Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

,,Prospects and Challenges of 21st Century Law”, ediţia a XII-a

Agora International Law Conferenc

,,Prospects and Challenges of 21st Century Law”, ediţia a XII-a

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative din cadrul Universităţii Agora din Municipiul Oradea a organizat în data de 19 octombrie 2018, conferinţa anuală Agora International Law Conference: ,,Prospects and Challenges of 21st Century Law" (AILC), ediţia a XII-a.

 http://univagora.ro/ro/conferinte/ailc2018/
În deschiderea conferinţei au luat cuvântul: academician Gheorghe Păun, academician Florin-Gheorghe Filip, prof. univ. dr. ing. Mişu-Jan Manolescu, preşedinte al Consiliului de Administraţie al Universităţii Agora, prof.univ.dr. Alexandru Ţiclea, prof. univ. dr. Elena-Ana Iancu, prof. univ. dr. Iulian Nedelcu.
Ediţia din acest an, dedicată celebrării Centenarului Marii Uniri, a fost organizată în parteneriat cu: Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza", Bucureşti, Institutul de Ştiinţe Juridice şi Politice, Chişinău, Republica Moldova, Universitatea Transilvania din Braşov, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor, Asociaţia Naţională a Cadrelor în Rezervă şi în Retragere din Ministerul Afacerilor Interne - Filiala „Menumorut" Bihor, Asociaţia Română de Criminalistică, Bucureşti, Asociaţia Română de Ştiinţe Penale, Bucureşti, Centrul Euroregional de Prevenire şi Combatere a Criminalităţii Transfrontaliere, Oradea, Centrul de Excelenţă pentru Studiul Minorităţilor Transfrontaliere, Oradea.
Conferinţa din acest an a fost precedată de alte evenimente ştiinţifice pe tema „Rolul profesiilor juridice în realizarea şi desăvârşirea Marii Uniri"; depunere de coroane de flori la Statuia avocat dr. Aurel Lazăr; vizită la Muzeul „Aurel Lazăr"; moment 100 dedicat  celebrării Centenarului Marii Uniri.    
Lucrările au fost moderate de doamna prof. univ. dr. Elena-Ana Iancu, decanul Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative.
Pentru ediția din acest an am primit 19 lucrări
1.Alexandru ŢICLEA, prof. univ. dr., Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza", Bucureşti/Universitatea Ecologică/Facultatea de Drept, O categorie specială de oratori - avocatul
2.Anca-Lelia LORINCZ, prof. univ. dr., Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza", Bucureşti; Cătălin MARIN, drd., Şcoala doctorală de Drept,  Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza", Bucureşti, Unele consideraţii privind ,,destinul" instituţiei camerei preliminare în actualul context legislativ
3.Radu CARP, prof. univ. dr., Universitatea din Bucureşti, Recunoaşterea Unirii Basarabiei cu Romania - aspecte istorice şi de drept internaţional
4.Nicoleta-Elena HEGHEȘ, prof. univ. dr., Universitatea Creştină ,,Dimitrie Cantemir" din Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Investigarea criminalistică a sistemelor informatice
5.Constantin MANOLIU, drd. Şcoala doctorală de Drept, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza", Scurte consideraţii cu privire la răspunderea magistraţilor în contextul noilor dispoziţii legale privind reforma în domeniul justiţiei
6.Elena-Ana IANCU, prof. univ. dr., Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza, Şcoala doctorală de Drept/Universitatea Agora din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Nicoleta-Elena HEGHEȘ, prof. univ. dr., Universitatea Creştină ,,Dimitrie Cantemir" din Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Contribuția criminalisticii la aflarea adevărului
7.Ioan MICLE, avocat, lect. univ. dr., Universitatea „Aurel Vlaicu" din Arad, Problema mărturiilor de rea-credință în procesul penal
8.Ioan STAN, conf. univ. dr., Universitatea Agora din Municipiul Oradea/ Centrul de Excelenţă pentru Studiul Minorităţilor Transfrontaliere, Oradea, Respectarea principiilor dreptului internaţional cu privire la protejarea minorităţilor transfrontaliere
9.Veronica-Natalia STOICA, prof. univ. dr., Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza", Bucureşti, Elena RADA, drd., Şcoala doctorală de Drept,  Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza", Bucureşti, Aspecte practice cu privire la limitarea contractuală a garanţiei contra evicţiunii în contractul de vânzare
10.Elise VÎLCU, prof. univ. dr., Universitatea din Piteşti, Facultatea de Drept, Cadrul juridic şi instituţional unional privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale UE
11.Petru TĂRCHILĂ, prof. univ. dr., Universitatea „Aurel Vlaicu" din Arad, Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale, Ştiinţa psihologiei judiciare
12.Roxana-Denisa VIDICAN, drd., Şcoala doctorală - Domeniul Drept, Universitatea Titu Maiorescu, București / Universitatea Agora din Municipiul Oradea, Importanța analizării structurii normei juridice în vederea interpretării și aplicării corecte a dreptului
13.Alina-Angela MANOLESCU, conf. univ. dr., Universitatea Agora din Municipiul Oradea, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Constituționalismul, democrația și statul de drept în România
14.Elena MARCU, lect. univ. dr., Universitatea Agora din Municipiul Oradea, Prevederi controversate ale noului Cod Administrativ
15.Ionel DIDEA, prof. univ. dr., Universitatea din Piteşti, Diana-Maria ILIE, drd., Şcoala doctorală - Domeniul Drept, Universitatea Titu Maiorescu, București, Dezvoltarea unei ,,culturi a salvării''. Globalizarea insolvenței
16.Ioana COITA (POPOVICI), dr., Universitatea din Oradea, Facultatea de Stiințe Economice, Rolul tehnologiei blockchain în prevenirea și combaterea evaziunii fiscale 17.Gabriela DUMITRACHE, drd., Şcoala doctorală de Drept,  Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza", Bucureşti, Reflecții practice privind testamentul în viziunea Regulamentului UE nr.650/2012
18.Cristina SANTA, profesor Școala Gimnazială Coroieni; Sînziana SANTA, profesor învățământ primar, Școala Gimnazială Coroieni, Participanți maramureşeni la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia
19.Atanasie-Marin LĂZĂU, drd. Şcoala doctorală de Drept, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza", Bucureşti, Evoluţia expertizei judiciare în lumina evenimentelor determinate de actul Marii Uniri.
Elena-Ana Iancu
Moise-Ovidiu Dan
Pentru mai multe poze, accesați Galeria foto: ,,Prospects and Challenges of 21st Century Law”, ediţia a XII-a.

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

luni, 28 septembrie 2020