Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Sesiunea de admitere din iulie cu note maxime

La Universitatea Agora

Sesiunea de admitere din iulie cu note maxime

În 31 iulie 2018, s-au afișat rezultatele obținute la sesiunea de admitere din luna iulie la Universitatea Agora, la Facultatea de Științe Juridice și Administrație, precum și la Facultatea de Științe Economice, respectiv la programele de studii de licență: la Drept, Poliție locală, Management, Contabilitate și informatică de gestiune; programe de studii universitare de master la Științe penale și criminalistică sau la Managementul resurselor umane.

La master Științe penale și criminalistică (1 an), s-a intrat cu 10. Primii patru au intrat cu nota maximă: Cornea Antonia-Ioana și Fășie Geordano-Șerban (în foto), Gurzău Anca-Mihaela și Roman Denisa-Mihaela.
La master Managementul resurselor umane (2 ani), prima medie a fost 9,83, pe care au obținut-o doi candidați: Curtui Florina-Ioana și Plavă Ioana-Alexandra.
La licență Drept (4 ani), s-a intrat cu 9,56: Mierluț Dana Teodora.
La licență Poliție locală (3 ani), prima medie a fost 8,71: Moldovai Gianina-Ioana.
La licență Management (3 ani), s-a intrat cu 9,23: Țirban Codruța-Giorgiana.
La licență Contabilitate și informatică de gestiune (3 ani), prima medie a fost 9,28: Secara Florina-Crina.
 
Sesiunea a II-a: 1 august - 28 septembrie 2018
Înscrierile se fac de luni până vineri, între orele 9.00 -17.00.
Admiterea la studiile de licenţă/master, pe locurile cu taxă, se face pe baza mediei de la examenul de bacalaureat/licenţă.
ORDIN Nr. 6102/2016 din 15 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat (pentru anul universitar 2017-2018):  PDF
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studiile universitare de licenţă şi masterat (pentru anul universitar 2018-2019):  PDF
Regulamentul de acordare a burselor Agora pentru studenţii UAO (2016):  PDF;
Hotărârile de Guvern privind acreditarea și numărul de locuri la studiile de licență (H.G. nr. 158/29.03.2018 -publ. în M. Of. nr. 313/10.04.2018, pag. 99) și  masterat (H.G. nr. 185/04.04.2018 -publ. în M. Of. nr. 323/12.04.2018, pag. 91).
Nota: Candidații care posedă credite transferabile pentru o anumită specializare (au întrerupt studiile sau doresc să continue studiile la o altă specializare), pot da admitere în anul I și apoi pot fi înmatriculați într-un an superior, cu aprobarea rectorului, pe baza recunoașterii creditelor transferabile de către o comisie și avizul decanului.
Actele necesare pentru înscriere
Diploma de bacalaureat sau echivalentă (copia și originalul pentru confirmarea autenticității copiei la secretariat);
Pentru absolvenţii din 2018 este suficientă adeverinţa de absolvire;
Copie după certificatul de naştere (copia și originalul pentru confirmarea autenticității copiei la secretariat);
Copie după certificatul de căsătorie (pentru candidaţii care şi-au schimbat numele în urma căsătoriei, copia și originalul pentru confirmarea autenticității copiei la secretariat);
Două fotografii 3/4;
Copie după actul de identitate (copia și originalul pentru confirmarea autenticității copiei la secretariat);
Adeverinţă medicală (de la medicul de familie);
Un dosar plic.
Aflați mai multe detalii pe site-ul http://univagora.ro/ro/studenti/admiterea/
Ovidiu Dan

Trimite email

joi, 21 martie 2019