Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Măria Sa, Dascălul! - ediția a VII-a

Marți, 26 noiembrie

Măria Sa, Dascălul! - ediția a VII-a

Casa Corpului Didactic a Județului Bihor și-a întâmpinat oaspeții, marți, 26 noiembrie 2019, în cadrul celei de a VII-a ediții a programului omagial Măria Sa, Dascălul, eveniment de promovare a misiunii cadrului didactic în comunitate și manifestare de aleasă tradiție a instituției care are menirea de a premia și a susține excelența în educație.

În acest an, la ceas de toamnă, simbol al începutului, dar și al continuității prielnice, programul s-a conjugat cu Sesiunea de comunicări ,,Repere pedagogice în activitatea de predare-învățare", al cărei invitat de onoare a fost prof. univ. dr. habil. Florin Cioban. Momentul omagial s-a desfășurat într-un cadru distins și de înaltă ținută, în atmosfera primitoare a sălii de conferințe Varadinum a hotelului DoubleTree by Hilton din Oradea.
Ceremonia a fost onorată prin prezența cadrelor didactice de la Universitatea din Oradea și a unor redutabili specialiști în educație, precum prof. univ. dr. Vasile Marcu, prof. univ. dr. Florica Ștefănescu, prof. univ. dr. Elena Bonchiș, prof. univ. dr. Erica Mang, conf. univ. dr. Daniela Roman, conf. univ. dr. Marius Drugaș și conf. univ. dr. Delia Bîrle. De asemenea, au participat reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Bihor, prof. Laura Pintea - inspector școlar general adjunct, prof. Diana Popa, prof. Monica Costa, prof. Daniela Sopota, prof. Carmen Ilisie, prof. Horea Abrudan și prof. Călin Hoțupan - inspectori școlari de specialitate, precum și directori ai instituțiilor de învățământ din Bihor: prof. Iosif Curta, prof. Alexandru Stoica, prof. dr. Florian Hava, prof. Teodora Pantazi, prof. Konrad Katalin, prof. dr. Gheorghina Bîrlădeanu, prof. Brândușa Buzulică, prof. Georgeta Bara, prof. Rodica Ștef. Cadrelor didactice li s-au alăturat reprezentanți ai unor instituții partenere, pentru care colaborarea cu Casa Corpului Didactic și implicarea în noile educații prefigurate în învățământului românesc rămân o preocupare constantă: prof. Carmen Dinescu, consilier superior la Direcția de Sănătate Publică Bihor, și Delia Merce, de la Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Oradea.
În cuvântul de deschidere, doamna prof. Carmen Bodiu, director al Casei Corpului Didactic Bihor, a evocat cu emoție ideea de continuitate a tradiției, plămădită din delicatele fire ale vocației, profesionalismului și devotamentului celor ce poartă cu măiestrie, de la o generație de dascăli la alta, flacăra educației. Adesea nevăzute, pentru că viața unui dascăl autentic se scurge dincolo de lumina reflectoarelor mediatice, acestea lasă urme sigure în conștiința tinerelor generații îndrumate spre noua societate a cunoașterii. Interludiile muzicale ale Ansamblului Orchestral Simfonic al Liceului de Arte Oradea, sub bagheta magică a dirijorului Nagy Viola, au impresionat auditoriul reprezentat de cadre didactice din învățământul bihorean, parteneri și colaboratori, cu piese valoroase din repertoriul universal: Rapsodia Română, de George Enescu, Dansuri populare românești, de Béla Bartók, Pizzicato Polka, de Johann Strauss și Valsul Nr. 2, de Dmitri Shostakovich.
Protagoniștii celei de a VII-a ediții a programului omagial Măria Sa, Dascălul au fost distinșii profesori ale căror nume au devenit reprezentative pentru învățământul bihorean: prof. Viorel Ilea, prof. Gheorghe Almași, prof. univ. dr. emerit Ion Zainea, prof. Mirela Tanc (Școala Gimnazială ,,Oltea Doamna" Oradea), prof. Nagy Viola (Liceul de Arte Oradea). Momentele solemne ce au inaugurat acordarea noilor plachete omagiale au fost prezentate de profesorii metodiști ai C.C.D. Bihor, care au rememorat cele mai importante repere ale unor activități de excepție, subliniind performanțele ce-i recomandă drept personalități marcante ale învățământului actual. Astfel, prof. dr. Maria Hulber a evocat excelența în activitatea didactică și de mentorat a prof. Viorel Ilea, fost inspector școlar de specialitate pentru Limba și literatura română. Prof. metodist Denisa Luca a apreciat meritele deosebite în activitatea profesorală și extracurriculară a prof. Gheorghe Almași, în timp ce prodigioasa contribuție didactică și științifică a prof. univ. dr. emerit Ion Zainea a fost pregătită cu migală de prof. metodist Florina Szabo. Prof. metodist Ignac-Attila Demeter a elogiat dăruirea unui cadru didactic pentru care viața și activitatea profesorală se întrepătrund la superlativ cu arta muzicii, prof. Nagy Viola, dirijorul Ansamblului Orchestral Simfonic al Liceului de Arte din Oradea.
Sub auspiciile proiectului CRED, s-au dezbătut modele consacrate în educația de ieri și de azi, s-au împărtășit experiențe, gânduri, emoții... În acest context, prof. univ. dr. habil. Florin Cioban, invitatul de onoare al Sesiunii de comunicări ,,Repere pedagogice în activitatea de predare-învățare", a subliniat un număr de 25 de repere educaționale, cifră convergentă cu totalitatea anilor de carieră didactică pe care i-a împlinit în prezent. În continuare, a subliniat statutul important al disciplinei Limba și literatura română în viața comunității și în structura planului-cadru de învățământ, precum și imperativul respectării normelor sale, pentru a nu i se pierde specificul în diversitatea lingvistică regională.
O secțiune specială din cadrul evenimentului a fost dedicată proiectului ,,CRED - Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți". O plachetă omagială i-a fost conferită prof. Mirela Tanc, pentru proiectul ,,ACCED - Copilul de azi, creatorul de mâine", premiat la concursul național M.E.N. ,,Creatori de Educație" - CRED. De asemenea, le-au fost acordate diplome tuturor experților formatori ai programelor CRED din județul Bihor: prof. dr. Gheorghina Bîrlădeanu, prof. dr. Maria Donca, prof. Teodora Sâncelean, inspector de specialitate Tankó Veronica Zita, prof. dr. Maria Hulber, prof. dr. Laura Ardelean, inspector general adjunct Kéry Hajnal, prof. Nagy Enikő, prof. Elena Duma. Experții în formare pentru învățământul primar și-au evidențiat rezultatele obținute în activitatea de formare prin intermediul unui sugestiv film de prezentare.
Diplome de onoare au mai fost acordate directorilor, cadrelor didactice și partenerilor instituționali care au susținut, prin experiența lor în domeniul de specialitate, programele de formare continuă ale C.C.D. Bihor: prof. psih. Ioana Drugaș, prof. Elisabeta Rada, psih. Ioana Bugle, prof. Alexandru Stoica, prof. Carmen Dinescu, Delia Merce.
Prezența unui public numeros la programul omagial ,,Măria Sa, Dascălul", reprezentativ pentru învățământul preuniversitar și universitar bihorean, a revigorat nevoia de integrare a cadrelor didactice într-o comunitate spirituală distinsă și sentimentul împărtășirii unor valori comune. (C.C.D.)
Găsiți mai multe poze în Galeria foto: Măria Sa, Dascălul! - ediția a VII-a.

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

miercuri, 8 iulie 2020