Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Centenarul Marii Uniri la Școala Gimnazială Nr. 1 Rieni

,,Sărbătorim Centenarul – 1 Decembrie, Ziua Națională a României”

Centenarul Marii Uniri la Școala Gimnazială Nr. 1 Rieni

Nu ar fi fost de ajuns nici cei mai geniali oameni politici, nici cei mai mari cărturari, nici cei mai grozavi ostași... nu ar fi fost în stare să facă Unirea țărilor acestora... dacă nu ar fi fost în conștiința acestui popor întreg simțirea că nu-i nicio deosebire între un ținut românesc și alt ținut românesc, că toată românimea trăiește ca un singur popor într-o singură țară. Nicolae Iorga

Există în  viața fiecărui popor evenimente memorabile care îi jalonează mersul în timp și care se constituie ca niște repere de preț în drumul lor spre afirmare și împlinire. Dacă ar fi să reținem doar câteva din viața statului român modern, în mod indiscutabil ele ar trebui să fie 1848, 1859, 1878, 1881, dar, mai presus de toate este fără-ndoială momentul de la 1 Decembrie 1918, care a marcat actul desăvârșirii unității statale românești. Este în mod firesc actul final al unui amplu proces de eforturi multiseculare, pentru care s-au jertfit și au căzut la datorie generații și generații de români. Pentru orice popor libertatea, independența și suveranitatea națională sunt sfinte, deoarece ele constituie chezășia progresului social și o condiție sine qua non pentru prosperitate și împlinire.
Ce înseamnă pentru fiecare dintre noi Marea Unire? Este ceasul înfăptuirii dăruit nouă de înaintași, pregătit cu migală de artizan vreme de secole, dar mai ales după 1848. Unirea a fost înfăptuită de către elitele românești, preoții ortodocși sau greco-catolici, dascălii români, avocații cu înalte studii doctorale, juriștii, jurnaliștii, românii muncitori, meseriașii, agricultorii, proprietarii de păduri, terenuri sau mine. Dacă pe Câmpia Libertății de  la Blaj, în 1848 mulțimea a rostit gândul fiecărui român: Noi vrem să ne unim cu Țara, la Alba Iulia în 1 Decembrie 1918, pe Câmpul lui Horea, idealul strigat cu voce puternică a fost: Noi vrem să ne unim cu Țara Românească! Și profeția lor s-a împlinit, pe veci.
În intervalul 26.11.-28.11.2018 la Școala Gimnazială Nr. 1 Rieni și structurile arondate s-a derulat proiectul ,,Sărbătorim Centenarul - 1 Decembrie, Ziua Națională a României", în colaborare cu Primăria comunei Rieni și Parohia Ortodoxă Rieni. Insuflarea dragostei pentru strămoşii noştri, pentru trecutul istoric al poporului nostru, pentru realizările istorice şi culturale, precum şi pentru personalităţile pe care le-a dat acest popor de la începuturile sale şi până azi, sunt doar câteva din subiectele pe care le abordăm cu ocazia acestui eveniment. Încă de la grădiniţă, copiii trebuie să afle despre istoria şi strămoşii noştri după cum este obligatoriu să-şi cunoască familia: părinţii, fraţii, bunicii, rudele mai apropiate sau mai îndepărtate.
 Ziua Naţională este un bun prilej de a aborda astfel de subiecte pe teme de istorie, ocazie cu care insuflăm copiilor sentimente de dragoste şi respect pentru: limba română, ţara noastră, poporul român, strămoşii noştri, pentru obiceiurile şi tradiţiile strămoşeşti, pentru istoria şi eroii noştri, mândria că sunt descendenţii unor oameni curajoşi şi iubitori de neam şi ţara. Din multitudinea de activități desfășurate în cadrul proiectului amintim: evocarea evenimentului în picturǎ, realizarea unei expoziţii; confecționarea de steaguri și ecusoane;  realizarea unor panouri cu imagini reprezentative; prezentarea unui program artistic închinat Zilei Naţionale care a inclus: cântece, poezii și dans popular; discursuri pe tema Marii Uniri, precum și  depunerea de coroane la monumentul eroilor din localitate.
La realizarea acestor activități și-au adus contribuția toate cadrele didactice din comună, d-nele educatoare: Corina Bodiuț, Marcela Terme, Ramona Țigan, Andrea Boroș, d-nele învățătoare: Adela Dobra, Liliana Balint, Liana Hule, Ioana Jurj, Simona Sabău, d-nele și d-nii prof.: Marțian Dudaș, Loredana Marge, Ancuța Pașca, Claudiu Pirtea, Eszter Szatmari, Simona Corbu, Diana Muțiu, Ramona Dan, Liviu Țiț, Sorina Racu și d-na secretară Bălan Cornelia. D-na director Corina Florincuța i-a felicitat pe toți pentru implicare, pentru activitățile deosebite și ne-a adresat tuturor celor prezenți frumoasa urare: La mulți ani, români!
Prof.Bonchiș Ioana
Vedeți mai multe poze în Galeria foto: Centenarul Marii Uniri la Școala Gimnazială Nr. 1 Rieni

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

mari, 25 iunie 2019