Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
18 ianuarie 2023

Scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice către Președinte, Parlament și Ministerul Educației să nu desființeze specializarea de învățător de la aceste școli

O scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice este adresată președintelui României, Parlamentului și Ministerului Educației, astfel încât să nu se deființeze specializarea de învățător. Săptămâna trecută, Edupedu.ro a scris că liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege a învățământului preuniversitar.
„Având în vedere informațiile apărute în mass-media legate de proiectul de Lege al învățământului preuniversitar, conform cărora liceele și colegiile pedagogice nu vor mai avea specializarea de învățător, cadrele didactice din întregul sistem de învățământ pedagogic își exprimă dezaprobarea față de această decizie, care afectează grav baza formării dascălilor din România”, se arată în textul scrisorii.
În document sunt menționate rezultatele deosebite pe care le-au obținut la titularizare absolvenții liceelor pedagogice: „Absolvenții liceelor pedagogice au obținut rezultate deosebite la examenul național de titularizare în învățământul preșcolar și primar, iar în instituțiile de învățământ unde au fost încadrați au primit aprecieri prin care se confirmă temeinicia pregătirii psihopedagogice”.

Citiți în continuare ...Stirea din 13 ianuarie!!!

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
13 ianuarie 2023
Să te crucești!!!

Liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege al învățământului preuniversitar – surse

Liceele pedagogice nu vor mai avea specializarea de educator-învățător, ci doar pe cea de educator-puericultor, potrivit proiectului Legii învățământului preuniversitar obținut pe surse de Edupedu.ro. Acest lucru înseamnă că liceenii formați în liceele pedagogice vor putea preda doar copiilor din creșe și grădinițe. Până acum, liceele pedagogice aveau și specializarea de educator-învățător.
Amintim că proiectele de legi ale educației în varianta ministrului Ligia Deca, obținute pe surse de EduPedu.ro, nu au fost încă făcute publice, dar sunt finalizate de Ministerul Educației (ME), după ce au fost verificate amendamentele primite în perioada de dezbatere publică, de la lansarea variantelor Cîmpeanu, în iulie 2022.
Urmează ca experții din partidele din coaliția de guvernământ să lucreze cu ME la noile legi până la 1 februarie 2023. Apoi, proiectele ar urma să treacă prin Guvern până la 15 februarie, iar Parlamentul să aprobe legile Educației Deca până pe 15 martie. Toate noutățile pe care le aduc acestea pot fi citite aici.
La articolul 52, alin. (2) stabilește că liceele pedagogice vor avea specializările de educator-puericultor și instructor de educație extrașcolară: „(2) Unităţile de învăţământ în care se organizează învăţământ pedagogic preuniversitar sunt unităţi de învăţământ liceal, care au capacitatea de a organiza procesul de predare-învăţare-evaluare şi practica pedagogică, pentru specializările din cadrul filierei vocaţionale: educator-puericultor, instructor de educaţie extraşcolară”.
La alin. 3 de la articolul de mai sus apare că „prin absolvirea cu diplomă a specializării educator-puericultor din cadrul filierei vocaţionale, profil pedagogic, se consideră îndeplinite condiţiile de formare psihopedagogică şi de calificare necesare ocupării funcţiei didactice de educator-puericultor, educator educaţie timpurie, educatoare/educator”.
De menționat este că, potrivit proiectului de lege Deca, elevii care la data adoptării proiectului de lege erau înscriși în licee pedagogice și aveau specializarea de învățători vor putea fi încadrați pe postul de învățător/învățătoare în învățământul primar.
Art. 244 alin. (25) din proiectul Deca: „Elevii care la data adoptării prezentei legi erau înscrişi în cadrul liceelor pedagogice, specializarea învăţător/învăţătoare precum şi absolvenţii acestei specializări prin excepţie de la prevederile art. 171, alin. (1), litera e) pot fi încadraţi pe postul de învăţător/învăţătoare în învăţământul primar”.
La capitolul formarea inițială a personalului didactic de predare apare că în liceele pedagogice pot fi formați atât educatori-puericultori pentru creșe, cât și educatori pentru grădinițe. Tot aici este menționat învățământul primar pentru educator/educatoare, dar probabil este o greșeală.
„Prin excepţie de la prevederile alin. (6), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator se realizează prin unităţi de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic, iar a maiştrilor-instructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I”, conform art. 165. alin. (10).
Condițiile de ocupare pentru funcțiile didactice
Absolvenții liceului pedagogic, cu specializarea învățător, vor putea fi angajați în școli. Pentru funcțiile de educator-puericultor, educator/educatoare și învățător/învățătoare trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții, potrivit art. 171 alin. (1) din proiectul de lege consultat de EduPedu.ro:
„a) pentru ocuparea funcţiilor didactice de educator-puericultor, educator/educatoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea corespunzătoare fiecărei funcţii didactice;” – vezi mai jos, în articol, ce excepții au fost introduse până în 2025;
„d) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ preşcolar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „educatoare” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
„e) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ primar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „învăţător” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
j) pentru ocuparea funcţiilor didactice de învăţător/învăţătoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea învăţător sau învăţătoare.”
La creșă vor putea fi angajați pe funcția de educator-puericultor și absolvenţi ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente, cu specializarea educatoare sau învăţătoare, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educaţie timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei cu terţi, precum și absolvenţi cu diplomă de licenţă, specializarea pedagogia învăţământului preşcolar şi primar, având aceeași condiție.
În proiectul fostului ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, învățătorii puteau fi formați în liceele pedagogice, conform art. 130 alin. (4): „Prin excepţie de la prevederile alin. (2), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator şi învăţătoare/învăţător se realizează prin liceele pedagogice, iar a maiştrilorinstructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar.”...

Rotary Club Oradea și Asociația ,,Înv. Bortoș Costea Maria” sunt alături de copiii din Băița

Surprize plăcute, din prima zi de școală

Rotary Club Oradea și Asociația ,,Înv. Bortoș Costea Maria” sunt alături de copiii din Băița

Noul an școlar a început cu surprize deosebite pentru elevii Şcolii Primare ,,Înv. Bortoș Costea Maria" din Băița.

În cadrul proiectului „1000 de copii fericiţi", Clubul Rotary din Oradea le-a oferit ghiozdane noi, iar Asociația ,,Înv. Bortoș Costea Maria" le-a dăruit preșcolarilor ghiozdănele. În plus, firma Partizan Security a donat scăunele pentru toți şcolarii.
La festivitatea de deschidere a noului an școlar au participat: doamna inspector şcolar prof. Fărăianu Nicoleta, domnul primar Tuduce Mircea, alături de domnul director prof. Coraş Traian, doamna manager ec. Chira Livia, domnul Bîrsan Ioan, reprezentant al Rotary Club, domnul Pop Mihai, părintele Bura Nicolae, doamna Mocan Mihaela şi doamna Petruse Carla, membri ai Asociaţiei ,,Înv. Bortoș Costea Maria",  precum şi părinţi.
După slujba oficiată de părintele Bura Nicolae, dna inspector şcolar prof. Fărăianu Nicoleta a dat citire mesajului inspectorului școlar general al Inspectoratului Şcolar Județean Bihor, urând totodată succes copiilor în noul an şcolar şi asigurând că şcoala va avea sprijinul inspectoratului în proiectele viitoare.
,,Promitem să revenim cu alte proiecte"
„Mă bucur că sunt alături de copiii din Băiţa cu ocazia începutului de an şcolar, am ţinut ca între beneficiarii proiectului „1000 de copii fericiţi" (care în final au fost 1.320) să fie şi copii din Băiţa. Rotary Club Oradea este alături de comunitatea dumneavoastră, fiind iniţiatorii mai multor proiecte în judeţ, pentru a sprijini şi ajuta pe cei defavorizaţi sau în dificultate, având acţiuni în spitale, şcoli, centre de zi. Promitem să revenim cu alte proiecte", a precizat dl Bîrsan Ioan, reprezentantul Rotary Club. Au mai rostit alocuţiuni primarul Tuduce Mircea, părintele Bura Nicolae, doamna manager Chira Livia, membru în Consiliul de administraţie al școlii, directorul școlii, prof. Coraş Traian, toţi urându-le succes copiilor în noul an şcolar.
,,La începutul anului școlar trecut aveam prima noastră acțiune"
 „Iată că începe un nou an şcolar, prilej de aducere aminte. La începutul anului școlar trecut aveam prima noastră acțiune, a asociației: ghiozdane pentru copiii Şcolii Băiţa. Şcoala din Băiţa încă nu purta numele ,,Înv. Bortoş Costea Maria". Apoi a venit momentul festivității de acordare a numelui. În prezența comunității și oficialităților, Moșul nu a uitat copiii de la Şcoala ,,Înv. Bortoş Costea Maria" din Băiţa, venind cu tolba plină și cu un spectacol de teatru pentru copii. De Paște, Iepuraşul nu a mai ocolit copiii Băiţei, „orăşel montan", cum este consemnat în publicaţia Biserica şi Şcoala la 1903.
Și pentru efortul depus la sfârşitul anului şcolar, copiii au aplaudat din nou Teatrul Trendart din Oradea, fiind recompensaţi cu diplome si premii.
„Băiţa e orăşel iar locuitorii lui mai dornici de şcoală, decât cei de pe la sate, iar şcoală nu e ca în palmă", consemna preotul Moise Popoviciu în publicaţia Biserica şi Şcoala la 1903.
Asociația ,,Înv. Bortos Costea Maria, împreună cu partenerii noştri, şi-a propus să vină în întâmpinarea dorinţei de învăţătură şi să sprijine activitatea Şcolii ,,Înv. Bortoş Costea Maria" din Băiţa", a precizat Bortoş Nicolae, preşedinte al Asociaţiei ,,Înv. Bortoş Costea Maria".
Clubul Rotary Oradea a distribuit ghiozdane noi pentru toţi copiii Băiţei, chiar dacă învaţă la alte școli, dorind să sprijine prin aceasta comunitatea din Băiţa.
Acordarea unor diplome de onoare
Luni, 10 septembrie 2018, în prima zi de școală, Consiliul director al Asociației ,,Înv. Bortoș Costea Maria" a acordat diploma de membru de onoare doamnei inspector școlar Fărăianu Nicoleta, părintelui Bura Nicolae, Clubului Rotary Oradea, reprezentat de domnul Bîrsan Ioan şi domnului Pop Mihai, care au sprijinit atât moral cât şi material activitatea Asociaţiei ,,Înv. Bortoș Costea Maria".
Spor la învăţătură tuturor copiilor în noul an şcolar!
Bortoş Nicolae
Pentru mai multe poze, accesați Galeria foto: Rotary Club Oradea  și Asociația ,,Înv. Bortos Costea Maria” sunt alături de copiii din Băița.

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

joi, 2 februarie 2023