Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Conferința „Rolul profesiilor juridice în realizarea şi desăvârşirea Marii Uniri

Astăzi (vineri), ora 11.00, în sala Traian Moșoiu, va avea loc

Conferința „Rolul profesiilor juridice în realizarea şi desăvârşirea Marii Uniri

Astăzi (vineri, 19 octombrie 2018), ora 11.00, în sala Traian Moșoiu a Primăriei Oradea, va avea loc conferința „Rolul profesiilor juridice în realizarea şi desăvârşirea Marii Uniri", desfășurată în cadrul proiectului cu același nume, finanţat de Consiliul Judeţean Bihor, prin Direcţia Social Comunitară.

Manifestarea este organizată de Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Ministerul Afacerilor Interne - Filiala ,,Menumorut" Bihor și Universitatea Agora din Municipiul Oradea, în parteneriat cu: Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti, Institutul de Ştiinţe Juridice şi Politice, Chişinău, Republica Moldova, Universitatea ,,Transilvania" din Braşov, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor, Şcoala de  Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu" din Oradea, Centrul Euroregional de Prevenire şi Combatere a Criminalităţii Transfrontaliere, Oradea, Centrul de Excelenţă pentru Studiul Minorităţilor Transfrontaliere, Oradea, Asociaţia Română de Criminalistică, Asociaţia Română de Ştiinţe Penale, Primăria Municipiului Oradea și Inspectoratul Școlar Județean Bihor.
Deschiderea oficială 11.00 -11.30
Invitați: academician Florin-Gheorghe FILIP,  Academia Română, prof. univ. dr. ing. Mişu-Jan MANOLESCU, preşedintele Consiliului de Administraţie al Universităţii Agora din Municipiul Oradea, prof. univ. dr. Ioan DZIŢAC, rector al Universităţii Agora din Municipiul Oradea, prof. univ. dr. Adrian IACOB, rector al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza", Bucureşti, prof. univ. dr. Mircea DUŢU-BUZURA, director al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu", Academia Română, prof. univ. dr. hab. Valeriu CUŞNIR, Institutul de Ştiinţe Juridice şi Politice, Chişinău, Republica Moldova, prof. univ. dr. Elena-Ana IANCU, decan al Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Universitatea Agora din Municipiul Oradea/ director de proiect, Alexandru-Pavel CIUTA, preşedinte al Asociaţiei Naţionale a Cadrelor în Rezervă şi în Retragere din Ministerul Afacerilor Interne - Filiala „Menumorut" Bihor, şi membru în proiect; Nicolaie IANCU, general de brigadă cu o stea (r), dr., Asociaţia Naţională a Cadrelor în Rezervă şi în Retragere din Ministerul Afacerilor Interne - Filiala „Menumorut" Bihor, şi membru în proiect.
Lucrările în plen se vor desfășura între 11.30 -13.00; după ora 13.00, depuneri de coroane la statuia avocat dr. Aurel Lazăr și vizită la Muzeul Memorial Aurel Lazăr.
S-au înscris cu lucrări la conferință:
Academician Gheorghe-Florin FILIP, Academia Română, Marea Unire şi un posibil „Act de naştere" al Sectorului TIC în România
Mircea DUŢU-BUZURA, avocat, prof.univ.dr., director al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române/Universitatea Ecologică din Bucureşti, Contribuţia Curţii de Apel Oradea la realizarea unităţii juridice în perioada interbelică
Valeriu CUŞNIR,  prof. univ. dr. hab., Institutul de Ştiinţe Juridice şi Politice, Chişinău, Republica Moldova; cercet. coord. dr. Mihai TAŞCĂ, Institutul de Ştiinţe Juridice şi Politice, Chişinău, Republica Moldova, Naţiunea română şi reîntregirea României
Adrian IACOB, prof. univ. dr., rector Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza", Bucureşti, Locul şi rolul lui Alexandru Ioan Cuza în făurirea statului roman modern
Elena-Ana IANCU (Nechita), prof. univ. dr., Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza", Şcoala doctorală de Drept/Universitatea Agora din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative; Vasile CREŢ, general de brigadă cu o stea (r), preşedinte al Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Ministerul Apărării Naţionale - Filiala Bihor „General Traian Moşoiu"/conf. univ. dr., Universitatea Agora din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice; Nicolaie IANCU, general de brigadă cu o stea (r) dr., director executiv al Centrului Euroregional de Prevenire şi Combatere a Criminalităţii Transfrontaliere, Oradea,  Marea Unire în contextul autodeterminării
Cornelia ROMÂNAŞU, director al Muzeului „Aurel Lazăr", Oradea, Contribuţia avocatului dr. Aurel Lazăr în procesul de înfăptuire a Marii Uniri
Carmen-Adriana DOMOCOŞ, judecător, preşedinte al Tribunalului Bihor/ lect. univ. dr.,Universitatea din Oradea, Facultatea de Drept, Palatul de Justiţie Oradea, scenă a confluenţei profesiilor juridice din perspectivă diacronică
Ştefan HERCHI, avocat, lect. univ. dr., Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative/director executiv al Centrului de Excelenţă pentru Studiul Minorităţilor Transfrontaliere, Oradea, Istoria Baroului Bihor
Alexandru CORDOȘ, lect. univ. dr., Universitatea „Dimitrie Cantemir" din Cluj-Napoca, dr. Horaţiu BODALE, cercetător Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Emil Haţieganu, un jurist transilvănean printre făuritorii Marii Uniri
Nicolae IUGA, prof. univ. dr., Universitatea de Vest „Vasile Goldiș" din Arad, Departamentul de Științe Socio - Umane, Documente românești referitoare la evenimentele politice și militare din Maramureș, noiembrie 1918 - mai 1919  
Ioan GHERGHEL, cadru didactic asociat, dr., Centrul Universitar Nord Baia Mare, Rolul avocatului Vasile Chindriş în evenimentele premergătoare Marii Uniri
Cristina ŞANTA, profesor Şcoala Gimnazială Coroieni; Sînziana ŞANTA, profesor învăţământ primar, Şcoala Gimnazială Coroieni, Delegaţii maramureşene participante la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia
Livius RANTA, Luptătorii anonimi pentru Marea Unire
Radu CARP, prof.univ.dr.,  Universitatea din Bucureşti/ Centrul de Excelenţă pentru Studiul Minorităţilor Transfrontaliere, Oradea, Contribuţia lui Constantin Stere la dezvoltarea dreptului constituţional românesc
Iulian NEDELCU, prof. univ. dr. habilitat, Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept, Fundamentele constituţionale actuale privind ministerele şi administraţia ministerială
Alexandru ŢICLEA, prof. univ. dr., Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza"/Universitatea Ecologică din Bucureşti, Evoluţia legislaţiei muncii în perioada interbelică 1920-1938
Daciana VIDREAN, procuror şef, Serviciul Teritorial Oradea DIICOT, Dreptul penal în România la 100 de ani de la Marea Unire
Roxana MATEFI, avocat, conf. univ. dr., Universitatea Transilvania din Braşov, Facultatea de Drept; Oana ŞARAMET, lect. univ. dr., Universitatea Transilvania din Braşov, Facultatea de Drept, Contribuția doctrinei la desăvârşirea Marii Uniri prin unificarea legislativă în materia dreptului privat
Diana CÎRMACIU, lect. univ. dr., Universitatea din Oradea, Facultatea de Drept/ drd. Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza", Şcoala doctorală de Drept, Gheorghe N. Leon Modelator de conştiinţe şi formator de caractere în mediile universitare din Cluj, Oradea şi Bucureşti
Viorel GAVRA, prof., director adjunct, Colegiul Naţional „Samuil Vulcan" Beiuş , Liceul din Beiuş şi Marea Unire
Mihai FLOROIU, prof. univ. dr., Universitatea „Dunărea de Jos", Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, Ideea de construcţie europeană în gândirea lui Nicolae Titulescu. De la crearea României Marii la Preşedinţia europeană
Costel GIUROIU, general de brigada cu o stea (r); Dumitru HARALAMBIE, general de brigadă cu o stea (r), Marea Unirea şi neamul românesc
Adrian Cristian MOISE, avocat, conf. univ. dr., Universitatea „Spiru-Haret", Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova, Criminalistica. Trecut, prezent şi viitor
Elena-Ana IANCU, prof. univ. dr., Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza", Şcoala doctorală de Drept/Universitatea Agora din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative; Nicoleta-Elena HEGHEȘ, prof. univ. dr., Universitatea Creştină ,,Dimitrie Cantemir" din Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Contribuţia autorilor români din perioada 1913-1945 la dezvoltarea criminalisticii
Gheorghe POPA, prof. univ. dr., general de brigadă cu o stea (r), Universitatea Română Americană/Universitatea Titu Maiorescu, Şcoala doctorală de Drept, Biocriminalistica vegetală - o ştiinţă nouă în sprijinul justiţiei
Gabriela MATEI, lect. univ. dr., Universitatea Ecologică, Bucureşti, Facultatea de Drept,  Evoluţii în investigarea patrimoniului cultural
Emilian STANCU, prof. univ. dr., Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept; Adrian Cristian MOISE, avocat, conf. univ. dr. Universitatea „Spiru-Haret", Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova, Criminalistica în învăţământul juridic românesc. (C.M.)

Trimite email

luni, 27 mai 2019