Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Luna plantării arborilor

15 martie - 15 aprilie

Luna plantării arborilor

Acțiunile din „Luna plantării arborilor" se vor desfășura în perioada 15 martie - 15 aprilie 2020.

Deschiderea acestor manifestări a avut loc luni, 16 martie și s-a desfășurat în șantierul de împădurire din UP VI Hidișel u.a. 19A% în suprafață totală de 3,1 ha din cadrul O.S. Oradea. La eveniment au fost prezenți pe lângă conducerea D.S. Bihor, director, ing. Suciu Teodor Ioan și director  ec. Szijjarto Zoltan, reprezentanți ai unor instituții, precum: Comisariatul Județean Bihor al Gărzii Naționale de Mediu - dl. comisar șef Șerbănescu Sever, A.P.M. Bihor - dna consilier biolog Radoveț Dorina și consilier Muscă Carmen, Garda Forestieră - inspector șef, ing. Moțiu Remus și dir. Ing. Scrofan Dorel Ioan, I.N.C.D.S. Oradea - director, ing. Bîrle Lucian și ing. Țapoș Dănuț și A.N.A.N.P. Serviciul Teritorial Oradea - consilier ing. Raț Ionuț și consilier ing. Ile Nicolae.
Direcţia Silvică Bihor va regenera în acest an o suprafaţă de 550,53 hectare din care 377,12 ha regenerări naturale şi 173,41 ha împăduriri. Pentru consolidarea plantaţiilor executate în anii anteriori se vor executa completări pe o suprafaţă de 36,65 ha. Pentru realizarea acestui program se vor utiliza peste 1 milion de puieţi forestieri din 18 specii diferite.
Individual, pe ocoale silvice, programul de regenerare pe anul în curs este destul de variat ca suprafaţă. Astfel, dacă între ocoalele cu programul cel mai mare se află, O.S. Sudrigiu cu un program de regenerare de 281,0 ha, O.S. Remeți cu 92 ha şi O.S. Beiuș cu 50 ha la celălalt pol, cu cel mai mic program de regenerare se situează O.S. Dobrești cu 4,3 ha, O.S. Aleșd cu 9,0 ha și O.S. Marghita 16,68 ha.
Harta interactivă a tuturor șantierelor de împăduriri din fondul forestier de stat administrat de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva poate fi consultată la următoarea adresă de internet: https://bit.ly/3cyWeIs
Pe lângă lucrările de împăduriri specifice, Direcţia Silvică Bihor suspendă, din motive de profilaxie pentru COVID 19, pe o perioadă nedeterminată toate manifestări și acțiunile ce obișnuia să le organizeze în cadrul Lunii plantării arborilor, cum sunt: Acţiuni de împădurire, organizarea de simpozioane, conferinţe, efectuarea de drumeţii cu copiii în ariile protejate din custodia D.S. Bihor, executarea în cadrul fiecărui ocol silvic de acţiuni de curăţenie în fond forestier, pe liziere; revizuire şi instalare de panouri de propagandă silvică, curăţarea şi amenajarea izvoarelor, a traseelor şi amenajărilor turistice din fond forestier etc.
Director,                     
ing. Suciu Teodor Ioan

Trimite email

marţi, 7 aprilie 2020