Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Alegerile pentru Parlamentul European și Referendumul Național

Astăzi (duminică), 26 mai, vor avea loc

Alegerile pentru Parlamentul European și Referendumul Național

În conformitate cu prevederile HG nr. 100/2019 și 101/2019 Instituția Prefectului Județului Bihor vă aduce la cunoștință următoarele:

A fost emis Ordinul Prefectului Judeţului Bihor privind constituirea Comisiei Tehnice Judeţene Bihor pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor pentru Parlamentul European și referendumul naţional, respectiv pentru urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale şi serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, prevăzute în legislaţia în vigoare.
Au fost asigurate sediul şi dotarea tehnico-materială a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 5 Bihor care funcţionează în sediul Instituţiei Prefectului - Judeţul Bihor în sala 3 și sala nr.2.
Preşedinte B.E.J. a fost desemnat judecător Crișan Florina Iuliana.
Datele de contact ale B.E.J. Bihor sunt:
Adresa: Parcul Traian nr. 5, Oradea - cam.3
Telefon: 0040-259-470.064, 0040-259-470.065; 
Fax: 0040-259-470.066
email: bejbihor@bec.ro 
În județul Bihor au fost amenajate 653 de secții de votare, la care sunt arondați 502.612 alegători, potrivit listelor electorale permanente. În municipiul Oradea s-au înscris în listele speciale 2 alegători comunitari - cetățeni cu drept de vot ai statelor membre ale Uniunii Europene cu domiciliu sau reședința în România, care au fost arondați la două secții de votare, respectiv secția nr.43 Oradea și secția nr.144 Oradea.
Numărul de ștampile cu mențiunea VOTAT este de 3.265 și numărul de ștampile de control 653 (câte una la fiecare secție de votare).
Numărul de buletine de vot tipărite - 552.955 pentru fiecare tip de buletin de vot.
Lista cu președinții secțiilor de votare și publicațiile cu sediile și delimitările secțiilor de votare pot fi consultate, de asemenea, pe site-ul Instituției Prefectului Județul Bihor la rubrica Alegeri Europarlamentare 2019.
CÂND AU LOC ALEGERILE ȘI REFERENDUMUL?
Cetățenii sunt chemați să își exprime voința prin vot, în ziua de 26 mai 2019, între orele 7.00 și 21.00.
UNDE SE POATE VOTA?
Cetățenii vor vota la secția de votare unde sunt arondați, conform listelor electorale permanente. Delimitarea și numerotarea secțiilor de votare, precum și sediile acestora, au fost aduse la cunoștința publicului de către primarii localităților și Autoritatea Electorală Permanentă.
Cetățeanul care, în ziua votului, se află într-o altă localitate decât cea în care este înscris în lista electorală poate să își exercite dreptul de vot în localitatea respectivă, la orice secție de votare, urmând a fi înscris în listele suplimentare de către președintele biroului electoral al secției de votare, pe baza actului de identitate sau a adeverinței care ține loc de act de identitate.
Pentru alegătorii care se află în străinătate în ziua votării, Ministerul Afacerilor Externe organizează secţii de votare pe lângă misiunile diplomatice, oficiile consulare, secţiile consulare şi institutele culturale din străinătate. Ministerul Afacerilor Externe poate organiza, cu acordul autorităţilor străine, secţii de votare şi în afara secţiilor de votare menționate mai sus.
CUM SE VOTEAZĂ ?
Au dreptul de a participa la vot toți cetățenii români care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua de 26 mai 2019 inclusiv, cu excepția debililor sau a alienaților mintal puși sub interdicție, precum și a persoanelor condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale.
Cancelaria Prefectului județul Bihor

Trimite email

joi, 9 aprilie 2020