudețean s-a remarcat prin înalta ținută a discursurilor și prezentărilor universitare, precum și prin intensitatea dezbaterii ce a finalizat ilustrarea bunelor practici educaționale și principalelor direcții metodologice ale învățării prin cooperare. Ne exprimăm dorința ca, în viitor, interesul cadrelor didactice pentru activitățile științifice și pentru continua lor formare să se manifeste printr-o participare mai pronunțată. Reamintim că toți cei interesați de propria dezvoltare profesională sunt invitați să participe la activitățile metodico-științifice ale Casei Corpului Didactic a Județului Bihor.
Prof. dr. metodist Maria Hulber
Casa Corpului Didactic a Județului Bihor
Pentru mai multe poze, accesați Galeria foto: Spre o pedagogie a noilor educații.

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

Tuesday, 6 June 2023