Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

“Prin cartea aceasta voiesc să te redau pe tine însuți ție. Cu înseși cuvintele tale.”

“Eminescu interzis: gândirea politică” (2)

“Prin cartea aceasta voiesc să te redau pe tine însuți ție. Cu înseși cuvintele tale.”

Revenim la volumul “Eminescu interzis: gândirea politică”, publicat de dr. Radu Mihai Crișan, la Criterion Publishing, București, 2008.

Așa după cum ne-am propus, dorim să-l cunoașteți pe Mihai Eminescu și dincolo de manualele de limba și literatura română. Merită! Măcar că se apropie ziua Sa de naștere! Iar lucrarea de față, pe care o considerăm “o plăcută zăbavă” - vorba cronicarului, și chiar mai mult decât atât - un “Îndreptar ortoepic și ortografic…” în ceea ce privește imaginea reală a personalității și operei Luceafărului poeziei românești, îi face un mare serviciu Poetului, dar și poporului român cu drag și dor de Eminescu. (Luiza MARC & Ovidiu DAN)
Cartea aceasta
Bădie Mihai Eminescu,
Prin cartea aceasta voiesc să te redau pe tine însuți ție. Cu înseși cuvintele tale. Așa cum le-ai încredințat eternității prin scrisul tău jurnalistic.
Firește, n-o fac cu ochi cuminți de fată. (Precum știu că ai fi preferat.) Dar cu ochi nebatjocoritori de român.
M-am străduit să strâng în ea ideile -axă ale gândirii tale. Politice, economice, sociale. Să le articulez ca sistem. Așa încât semenii noștri să te poată cunoaște.
Nu pretind că am reușit perfect. Nu dispensez pe nimeni de a-ți citi opera (publicistică, manuscrise, proză ș.a.m.d.). Dimpotrivă. Recomand tuturora să îți parcurgă scrisul în întregime. Să își formeze fiecare, cu propriul lui cap, propria-i opinie.
Le dăruiesc, însă, materialul de față. Cu dragoste creștină. Și cu dorința de a le fi întru folos.
ÎNTRU DUMNEZEU ÎNAINTE!
Radu Mihai Crișan nevrednicul
București,
9 martie 2008
Duminica Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia
Înmulțirea claselor consumatoare și scăderea claselor productive, iată răul organic, în contra căruia o organizare bună trebuie să găsească remedii.
(Mihai Eminescu, După cum se poate prevedea…, Timpul, 2 octombrie 1879, în Opere, vol. X, Ediție critică întemeiată de Perpessicius, Editura Academiei, București, 1989, pag. 323)
TESTAMENTUL POLITIC AL LUI MIHAI EMINESCU
(Textul integral al anexei omonime din lucrarea: Radu Mihai Crișan,
SPRE EMINESCU. Răspuns românesc la amenințările prezentului
și la provocările viitorului, ediția a III-a revizuită, Editura Cartea
Universitară, București, 2005, pag. 287-312)
Nu voim să trăim într-un stat poliglot, unde așa numita patrie este deasupra naționalității.
Singura rațiune de a fi a acestui stat, pentru noi, este naționalitatea lui românească. Dacă e vorba ca acest stat să înceteze de-a fi românesc, atunci o spunem drept că ne este cumplit de indiferentă soarta pământului lui.
Voim și sperăm nu o întoarcere la un sistem feudal, ce nici n-a existat cândva în țara noastră, ci o mișcare de îndreptare a vieții noastre publice, o mișcare al cărei punct de vedere să fie ideea de stat și de naționalitate.

Trimite email

duminică, 8 decembrie 2019