Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Comunicat de presă referitor la Referendum

Coaliția pentru Familie Bihor

Comunicat de presă referitor la Referendum

Coaliția pentru Familie Bihor apreciază faptul că Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 5 Bihor a respins cele 5 sesizări ale oponenților referendumului constatând că aceste sunt neîntemeiate.

Coaliția pentru Familie Bihor a contestat Hotărârea nr. 2 Art. 1.  a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 5 Bihor,  de admitere parțială, la Biroul Electoral Central și a explicat temeiul de drept cerând îndreptățirea cetățenilor României care participă la campania pentru Referendumul din 6-7 Octombrie 2018.
Până la soluționarea definitivă de către Biroul Electoral Central distribuirea pliantelor pentru promovare Referendumului din 6-7 octombrie 2018 se poate face fără nici o îngrădire așa cum arată Legea 208, Art. 80, Al. 6.
Oprirea distribuirii de pliante dispusă prin Hotărârea Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 5 Bihor este în opinia noastră neîntemeiată juridic pe motiv că pliantele (flyerele) menționate în Art. 1 din Hotărârea Biroului Electoral de circumscripție Județeană nr. 5 Bihor nr.2 din 2.10.2018 ora 16.30  nu intră sub incidența art. 79 din Legea nr. 208/2015. Textul de Lege se referă strict la afișele electorale (Legea 208 Art. 79 Al.7.). Cuvântul pliante  sau flyere nu se găsește în nici un loc în Legea nr. 208/2015.
Campania pentru Referendum nu este un proces electoral în sensul luptei dintre partide pentru câștigarea voturilor. Demersul de revizuire a Constituției în acest caz este inițiat de cetățeni și nu de partidele politice.  Așa cum arată Legea 3/2000 Art. 30 Al. 2, este și dreptul cetățenilor neimplicați politic să-și exprime opiniile în mod liber prin mijloacele de informare în masă. Mijloacele de informare în masă sunt definite de Codul Fiscal Art. 477 care citează din Codul CAEN.
Folosirea de către cetățenii români a însemnelor naționale, a culorilor cu încărcătură simbolică nu este interzisă de lege, ba mai mult, potrivit disp. art. 20 din Legea 75/1994 „cetățenii sunt datori să manifeste respect față de drapelul și imnul național al României". Pe site-ul Biroului Electoral Central pentru referendumul din 6-7 Octombrie 2018, în antet, găsim o combinație de culori într-o succesiune care reproduce drapelul României. Dacă nu e legal ca în timpul campaniei pentru referendum, cetățenii să folosească o combinație de culori într-o succesiune care reproduce drapelul României, atunci nici cetățenii de la Biroului Electoral Central pentru referendumul din 6-7 Octombrie 2018 nu au dreptul legal de a folosi această combinație de culori. În viața de zi cu zi, în sfera economică sunt multiple exemple dintre care indicăm ciocolata cu ROM unde găsim o combinație de culori într-o succesiune care reproduce drapelul României. Nu se pot aplica cetățenilor români dispozițiile electorale obligatorii pentru partidele politice. Referendumul din 6-7 octombrie nu cade sub incidența Legii 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniei electorale pentru alegeri.
Potrivit art. 2 din Legea 3/2000, referendumul național privind revizuirea Constituției constituie forma și mijlocul de consultare directă și de exprimare a voinței suverane a poporului român.
Cerem ca libertatea de exprimare și suveranitatea poporului garantată de Constituția și Legile României să nu fie îngrădită prin tertipuri procedurale rezultate din interpretări subiective.
Biroul de presă al Coaliției pentru Familie Bihor

 

Trimite email

luni, 27 mai 2019